Globaalimuutoksien tuomat haasteet pallolle

10
Meitä on herätelty tutkijoiden, kansalaisaktiivinen ja koululaisten toimesta. Olemmeko heränneet maapallon heikkenevään tilaan? Kasvihuonekaasupäästöjen ja saasteiden kasvamiseen, voimistuvaan ilmastonmuutokseen, kemikalisoitumiseen, radioaktiivisten saasteiden leviämiseen, lajikatoon, luonnon monimuotoisuuden ja puhtaan veden katoon.. maapallon ekosysteemit ovat romahtamisvaarassa. Ja me olemme lopulta osa luontoa.

Globaalimuutoksien tuomat haasteet pallolle

Hyvät Ystävät

En valitettavasti usko kovasti liioittelevani, kun totean, että elämme ihmiskunnan kulminaatiopisteessä. Globaalimuutokset voimistuvat kasvihuone- ja eri saastepäästöjen johdosta vääjäämättömästi ja ekologinen kestokyky on koetuksella. Länsi-Antarktiksen jäätikköhyllyjen epävarmuus kasvaa ja merenpinnan noususkenaariot menevät uusiksi. Maapallomme kemikalisoituu ja radioaktivisoituu – näkymättömästi. Kemikaalit ja radionuklidit saastuttavat ruokamme, vetemme ja ympäristömme ja vaikuttavat perimäämme ja tulevien sukupolvien terveyteen. Luonnonvarojen kulutus on kestämättömällä tasolla – kulutamme, louhimme, kalastamme ja hakkaamme sekä rasitamme yli planeetan vuosittaisen kestokyvyn.

Ilmastonmuutosta ei voi enää pysäyttää, mutta voimme vähentää päästöjä ja saada siten lisää aikaa kestävämpien ratkaisujen löytämiseksi sekä maapallon elämän mahdollisuuksien säilyttämiseksi. Samalla tulee pyrkiä säilyttämään vesi- ja ruokatuotannon kannalta tärkeitä alueita, kuten Suomi on, mahdollisimman elinkelpoisena ja puhtaana. Maapallomme ja siten myös Suomi on kohtaamassa ennennäkemättömät haasteiden vuodet ja vuosikymmenet niin taloudessa kuin luonnonvarojen ja ekosysteemien kantokyvyssä. Voimistuvat globaalimuutoksien laineet heijastuvat suoraan ja epäsuoraan myös Suomeen, kaupunkeihin ja maaseudulle. Ne tulevat pyytämättä ja harvoin kello kaulassa.

Juuri nyt on tärkeää kyseenalaistaa vallitsevat ”talouden lainalaisuudet”, jotka näyttävät olevan elinympäristömme kannalta hyvin haitallisia. Raha ei saa enää olla ainut mittari politiikassa, on oltava muitakin arvoja, eikä valtiota, maakuntaa, kuntaa, yhteisöjä, voida johtaa kuin yritystä. Kestävämmät arvot kantavat yhteiskuntaamme pitemmälle, vaatien kyllä samalla Suomen uudelta hallitukselta ja Suomen tulevalta EU puheenjohtajuuskaudelta voimakasta kansallista ja kansainvälistä ponnistelua.

Viime vuosina maassamme on alistuttu liikaa kansainvälisen suurpääoman voitonpyyteisiin niin energiapolitiikassa kuin elintarvikepolitiikassakin. Suomalaisten ovat jo usean vuosikymmenen ajan sortuneet ulkomaalaisten suurenergiaratkaisujen vietäväksi. Uraanivoimauskossa olemme olleet vahvoja, samalla näivettäneet kotimaiset uusiutuvan energian kotimarkkinat, maaseudun työllisyyden ja innovaatiotyön pienissä ja keskisuurissa uuden energian yrityksissä. Olemme myöhästyneet yhdeltä suurimmalta uuden työn markkinoilta.

Uusiutuvan energian hajautettu tuotanto pienistä ja keskisuurista yksiköistä työllistäisi niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Maaseudun ja kaupunkien keskinäisriippuvuus korostuu voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella, kun globaali ruokapula ja ruoan hinta ravistelee ruokatuotantoa. Suomen tulee säilyttää puhdas omavarainen ruokatuotanto. Sitä tulee edistää mm. lähiruuan ja luomun ALV:in laskulla. Myös muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa päätöksissä on suosittava luomu- ja lähiruuan tuotantoa. MacDonalds joutaa boikottiin viimeistään puolalaisen riskilihan käytön osalta, jos sitä ei ole jo ilmastosyistä vaihtanut kotimaiseen kala- tai poroburgeriin.

Ilmastopäästöjä vähentääksemme meidän tulee edistää vähäpäästöisempää liikennettä eri ratkaisuilla. Maaseudun lannan ja ylijäämä biomassan, kaupunkien yhteiskuntajätevesien sekä biojätteiden potentiaali tulee hyödyntää osana kiertotaloutta. Niistä voi tuottaa biokaasua olemassa olevan autokannan liikuttamiseen. Biokaasutuotantoa tarvitsemme joka maakuntaan, mielellään joka kuntaan. Samalla kun ratkaisemme lanta- ja yhteiskuntajätevesiongelmia, parannamme huoltovarmuutta, emme maksa öljystä epädemokraattisille naisten oikeuksia polkeville umpimielisille valtioille. Varmistamme yhteiskuntamme liikkuvuuden vähäpäästöisemmin, kun olemassa olevaa autokantaa voidaan käyttää biokaasuautoiluun harvaan asutussa Suomessa. Siinä säästyy pari vesistöä kaivostoiminnan päästöiltä ja jätteiltä – Suomessa, ehkä myös jossakin päin maailmaa. Mikä parasta, biokaasulaitoksen läpi käynyt lanta toimii oivana lannoitteena ja kuormittaa vähemmän vesistöjä. Samalla estämme vesistöjen rehevöitymistä – ja rantasaunalta elämä näyttää paremmalta.

Suomen Vihreät ovat kansainvälisiä, laaja-alaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät maailman kansainväliset riippuvuussuhteet niin ihmisten, yhteisöjen, kansojen, talouksien kuin ekosysteemien välillä. Maapallo symbolisoi myös sitä, mitä me vaalimme – elämää. Elämänsuojelu on vihreän politiikan keskiössä. Ilman elävää ja puhdasta planeettaa, ei ole lopulta mitään politiikkaa. Ei Suomessa – eikä maailmalla.

JAA

10 KOMMENTTIA

 1. No nyt tekstisi alkaa vähän kuulostaa vihreältä ajattelulta, kun et ole vaatimassa koko ajan lisää betonirakentamista kalaportaiden yms. muodossa.

  Toivoisin kuitenkin sinun ja muiden vihreiden kertovan rehellisesti äänestäjille, että ekologisella elämäntavalla on hintansa. Kun halpaa energiaa fossiilisten polttoaineiden muodossa ei tylevaisuuden Suomessa enää käytetä, ja jos luovutaan talouskasvun jatkuvasta tavoittelusta, palaamme sellaiseen elämäntapaan, joka muistuttaa sotia edeltänyttä Suomea.

  Siinä on hyvät puolensa ja se on oikeastaan välttämätöntä, mutta sellaisessa tulevaisuuden vihreässä Suomessa on myös paljon sellaista, joka nykyihmisille voi olla vaikeasti sulatettavaa.

  Kaikkien pitäisi ymmärtää ennen kaikkea seuraava. Koska vihreässä ja ekologisessa Suomessa lisäarvoa ei pystytä tuottamaan läheskään nykyisessä mittakaavassa, rahaa on jaettavaksi merkittäväksi vähemmän kuin nyt. Konkreettisesti se tarkoittaa esimerkiksi tätä:
  -nykyisen kaltaista sosiaaliturvaa ei ole. Kaikkien on pakko tehdä elääkseen jotain, josta joku toinen on valmis maksamaan
  -nykyisen kaltaista terveydenhuoltoa ei ole. Yli 50-vuotiaiden vaikeita sairauksia ei hoideta, ellei heillä itsellään ole varallisuutta maksaa hoidon oikeita kustannuksia.
  -nykyisen kaltaista koulutusjärjestelmää ei ole. Vihreässä Suomessa on vain yksi yliopisto, jossa ei ole humanistisia ta sosiaalitieteitä, ja jossa opiskelee vain kymmenes suomalaisista.
  -tänne ei oteta turvapaikanhakijoita eikä pakolaisia, eikä heitä tänne toisaalta ole silloin tulossakaan, koska sosiaaliturvaa ei ole, eikä ilmaisia runsaita lounaita kateta enää kenellekään
  -mitään nykyisen kaltaista matkailua, harrastustoimintaa lämmitetyissä tai jäähdytetyissä halleissa tai laajamittaista kulttuurin tukemista ei voida harjoittaa

  Itse kannatan täydellä sydämellä sitä, että luovumme nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme; se on moraalinen velvollisuutemme, sillä maapallo kävisi hetkessä elinkelvottomaksi, jos kaikki eläisivät kuten suomalaiset. Ja jos kaikki eivät voi tehdä tietyllä tavalla, miksi pienellä joukolla olisi siihen erityisoikeus vain siksi, että he ovat sattuneet syntymään tiettyyn paikkaan?

  Olisi kuitenkin rehellistä kertoa äänestäjille, että moraalisesti ja ekologisesti kestävästä elämäntavasta suomalaiset maksavat myös kohtalaisen kovan hinnan. Mutta se on tosiaan velvollisuutemme.

  • Luonnonmukainen kalatie uoma on paras ratkaisu niin betonia ei tarvi käyttää. Ja paikoin voinee myös betonipatoja purkaakin. Ne molemmat ovat tarpeen uhanalaisten vaelluskalakantojen turvaamiseksi.

   Hyvä, että olemme samaa mieltä betonista. Silloin muun muassa kaupunkien betonirakentamisen sijaan rakentamisessa tulisi käyttää puuta, kun globaalisesti betonirakentaminen on miltei yhtä suuri kasvihuonekaasujen päästäjä kuin lentoliikenne.

 2. Bioenergialla katetaan nyt neljännes Suomen energiankulutuksesta,
  Lannan ja jätteiden poltolla bioenegian osuutta voi kasvattaa vain vähän nykyisestä. Enempää lantaa ja jätettä ei synny energiaksi poltettavaksi. Suomen energiankulutuksesta yli 70% jää katettavaksi muilla tavoin kuin nykyisellä bioenergian tuotannolla, vaikka lannan ja jätteiden polttoa lisättäisiin niin paljon kuin mahdollista on.
  Vihreät eivät hyväksy vesivoiman lisärakentamista, ei metsien hakkuumäärien lisäämistä, ei turpeen käyttöä energiantuotanossa, ei fossiilisia polttoaineita eikä ydinvoimaa. Tuskin sähköntuonnin merkittävää lisäämistäkään nykyisestä.
  Kysymys Mika Flöjtille: Miten vihreät kattaisivat Suomen energiantarpeen lähivuosikymmeninä (millä energialähteillä ja niiden osuuksilla energiankulutuksesta) ?

  • Energiatehokkuutta ja energiansäästöä tulee lisätä sekä tehostaa merkittävästi.
   Lisäksi kaikille tulee mahdollistaa energiaremontin periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tulla energian tuottajaksi pelkän energian kuluttujan roolin sijaan. Hajautettu energiatuotanto on myös turvallisempi ratkaisu voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella.

 3. ”Energiatehokkuutta ja energiansäästöä tulee lisätä sekä tehostaa merkittävästi.”

  Noin on toimittu ja toimitaan jatkossakin. Energiatehokkuuden lisäämisesen, säästämisen ja energiakäytön tehostamisen jälkeenkin Suomessa tarvitaan paljon energiantuotantoa.
  Joten toistan esittämäni kysymksen: Miten vihreät kattaisivat Suomen energiantarpeen lähivuosikymmeninä (millä energialähteillä ja niiden osuuksilla energiankulutuksesta) ?

  • Ei valitettavasti ole toimittu noin, kun kerta energiankulutus ennustetaan kasvavaksi. Valoa, energiaa, meinataan pukata vähän joka paikkaan. Led-valot ja energiansäästöä tulee voimakkasti painottaan sekä ennenkaikkea toteuttaa järjestelmällisesi eri sektoreilla.

 4. ” energiankulutus ennustetaan kasvavaksi.”

  Pyydän vastaamaan energianTUOTANTOA koskevaan kysymykseeni;
  Miten vihreät kattaisivat Suomen energiantarpeen lähivuosikymmeninä (millä energialähteillä ja niiden osuuksilla energiankulutuksesta) ?

  • Energiatehokkuutta ja energiansäästöä tulee lisätä sekä tehostaa merkittävästi.
   Lisäksi kaikille tulee mahdollistaa energiaremontin periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tulla energian tuottajaksi pelkän energian kuluttujan roolin sijaan. Hajautettu energiatuotanto on myös turvallisempi ratkaisu voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella.

 5. Miten vihreät kattaisivat Suomen energiantarpeen lähivuosikymmeninä (millä energialähteillä ja niiden osuuksilla energiankulutuksesta) ?

  Miksi et vastaa kysymykseen? Kysymys koskee energiantuotantoa, ei energiatehokkuutta eikä energiansäästöä.
  Suomen kokonaisenergiankulutus on nykyisin yli 1300 PJ/vuosi. Kerro, miten vihreät kattaisivat Suomen kokonaisenergiankulutuksen (millä enrgialähteillä ja mitkä olisivat eri energialähteiden osuudet energian kokonaiskulutuksesta)?

  • Kuten tuossa yllä kerron, niin energiaremontissa muutetaan energiajärjestelmä keskitetystä ratkaisusta hajautettuihin verkkoihin ja hajautettuun hybridituotantoon, jolloin yhä usemmat tahot tuottavat energiaa ja saavat siitä tuloja. Eivätkä ole enää pelkkiä kuluttajia. Tämä energiamurros on tarpeen useasta syystä, ei vähiten voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakauden aiheuttamien riskien ja ongelmien johdosta keskittyneelle energiajärjestelmälle. Siten osuudet tulevat muuttumaan energiaremontissa riippuen siitä, missä tahdissa eri uudet tahot tulemat mukaan energiajärjestelmään.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.