Terrafamen tuotantoprosessi – mikä se on, toimiiko se?

28
Kuva Oulujärveltä. Talvivaara-Terrafame-Trafigurassa ei ole edelleenkään aitoa, kaikki haitalliset aineet puhdistavaa jätevedenpuhdistamoa, vaan keskuskalkittamo ja sen prosessin jälkeen jätevedet ohjataan purkuputkella Sotkamon Vuokatin Nuasjärveen. Kajaaninjoki laskee Talvivaara-Terrafame-Trafiguran Nuakseen tulevat jätevedet alas Oulujärveen ja koska vesi valuu alaspäin niin siitä edelleen Oulujokeen sekä kohti Oulun vettä. Terrafame hakee uraanituotantolupaa vaikka muutkaan ympäristöluvat eivät ole kunnossa ja kaivosalueelta tulee päästöjä tämän tästä vesiin.

Oulujärveä ja Oulujoen sekä Vuoksen vettä rasittavan Terrafamen luvat umpeutuivat vuoden 2018 lopussa. Uusi ympäristölupahakemus edelleen hyvin puutteellinen. Samaan aikaan yhtiö hakee uraanituotantolupaa vaikka tavalliset luvatkaan ei ole kunnossa.

Terrafame sai Kainuun Sanomissa tilaa 8.3.2019 artikkelissa ”Sulfaattipäästöt kuriin toimivalla tuotantoprosessilla”. Onko lehden otsikko vaatimus vai todistus?

Artikkelissa Terrafamen Veli-Matti Hilla selostaa kuin tuotantoprosessin tarkoituksena olisi haihduttaa vettä ja että koska ”tänä vuonna Terrafame ei ole juoksuttanut lainkaan vettä kaivokselta ulos”, tuotantoprosessi toimisi.  Todistaako tammi- helmikuun aikaiset jätevesien pienet juoksutukset tuotantoprosessin toimivuutta hamaan tulevaisuuteen?

Hillan mukaan Kortelammen padon [jäte]vettä ja myös käänteisosmoosilaitoksen rejekti pumpataan [malminrikastus]kasoille. Kasat olisivat siis veden haihduttamoja sekä vaarallisten aineiden kaatopaikka.

Talvivaaran kaivoksen tarkoituksena oli tuottaa mustaliuskemalmista rikastettuja sulfiittimetallimineraaleja, mutta Talvivaara ei malminrikastustoiminta käsitettä käyttänyt, eikä Terrafamekaan malminrikastustoimintaa malminrikastuskasoissa selosta. Tuon malminrikastustoiminnan toimivuus on avainasemassa sekä luvan saamisen että kannattavuuden kannalta, koska hallinto-oikeus perusteli lupien kumoamistaan juuri sillä, ettei malminrikastuksen toimivuutta ole osoitettu ja toisaalta vesistöt olivat pilaantuneet.

Vuosi sitten Hilla kertoi [malminrikastus]kasoille muodostuvan ongelmallisia sekundäärisiä saostusongelmia, jotka haittaavat metallien liukenemista kasoilla. Nyt Hilla kuvaili kuin kasat olisivat tarkoitettu erilaisten sakkojen sijoituspaikaksi.

Hillan mukaan kipsisakka-allas on nyt vakiintuneessa tilassa. Se allashan on nykyisessä malminrikastustoiminnassa kertyvien saostusmineraalien (ei myyntiin menevät) sakka-allas, puhtaalla nimellä kipsisakka-allas.

Malminrikastuskasoissa malminrikastusliuokseen tuotettu uraanisulfiittimineraali saostetaan liuoksesta pois saostuslaitoksessa ja pumpataan tuonne sakka-altaaseen. Sen uraanisulfiittimineraalin tuottamiselle malminrikastuskasoissa ja sijoittamiselle sakka-altaaseen ei ole haettu lupaa, ei vieläkään, jonka vuoksi sakka-altaan rakenteelle, käytölle ja valvonnalle ei ole annettu uraania koskevia lupa- ja valvontamääräyksiä. Onko sakka-allas siis stabiilissa tilassa? Vai onko se luvattomassa tilassa?

Hillan mainitsema ”uraanilaitos” on erillinen malminrikastusliuoksen uraanissulfiittimineraalin saostus- ja puhdistuslaitos, jonka Talvivaara rakensi lähes valmiiksi ilman lupia. Nyt Terrafame väittää ympäristölupahakemuksessaan, että tuolla laitoksella olisi jo ennestään voimassa oleva lupa, jonka vuoksi sille ei tarvitsi hakea uutta ympäristölupaa.

Hilla kehuu tulevan akkukemikaalitehtaan olevan kolminkertainen uraanilaitokseen verrattuna. Todellisuudessahan hankkeella on tarkoitus jalostaa nykyinen sulfiittimineraali sulfaattimineraaliksi, joka on lähtömineraali akkukemikaaleille.

Mutta ”akkukemikaali”-nimellä saadaan tietenkin positiivisempi vaikutelma, kuin kaivosta tarjottaisiin myyntiin ennen lupaviranomaisten ratkaisuja. Niin saattaa ollakin.

Mika Flöjt

Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokas, Vihreät

Oulujärven vapaa-ajan asukas

JAA

28 KOMMENTTIA

 1. Hys,hys.Terrafame on Sipilän lempilapsi ja sippe voi pumpata Vakesta sinne vielä miljardeja.
  Sipilä ja hallitus kieltäytyivät myöntämästä rahaa ympäristövahinkojen siivoamiseen. Samalla kieltäytyivät maksamasta korvauksia kyseisen alueen mökki- ym. tonttien omistajille, joiden alueet on pilattu. Kepukaivos pilasi ympäristön ja kepuhallitus välttelee vastuuta.

  Ympäristöongelmia oli jo silloin, kun Vanhanen vielä huseerasi hallituksessa. Vanhanen otti ministerin työstä äkkiä hatkat ja pian sen jälkeen kiirehti ilmoittamaan, ettei ota kaivoksen aiheuttamista ympäristövahingoista mitään vastuuta.

  Yhtiön nimi muutettiin ettei uuden yhtiön tarvi maksaa ympäristötuhoja.Törkeää hommaa.
  Keskustalaisuus ja rehellisyys ovat yhtä uskottava yhdistelmä kuin legendaarinen hajuvesi ja lihapullat.

 2. Noniin. Ensin vaadittiin, ja se oli myös Talvivaaran alkuperäinen tavoite, että kaivoksella on suljettu vedenkierto eli vettä ei jouduta juoksuttamaan ulos kaivokselta.
  Nyt kun tämä vaatimus on täytetty, kuten Flöjtin kirjoituksesta ilmenee, se ei olekaan hyvä asia.
  Ilmeisesti ainoastaan kaivoksen sulkeminen ja kainnulaisten ihmisten ja muualtakin Talvivaaraan tulleitten ihmisten, jääminen työttömäksi on ainoa tavoite tässä asiass
  Kuusamossa Flöjt on vastustanut Juomasuon kaivosta, ja muitakin hankkeita mm. tuulivoimaa, sangen voimakkaasti.
  Jopa niin, että kaikki toimenpiteet eivät ehkä ole kurantteja. Sosiaalisessa mediassa on jopa väläytetty hänen ja muitten asiaan osallistuneitten haastamista oikeuteen eli tutkintapyyntöä viranomaisille heidän tempauksistaan.
  Kaivoskeskustelu on käynyt kuumana Kuusamossa jo vuosia, mutta toivotaan ettei ihan äärimäisyyksiin mennä. Tutkintapyyntä aiheuttaisi takuuvarmasti Flöjtin eduskuntauran päättymisen ennenkuin se ehtii alkaaankaan. Se olisi sääli, sillä hänellä voi ola paljon annettavaa muissa asioissa ja niitä on enemmän ja tähdellisempiä kun yksi pieni kaivos.

 3. Flöjt on oikealla asialla.Reino Rinne pelasti Kuusamon kosket voimalarakentamiselta eikä sinne tarvi kaivoksia ja myllyjä pilaamaan korvaamatonta luontoa, niitä voi rakentaa kyllä muualle,sen verran vihreyttä löytyy Persustakin.

  Itse olen ollut rakentamassa useitakin vesivoimalaitoksia ja nyt huoltohommissa ja ollut noissa tuulimyllyhommassakin mukana,joten tiedän sen olevan rahastusta,ja täyttä huuhaahommaa.

  Työllisyys on tärkeä asia,mutta sen on tapahduttava luonnon ehdoilla ja nyt kuuluu ikäviä asioita myös Kevitsan kaivokselta Vajukoskelta.Kaikki olemassa olevat kaivokset pilaavat koko ajan luontoa.Meillä on kaivososaaminen täysin lapsenkengissä,ja raha ratkaisee kaiken suojauksen tekemisen kunnolla,kun voittoa pitää saada mahdollisimman paljon.

  Ja mielestäni aivan eri miehet voisi haastaa oikeuteen,ja luulenpa,että Flöjtin kannatus vain nousisi mahdollisen tutkintapyynnön vuoksi.

 4. ELiten mielestä kaivoksia ”voi rakentaa kyllä muualle”.
  Mika Flöjtin mielestä kaivoksia ei voi rakentaa minnekään. Sellainen käsitys syntyy, kun hänen blogejaan lukee. Jos käsitys on väärä, voisiko Mika Flöjt kertoa ne Suomen nykyiset kaivokset, joiden toiminnan hän hyväksyy?

  Kaivoksista saamme metalleja ja muita malmimineraaleja. Ilman niitä nykyisen kaltainen yhteiskunta ei toimi. Yhteiskunta ilman kaivoksia tarkoittaisi paluuta kivikauteen.
  Ajattelu, että kaivokset pitää sijoittaa jonnekin muualle kuin ”minun takapihalleni”, on kestämätöntä.

 5. Moni puolustaa ydinvoimaa mutta kukaan ei halua atomivoimalaa takapihalleen.Näinhän se menee.Ja Kuusamoa on turha pilata saastuttavilla kaivoksilla,ja tuottamattomilla tuulimyllyillä,siellä on oltava luontoarvot kohdillaan,jatkaa vaan taistelua.
  Kaivokset ovat ulkolaisissa omistuksissa jolloin voitotkin menee ulkomaille,saasteet ja haitat jää tänne,ja useinmiten veronmaksajien kustannettavaksi.
  Elävä esimerkki on kokoomustollo Häkämiehen Kemirakaupat jossa hän myi Soklin norjalaiselle Yaralle 207-miljoonalla eurolla…….siis 207-miljoonaa.
  Kohonneiden fosfaatinhintojen ja löytyneiden lisämalmioiden vuoksi Soklin arvo on nyt 30-40 miljardia.
  Siis 30-40 MILJARDIA.
  Vielä tollot suomalaiset ovat luvanneet rakentaa Yaralle kaivostien,hinta 100-miljoonaa,jos kaivos avataan.
  Ja Terrafameakin pidetään täysin pystyssä veronmaksajien rahoilla,ja kohta ollaan taas kärttämässä tietenkin lisäsummaa,kun tuo nikkelin hinta ei nouse.Ja satoja miljoonia menee vielä kaivoksen jälkihoitoihin,kun se aikanaan loppuu.Näin toimii meidän yhteiskunta.

 6. Jaahas, ELiten mielipide tuli selväksi: Ei kaivoksia, ei atomivoimaloita, ei tuulimyllyjä.

  Mika Flöjt ei ole vielä vastannut kysymykseeni: ”Voisiko Mika Flöjt kertoa ne Suomen nykyiset kaivokset, joiden toiminnan hän hyväksyy?” Vastausta odotellessa kysymys myös ELitelle: Kuinka suuret voitot Yara on tähän mennessä saanut Soklin malmioista ?

 7. Ei tullut näköjään selväksi atomivoimaloita tarvitaan koska se on ainoa tehokas tapa tuottaa sähköä,kepun vuoksi (Vanhanen) meillä olisi ollut jo aikoja toimiva lisäyksikkö.
  Vesivoimaa tarvitaan varsinkin säätövoimaan,ja esim.Kemijoen laitosten nimellisteho on yli 1000 MW. eli lähes yhden ydinvoimalan verran.
  Jos se minusta olisi kiinni niin Ounasjokeen rakennettaisiin ne 10 voimalaitosta työllisyyden,sähköntuotannon,ja verotulojen vuoksi,yhden laitoksen kiinteistövero on tuollaiset 800 000 euroa.

  Samalla Ounasjoesta tulisi kunnon joki eikä kalaton haiseva kuiva viemäri mitä se nyt on.
  Tuulimyllyt on huuhaata.Järkeviä ne kunnat jotka eivät ole lähteneet tuohon vouhotukseen.

  Ja lähes kaikissa kaivoksissa on tehty saastuttavia virheitä,ja alunperinkin on lähdetty väärin liikkeelle,kun on annettu oikeudet ulkolaisille yhtiöille ja meidän Ely ynnämuut valvontaviranomaiset toimivat lepsusti.

  Ja Yarahan on saanut nuo 30-40 miljardia voittoa,ne ovat siellä tavallaan pankissa oottamassa omistajaansa.
  Summasummarum.Kannatan ydinvoimaa,vesivoimaa,en tuulivoimaa,kaivoksiin suhdautun erittäin suurella varauksella.

 8. ELite: ”Terrafameakin pidetään täysin pystyssä veronmaksajien rahoilla”

  Talvivaarassa on malmia paljon enemmän ja tavallaan pankissa paljon enemmän voittoa odottamassa omistajaansa kuin Soklissa. Terrafamen pääomistaja olemme me veronmaksajat (Suomen valtio) 71% omistusosuudella.

  Soklista olen samaa mieltä; oli tyhmää myydä Soklin malmio Yaralle.

 9. Jos Kaivoslaissa on merkittäviä puutteita, ne on korjattava. Sama koskee tietysti mitä tahansa lakia.

  Terrafamen talous ja tuotantoprosessin toiminta paranee kaiken aikaa. Se on hyvä asia vähintäänkin niille noin 1300 henkilölle, jotka saavat kaivokselta toimeentulonsa ja hyvä asia myös Kainuun kuntatalouksille. Nähtävissä on, että Terrafamen taludellinen tulos kohenee entisestään, kun akkukemikaalitehdas ja uraanin talteenotto aloittavat toimintansa.

  Vastaus kysymykseeni ”Voisiko Mika Flöjt kertoa ne Suomen nykyiset kaivokset, joiden toiminnan hän hyväksyy?” puuttuu edelleen.

  • Bellavista kirjoittaa: Terrafamen talous ja tuotantoprosessin toiminta paranee kaiken aikaa.

   Mutta otsikon kysymys on että mikä se tuotantoprosessi on, toimiiko se?

   Terrafame ei lupahakemuksissaan edes käytä malminrikastus -käsitettä vaikka sulfiittimineraaleja suurissa malminrikastuskasoissaan rikastaa. Eikä osoita malminrikastustoimintaansa haittaavien sekundääristen saostusongelmien poistuneen. Suurissa malminrikastuskasoissa toteutettavalle uraanin rikastukselle ei Terrafame edes hae lupaa, vaikka YVA-laki velvoittaa YVA-selvityksen ja lupahakemuksen tekemään.

 10. Vastaus kysymykseen:” Terrafamen tuotantoprosessi – mikä se on? ” löytyy Terrafamen ympäristölupahakemuksesta 27.7.2018. Sieltä löytyy myös kuvaus uraanin talteenotosta ja uraanilupatilanteesta.
  Terrafamen tuotantoprosessi toimii, kuten jokainen voi toteutuneista tuotantoluvuista nähdä. Onko prosessissa ongelmia?, sitä pitää kysyä Terrafamelta.
  Terrafame käyttää rikastusmenetelmästään nimitystä bioliuotus (biokasaliuotus).

  Joko olisi aika saada vastaus kysymykseen : ”Voisiko Mika Flöjt kertoa ne Suomen nykyiset kaivokset, joiden toiminnan hän hyväksyy?”

  • Vastasin yllä kysymykseesi, mutta palataanpa tämän keskustelun otsikon aiheeseen: Mikä on Terrafamen tuotantoprosessi, toimiiko se?

   Terrafame ei käytä termiä malminrikastus, vaikka sulfiittimineraaleja suurissa malminrikastuskasoissa rikastaa. Siten Terrafame pyrkii kiertämään ympäristönsuojelulain 112 §:n määritelmän malminrikastuksesta.

   Malminrikastuksen yhteydessä suurissa malminrikastuskasoissa Terrafame rikastaa myöskin uraania ja pumppaa tuottamansa uraanisulfidimineraalin suuriin järvenkokoisiin sakka-altaisiin. YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon 2 d) kohta velvoittaa tekemään sellaiselle uraanin rikastukselle, käsittelylle ja sijoittamiselle YVA-arvioinnin ja hakemaan ympäristölupaa, mutta sellaista ei Terrafame ole tehnyt.

   Toimiiko Terrafamen tuotantoprosessi? Terrafame väitti sen toimivan koska purkuputken kautta ei kahtena kuukautena ollut jätevesiä laskettu.

   Nyt 26.3.2019 Kainuun Sanomat ja Iltalehti uutisoivat että malminrikastuskasojen pohjat vuotavat, ja Terrafame valmistautuu korjaamaan pohjaeristeitä. 30 metriä korkeiden malminrikastuskasojen pohjaeristeiden korjaaminen ei taida olla ihan helppo tehtävä.

   On syytä huomauttaa, että Terrafame jätti ympäristölupahakemuksensa 27.7.2017. PSAVI pyysi siihen täydennyksiä 218 eri kohtaan, ja kuulutti täydennytyn hakemuksen vasta joulukuun lopussa 2018.

   Lupahakemuksessa ei ole kuvattu uraanin tuottamista malminrikastuskasoissa eikä uraanin käsittelyn ja rikastuksen YVA-arviointia ole tehty.

   Toimiiko Terrafame nykyisen ympäristölupansa mukaisesti. Ei toimi. Uraanin rikastukselle, käsittelylle ja sijoittamisille sakka-altaisiin tai sekundäärikasoille ei ole ympäristölupaa. Lisäkysymyksiä syntyy: kauanko saa toimia ilman lain vaatimia lupia? Toimiiko ympäristölupien valvonta asianmukaisesti?

   Huomattakoon että ”uraanin talteenotto” -lupahakemus valtioneuvostolta ei edellä kuvattuja ongelmia poista, sillä ydinenergialain mukaan uraanin tuotantolupa koskee koko kaivos- ja malminrikastustoimintaa, eikä Terrafame ole sellaista lainmukaista lupahakemusta jättänyt.

 11. ”Voisiko Mika Flöjt kertoa ne Suomen nykyiset kaivokset, joiden toiminnan hän hyväksyy?”
  Toistuvista pyynnöistä huolimatta vastausta tuohon kysymykseen ei ole tullut. Katson vastaamattomuuden tarkoittavan sitä, että Suomessa ei toimi yhtään kaivosta, jonka toiminnan Mika Flöjt hyväksyy.

  Bioliuotus tai biokasaliuotus (engl. bioleaching) on kaivosteollisuudessa käytetty rikastusmenetelmä, jolla metallit erotetaan malmista. (Wikipedia).
  Ympäristönsuojelulain 112 §:n määritelmää malminrikastuksesta on tarvittaessa korjattava niin, että siihen sisältyy myös bioliuotus. (Mielestäni bioliuotus sisältyy nykyisen määritelmän).

  Terrafame jätti täydennetyn ympäristölupahakemuksensa 27.7.2018.
  Ympäristö- ja vesitalousluvasta päättää lupaviranomaisena Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PSAVI, ei Mika Flöjt eikä Bellavista. Omalta osaltani lopetan keskusteluun Terrafamen lupa-asioihin liittyvistä yksityiskohdista tässä keskustelussa tähän.

  • Terrafamen ympäristöluvat on kumottu ympäristölupahakemusten oleellisten puutteiden vuoksi. Terrafame jätti uuden ympäristölupahakemuksen heinäkuun lopussa 2017. Hakemuksen oleellisten puutteiden vuoksi AVI vaati hakemukseen yli 200 kohtaan täydennyksiä. Terrafame jätti täydennetyn lupahakemuksen elokuussa 2018. Sekavan ympäristölupahakemuksen vuoksi AVI kuulutti Terrafamen ympäristölupahakemuksen yleisön ja asianosaisten muistutusten jättämistä varten vasta joulukuun lopussa 2018. Useat asianosaistahot ovat jättäneet muistutukset ja mielipiteet ympäristölupahakemukseen.

   Tämän keskustelun otsikko on ’Terrafamen tuotantoprosessi – mikä se on, toimiiko se?’ Kysymys on oleellinen ympäristöluvan edellytyksiä arvioitaessa. Varsinkin kun vanhan ympäristöluvan hallinto-oikeus kumosi juuri sen vuoksi, ettei tuotantoprosessin toimivuutta ollut lupahakemuksessa osoitettu ja vesistöjä oli pilattu. Jo alkuperäisen Talvivaara-yhtiön ympäristöluvan valituskäsittelyn ratkaisussa hallinto-oikeus velvoitti Talvivaaran esittämään selvitykset malminrikastuskasojen pohjaeristeiden pitkäaikaiskestävyydestä. Ei ole esitetty.

   Terrafame ei kuitenkaan uudessakaan ympäristölupahakemuksessa edes kuvaa tuotantoprosessiaan ympäristönsuojelulain määrittelyn mukaisella käsitteellä malminrikastus, vaikka malminrikastusta suurissa malminrikastuskasoissa toteuttaa. Eikä esitä todisteita malminrikastuskasojen pohjaeristeiden pitkäaikaiskestävyydestä.

   Nyt Terrafame on julkisuuteen joutunut tunnustamaan malminrikastuskasojen pohjaeristeet vuotavan; pohjavesissä on todettu ”kohonneita arvoja”. Se on ollut Terrafamella tiedossa jo ennestään, koska jo ympäristölupahakemukseensakin kirjoitti kohonneista arvoista kasojen alla, mutta väitti ettei siitä aiheutuisi haittaa, koska sitä voidaan rajoittaa ns. suojapumppauksilla. Ikuisestiko?

   Nyt Terrafame on ilmoittanut ryhtyvänsä malminrikastuskasojen pohjaeristeiden korjaustoimiin. Samalla se on osoitus siitä, että tältä osin ympäristölupahakemus on ollut oleelliset harhauttava.

   Koska Terrafamen nykyisessä ympäristöluvassa ei ole lupaa uraanin rikastukselle ja käsittelylle malminrikastuskasoissa ja tuotetun uraanisulfidimineraalin sijoittamisille sakka-altaaseen ja sekundäärikasoille on Terrafamen nykyinen toiminta ympäristöluvan vastaista toimintaa.

   Kauanko lainvastaista toimintaa saa jatkaa?

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.