Talvivaara fuskasi lupien hakemisissaan ja niin tekee Terrafamekin

11
Kainuun ja Ylä-Savon tilaisuuksissa on puhuttanut vuosia Talvivaara-Terrafamen päästöt vesistöihin ja ympäristöön sekä luvituksen ja valvonnan puuttet.

Talvivaara fuskasi lupien hakemisissaan ja niin tekee Terrafamekin

Kaivosinsinööri Heikki Lantto kirjoittaa Kalevassa (3.2.2019) ’Talvivaaran kaivos kannatti säilyttää, työpaikkoja tulossa lisää’. Lähes samoin sanoin kuin Sipilä vaaliristeilyllään.

Lantto armahtaa Talvivaaran: ”Talvivaarassa ei ole tapahtunut mitään sellaista, mistä kaivosteollisuudessa ei aikaisemminkin ole jouduttu selviämään. Vain mittakaava on poikkeuksellisen suuri.” Lantto oli jo vuonna 2016 sitä mieltä, että kaivosyritykset toimivat ympäristönsuojelun velvoitteiden mukaisesti. Mutta oikeusistuimet tuomitsivat Talvivaara-yhtiön johdon puutteellisesta lupahakemuksesta ja ympäristön turmelemisista.

Keväällä 2016 Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvat KHO kumosi päättymään vuoden 2018 loppuun, ja velvoitti Terrafamen tekemään uuden kokonaisvaikutukset selvittävän YVA-prosessin ja hakemaan uuden ympäristöluvan.

Mutta Terrafame toimii Talvivaaran tavoin (näinhän rikastustekniikan dosentti Heikki Lantto toivoo), ja jätti kokonaisvaikutukset arvioimatta. Lupahakemuksessa ei ole malminrikastus -käsitettä, vaikka malmirikasteita tuotetaan. Uraanin käsittelyn ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu, eikä uraanin rikastukselle malminrikastuskasoissa haeta vieläkään lupaa.

Heikki Lantto jättäisi kainuulaiset kaivosyhtiön armoille; ”Jos Talvivaaran kaivos olisi saanut hoitaa ongelmansa rauhassa, olen vakuuttunut, että ongelma olisi onnistuttu ratkaisemaan huomattavasti nopeammin”. Mutta mitenhän olisi käynyt ympäristön, vesistöjen ja yleisen ympäristöetuuden?

Kajaanissa ja Sotkamossa tammikuun 2019 lopulla pidetyissä kansalaistilaisuuksissa kansalaiset kertoivat kaivoksen aiheuttamista pöly- ja vesihaitoista ja myös työntekijöiden terveysongelmista. https://youtu.be/ZRox8WaNMhQ.

Suomen Kuvalehti julkaisi 31.1.2019 artikkelin ”Myrkkyä virtsassa. Terrafamen aliurakoitsijan työntekijät kertovat elimistön korkeista nikkelipitoisuuksista, puutteellisista suojavarusteista ja testien laiminlyönneistä.”  Kainuun Sanomissa 2.2.2019 Terrafame lupasi ”Terrafame selvittää epäillyt työturvallisuuspuutteet”. Selvittäneekö kukaan viranomainen?

Kaivoksella on oltava riittäviin ympäristövaikutusarviointeihin perustuva ympäristölupa. Kaivosyhtiö tekee nuo selvitykset ja hakee ympäristölupaa. Lupaviranomaisen lupaharkinta perustuu yhtiön lupahakemukseen, ja ellei siinä rinnalla muistutuksia ole, niin lupahakemus tullenee lähes sellaisenaan hyväksytyksi, näin tähän mennessä on käynyt.

Ei ole syytä jättää asiaa pelkästään kaivosyhtiön intressien varaan. Terrafamen ympäristölupahakemus löytyy www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Muistutusaika päättyy 1.3.2019.

Löperö kaivoslaki usuttaa kaivosyhtiöitä köyhiin malmeihin ilman hankkeesta paikallisille aiheutuvien hyötyjen ja haittojen punnintaa.

Kansalaisjärjestöt ovat käynnistäneet kansalaisaloitteen kaivoslain kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi; www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795.

Vaikuttamisen aika on nyt.

Mika Flöjt

YTM, Varakansanedustaja, Vihreät , Oulujärven vapaa-ajan asukas

 

JAA

11 KOMMENTTIA

 1. Mika Flöijt yrittää blogissaan olla oppimestarina alan asiantuntijalle. Kaivosasioissa luotan kyllä enemmän rikastustekniikan dosenttiin, jolla on ollut pitkä työura kaivosteollisuudessa. Sitä vastoin Mika Flöijtin omaa osaamista on syytä epäillä Mitenkähän hyvin yhteiskuntatieteiden maisterin koulutus, pääaineena kansainväliset suhteet ja politiikka, tekee asiantuntijaksi kaivos- tai energia-asioisda ?

  • Bellavista yrittää heittäytyä ns. asiantuntijuuden taaksi. Yhteen aikaan meille ”opetettiin”, että ydinvoimasta saavat puhua vain ns. asiantuntijat. Kyllä ihan tavalliset maallikot ymmärtävät varsin hyvin niin kaivosteollisuuden kuin ydinvoimateollisuuden aiheuttamat ympäristöongelmat – ei siihen ”asiantuntijoita” tarvita. Eihän nuo saa Hanhikiven voimalan rakennuslupaa edes aikaan, vaikka mukana on alan ”kokenein” toimija Rosatom.

  • Olemme kirjoittaneet mm. ”Kysymyksiä Talvivaarasta” -kirjan. Ehkäpä Bellavista voinee siihen perehtyä.

   • Mielipiteenvapaus on kaikilla. Mutta olisi surullista, jos kaivos- tai ydinvoimateollisuuden kaltaisia aloilla toimittaisiin ”tavallisten maallikoiden” asiantuntemuksen varassa. Tarvitaan todellista asiantuntemusta.

    Uraanista lyhyesti; Uraania on kaikkialla maaperässä, Laajoilla alueilla Suomessa uraanipoisuus on suurempi kuin Talvivaarassa.
    Ydinenergia-asetuksessa on uraanimalmiksi määritelty kivennäinen, jossa uraanin keskimääräinen pitoisuus on suurempi kuin 1 kg tonnissa eli suurempi kuin 1000 ppm. Talvivaaran malmi ei ole asetuksen määrittelyn mukaan uraanimalmia. Slllä Talvivaaran malmin uraanipitoisuus on vain noin 15-20 pm.
    Luonnon kannalta on hyvä, jos malmissa vähäisenä sivuaineena oleva uraani aletaan ottaa talteen, eikä uraania lasketa takaisin luontoon.

    • ”Tarvitaan todellista asiantuntemusta”. Mitä se hyödyttää paikallisia asukkaita, joille jäävät ”suurten asiantuntijoiden” asiantuntemattomuuden seuraukset kärsittäviksi.
     Bellavistalla menee muuten oleelliset peruskäsitteet sekaisin. Hän väittää tohkeissaan: ”uraania on kaikkialla maaperässä”. Tuskinpa! Oikea ilmaisu olisi: maankamarassa. Laiskanläksyksi: mikä ero on maaperällä ja maankamaralla?

     • Kiitän Pölhö-Kustaata huolellisesta tutustumisesta viesteihini.
      Uraania on kaikkialla: maaperässä, kallioperässä, vesistöissä ja myös elollisessa luonnossa.
      Talvivaaran malmin keskimääräinen uraanipitoisuus on noin 15-20 ppm.

 2. Koko kaivoshan on ”asiantuntijoiden” aikaansaannos. Taitaa heillä kuitenkin suurin tietämys olla kusettamisessa? Hyvä, että asioista keskustellaan, samalla tuoden epäkohtia esille.

 3. Kiitän Bellavistaa, koska meidän asiantuntijoiden on oltava tarkkoja. Samalla suositan hänelle Hannele Pokan viimeisintä kirjaa. Kai Bellavista hyväksyy hänet jonkin sortin asiantuntijaksi.

 4. ”meidän asiantuntijoiden on oltava tarkkoja”

  Niinpä. Toivokaamme, että tähän keskusteluun liittyy opastajaksemme joku maaperägeologi tai maantiedon opettaja kertomaan täsmälliset peruskäsitteet paikoille, missä uraania esiintyy.

  Epäilemättä Hannele Pokka on jonkun sortin asiantuntija, Hän saattaa olla jopa tutkijamaisteri Mika Flöjtin kaltainen kaivosten ympäristölupien asiantuntija.

  • Kannattaa lukea Pokan kirja. Siellä on ihan oivaa tietoutta.

   Ja hän on kyllä huomioinut että olen pitkän linjan Talvivaara ja Fennovoima kriitikko. Fennovoimaa jo Lapin ajoilta kun Fennovoimaa pykättiin Simon karsikkoniemeen. Talvivaaran uraanista ja tulevista vesitase ongelmista kerroin sotkamon valtuustosalissa jo 2007 (tais olla tuo vuosi). Löytyy juttu Sotkamolehdestä.