Puoluekokouspuheeni uraanivoiman päästöistä ja ongelmista

3
Toinen puoluekokouspuheeni Vihreiden puoluekokouksessa 16.6.2019

Vihreiden puoluekokous su. 16.6.2019

Hyvät eurooppalaisen puolueen Vihreät,

Uraanivoima ei ole päästötöntä ja jätteetöntä.

Uraanivoima tuottaa radioaktiivisia päästöjä ja jätteitä aina uraanikaivoksista/uraanituotannoista uraanivoimaloiden päästöihin ja ydinjätteisiin.

Ydinvoimalat tuottavat, kuten IAEA:n ja STUK:in data osoittaa, radioaktiivisia käyttö- ja häiriöpäästöjä piippujen kautta ilmaan ja lämpöjätevesien kautta mereen.

Ydinjätteen loppusijoitusta ei ole 100 000 vuodeksi ratkaistu, kuten Ruotsin maaoikeuden päätös vuodelta 2018 osoittaa. Ruotsin SKB:n ja Suomen Posivan yhteinen ydinjätteen loppusijoitusteknologia kuparikapseleihin ei ole hyväksytty riittävän turvalliseksi, koska kemiallinen fakta on, että kupari korroosioituu. Kapselit eivät kestä. Uraanivoima onkin siten kestämätön energiatuotantomuoto vakavine radioaktiivisine päästöineen ja jätteineen. Ainut mikä on ajallisesti moniongelmallisesti kestävää – on ydinjäte.

Meillä on tutkijoiden mukaan aikaa vain alle 10 vuotta rajusti leikata kaikkia globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä. Samaan aikaan maailman ilmatieteenlaitoksen WMO data yläilmakehästä osoittaa, että globaalit päästöt vain kasvavat, ollen jo reilusti yli turvallisen tason.

Lisäydinvoima – tai pienydinvoima – ei kerkiä tähän kamppailuun. Meidän tulee suosia sellaisia uusiutuvan energian hajautettuja hybridienergiaratkaisuja, jotka voidaan rakentaa tässä ja nyt lähelle kuluttajia vähäisellä siirtolinjahävikillä. Pienydinvoimaloita ei ole markkinoilla ja kaavaillutkin hankkeet on torjuttu mm. Kanadassa, missä Kanadan alkuperäiskansat torjuivat pienydinvoimatarjoukset, koska ovat nähneet mitä uraanikaivokset ovat tehneet ympäristölle ja ihmisille.

Radioaktiivisten päästöjen ja jätteiden lisääminen on elämänsuojelun vastaista.

Kunnioittakaamme eurooppalaisen Vihreän puolueliikkeen perusarvoja: Energiansäästön, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian puolesta – ei uraanikaivoksia/uraanituotantoa eikä uraanivoimaa.

Maapallon puhtaan elämänpiirin puolesta.

Kiitos

Mika Flöjt

Ekovihreiden puheenjohtaja

 

 

 

 

 

JAA

3 KOMMENTTIA

 1. ”Uraanivoima ei ole päästötöntä ja jätteetöntä.”

  Totta, mutta päästöjen määrä ja merkitys ympäristölle jäi puhujalta kokonaan kertomatta.
  Loviisan tai Olkiluodon ydinvoimalan lähellä asuva saa voimalasta noin 0,1 mikroSv säteilyannoksen vuodessa. Vertailun vuoksi syömällä yhden banaanin saa noin 1 mikroSv säteilyannoksen. Lentämällä Oulusta Helsinkiin saa noin 5 mikroSv säteilyannoksen.
  Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusjärjestelmä Suomessa koostuu tiiviistä rauta-kupari-kapselista, kapselia ympäröivästä bentoniittipuskurista, paisuvasta savesta valmistetusta tunnelitäyttömateriaalista, tunnelien ja tilojen sulkurakenteista ja ympäröivästä kalliosta. Mahdollisuus, että ydinjäte läpäisee nuo kaikki turvaesteet, ja aiheuttaisi haittaa ympäristölle, on häviävän pieni.

  Ilmastonmuutoksen uhatessa ydinvoiman kannatus CO2-vapaana energialähteenä on kasvamassa. Mielipidekyselyn mukaan nyt kaikkien eduskuntapuolueiden, myös Vihreiden, kannattajissa on enemmän ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvia kuin kielteisesti suhtautuvia.

  https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4073010-ydinvoiman-kannatus-ylitti-vastustuksen-myos-vihreissa-ja-vasemmistoliitossa

 2. ”Ydinjätteen loppusijoitusta ei ole 100 000 vuodeksi ratkaistu, kuten Ruotsin maaoikeuden päätös vuodelta 2018 osoittaa. Ruotsin SKB:n ja Suomen Posivan yhteinen ydinjätteen loppusijoitusteknologia kuparikapseleihin ei ole hyväksytty riittävän turvalliseksi, koska kemiallinen fakta on, että kupari korroosioituu. Kapselit eivät kestä. Uraanivoima onkin siten kestämätön energiatuotantomuoto vakavine radioaktiivisine päästöineen ja jätteineen. Ainut mikä on ajallisesti moniongelmallisesti kestävää – on ydinjäte.”

 3. Vastoin Mika Flöjtin esittämää mielikuvaa, ydinjätteen loppusijoitus syvälle kallioon tullaan hyväksymään.

  ” Posivan kehitysjohtaja Tiina Jalonen toteaa, että kuparin erilaiset korroosioilmiöt on tunnistettu myös Posivalla. Korroosio on otettu huomioon kuparikapselin mitoituksessa sekä loppusijoituksen turvallisuusperustelussa, joka oli osa Posivan rakentamislupahakemusta ja joka päivitetään tulevaisuudessa Posivan käyttölupahakemukseen.

  Posivalla on käynnissä varmentavia korroosiotutkimuksia ja -mallinnuksia yhdessä SKB:n kanssa, joten nyt ei ole nähtävissä, että Ruotsin Maa- ja ympäristötuomioistuimen lausunto aiheuttaisi muutostarpeita meneillään oleviin selvityksiin.

  Loppusijoituksen turvallisuus perustuu moninkertaisten vapautumisesteiden käyttämiseen. Vapautumisesteiden avulla varmistetaan, että ydinjätettä ei pääse elolliseen luontoon tai ihmisten ulottuville. Yhden esteen vajavuus tai ennustettavissa oleva geologinen tai muu muutos ei vaaranna eristyksen toimivuutta. Vapautumisesteitä ovat polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, bentoniittipuskuri, tunneleiden täyte sekä ympäröivä kallio.”

  http://www.posiva.fi/media/ajankohtaista/kuulumisia_maailmalta_ruotsin_loppusijoitushankkeen_kasittely_etenee.3382.news#.XRjsspMzZBw