Fennovoiman omistajien tulee luopua hankkeestaan

25
Pyhäjoen Parhalahdella ei toivota Fennovoima-Rosatomin hankkeelle rakennuslupaa. (Kuva ma 7.1.2019)

”Suomen ja Ruotsin ydinjätteen loppusijoitukset pohjautuvat samoihin kuparikapseleihin. Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuin ei pitänyt esitettyjä kuparikapseleita riittävän turvallisena korroosion suhteen ja hylkäsi (2018) oikeudessa esitetyn ratkaisun.” 

Maailmassa on noin 440 uraanivoimalaa, jotka tuottavat joka päivä ydinjätettä, jota pitäisi Amerikan tiedeakatemian virallisen lausunnon mukaan turvallisesti säilyttää ja valvoa vähintään 300 000 vuotta, mieluummin miljoona vuotta. Ydinjäteongelman aikaperspektiivin hahmottaa, kun miettii millainen maailma oli 10 000 vuotta sitten, saati edes 2000 vuotta sitten. Meillä ei ole sellaista materiaa, joka kestäisi vaarallisten ydinjätteiden ympärillä tuon ajan.

Maailmalla ei ole ratkaistu ydinjäteongelmaa. Suomen ja Ruotsin ydinjätteiden loppusijoitussuunnitelmat pohjautuvat kuparikapseleihin, joiden Tukholman teknillisen korkeakoulun tohtorit ovat tutkimuksissaan todenneet korrosioituvan jo alta tuhannessa vuodessa, 300 000 vuoden sijaan. Kemiallinen fakta on että kupari korrosioituu – valitettavasti.

Suomen ja Ruotsin ydinjätteen loppusijoitukset pohjautuvat samoihin kuparikapseleihin. Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuin ei pitänyt esitettyjä kuparikapseleita riittävän turvallisena korroosion suhteen ja hylkäsi (2018) oikeudessa esitetyn ratkaisun. Suomessa samanlaiset Ruotsin oikeusjärjestelmän hylkäämät ydinjätteiden kuparikapselit laitettaisiin Olkiluodon Onkaloon, jonka lisäongelmana on rapautunut kallio ja luolastoon merkittävästi valuva pohjavesi. Fennovoima onkin aloittanut oman ydinjäteratkaisun selvittämisen Pyhäjoen seudulle, jota kylläkin paikalliset kunnat vastustavat. Suomen ydinjäteongelmaa eikä Fennovoiman ydinjäteongelmaa ole siten teknisesti eikä poliittisesti turvallisesti ratkaistu.

Ydinvoimalat eivät myöskään ole ”päästöttömiä” vaikka niin mediaa lukiessa voisi luulla – STUK:in ja IAEA:n ydinvoimaloiden seurantaraporttien mukaan ydinvoimaloiden piipuista ja jätevesistä tulee ”käyttöpäästöinä” ympäristöön; ilmaan ja mereen, monia radioaktiivisia pienhiukkaspäästöjä, radionuklideja. Nuo hiukkaset ovat myrkyllisiä ja radioaktiivisesti säteileviä, osa lyhyt aikaisia, hyvin monet pitkäaikaisia. Häiriötilanteissa niitä tulee sitten ”kerralla vähän enemmän”. Esimerkiksi Olkiluodon merialueella on HELCOMin tutkimusraportin mukaan tavattu useita ydinreaktoreista peräisin olevia radionuklideja mm. Itämeren korkeimpia Neptunium 237 saastemääriä. Neptuniumin puoliintumisaika on yli 2 miljoonaa vuotta, jonka vuoksi luonnon Neptuniumia ei enää ole; kaikki merestä tavattu Neptunium tulee ydinvoimaloista. Näiden radionuklidien pitkäaikaiset terveys- ja ympäristövaikutukset ovat hämärän peitossa – eikä niistä edes puhuta – vaan politiikassa ja mediassa hoetaan ”ydinvoiman päästöttömyyttä”.

OL3:een sitoutetun 8 – 10 miljardin summalla oltaisi jo ennätetty tehdä Suomeen runsaasti uusiutuvaa hajautettua hybridienergiaa. Sama resurssien käytön pitkittyminen, hukkaaminen, on myös jo Fennovoima projektissa. Hajautetut erilaiset uusiutuvien energioiden hankkeet olisivat työllistäneet nykyistä enemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä koko Suomessa, luoden Sitrankin mukaan tarpeellisia uusiutuvan energian kotimarkkinoita.

Hajautettu uusiutuvan energian hybridituotanto älykkäässä sähköverkossa on Suomelle turvallisempi ratkaisu voimistuvan globaalimuutoksien ja sään ääri-ilmiöiden aikakaudella, kuin jäykkä keskitetyn energiaverkon suuren riskin uraanivoima, jonka radioaktiivisia päästöjä ja jäteongelmia ei ole, eikä voida turvallisesti, ratkaista. Suomen korkeasti koulutettuna valistuneena ja esimerkillisenä maana tulee valita uusiutuvat energiat uraanivoiman sijaan. Fennovoiman omistajien tulee luopua hankkeestaan.

Mika Flöjt

Tuulivoimaloita Pyhäjoen Parhalahdella (kuva ma. 7.1.2019)

JAA

25 KOMMENTTIA

 1. Hyvä Mika. Järkevässä yhteiskunnassa asia olisi hoidettu aikoja sitten. Miljardit olisi voitu käyttää uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen. Yritäpä ottaa selvää, kuinka paljon kunnalliset energiayhtiöt (=me veronmaksajat) ovat joutuneet sijoittamaan lisää Fennovoiman pohjattomaan kuiluun.

  • Suomen ja Ruotsin ydinjätteen loppusijoitukset pohjautuvat samoihin kuparikapseleihin. Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuin ei pitänyt esitettyjä kuparikapseleita riittävän turvallisena korroosion suhteen ja hylkäsi (2018) oikeudessa esitetyn ratkaisun.

 2. Mikäli olisimme siirtyneet vahvemmin ydinvoimaan 20 vuotta sitten, olisimme välttäneet kasvihuoneilmiön. Nytkin sitä voidaan parhaiten vähentää ydinvoiman käytöllä. Ydinjäte voidaan hyötykäyttää pienissä voimaloissa, eli se ei ole ongelma.

  • Käytetystäkin ydinjätteestä tulee ydinjätettä. Vielä vaarallisempaa sellaista. Suomen ja Ruotsin ydinjätteen loppusijoitukset pohjautuvat samoihin kuparikapseleihin. Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuin ei pitänyt esitettyjä kuparikapseleita riittävän turvallisena korroosion suhteen ja hylkäsi (2018) oikeudessa esitetyn ratkaisun.

 3. Flöjt on jälleen kerran väärässä. Ydinvoima on ylivoimaisesti turvallisin tuotantotapa sähköenergialle. Loppusjoitus on hoidettavissa erittäin turvallisesti siten kun se suomessa aiotaan hoitaa. Myös ilmastoystävällisin ja edullisin tuotantotapa on ydinvoima. Halvempaa mm. kuin tuulivoima, kun kaikki kulut otetaan huomioon. Siellä Kuusamossakin säteilee Uraani ihan luonnostaan. Tsernobylin ja ydinkokeiden aiheuttama vuotuinen säteilyannos on alle prosentin kokonaissäteilyannoksestamme.

  • Suomen ja Ruotsin ydinjätteen loppusijoitukset pohjautuvat samoihin kuparikapseleihin. Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuin ei pitänyt esitettyjä kuparikapseleita riittävän turvallisena korroosion suhteen ja hylkäsi (2018) oikeudessa esitetyn ratkaisun.

  • Haaveissa eläminen on ihanaa. Eikö ole korkea aika myöntää , että nykyiset ydinvoimat ovat paisuneet mahdottomiksi hallita. Eihän edes maailman kokenein, mutta ei osaavin, Rosatom ole edes samalla ”kartalla”.
   Trollit hokee höpöjä, joita eivät edes usko.

 4. Ruotsin ” Maa- ja ympäristötuomioistuimen lausunnossa tuotiin esille, että suurin osa SKB:n hakemuksesta täyttää hyväksymisedellytykset. Tuomioistuimen näkemyksen mukaan kuparikapselin pitkäaikaisen toimintakyvyn osalta on kuitenkin vielä joitakin epävarmuuksia liittyen kuparin korroosioprosesseihin. Ennen hakemuksen hyväksymistä SKB:ltä edellytetään jatkoselvityksiä asiassa. Nämä selvitykset ovat työn alla suunnitellusti.”

  http://www.posiva.fi/media/ajankohtaista/kuulumisia_maailmalta_ruotsin_loppusijoitushankkeen_kasittely_etenee.3382.news#.XDt3Kc8zZBw

  • Kemiallinen fakta on, että kupari korroosioituu. Meillä ei ole materiaa joka säilyy ydinjätteen ympärillä 300 000, ei edes Posivan esittämää 100 000 vuotta. Ainut mikä on pysyvää, on ydinjäte. Valitettavasti. Ydinjätteen turvallinen loppusijoitus on kupla. Samanlainen kupla kuin uraanivoiman ”päästöttömyys”.

 5. SSM ( Ruotsin ”STUK”) puoltaa lausunnossaan loppusijoituslaitoksen rakentamista Forsmarkiin. Viranomaisen mukaan SKB:llä on edellytykset huolehtia loppusijoituksesta turvallisesti.

  Posivan kehitysjohtaja Tiina Jalonen toteaa, että kuparin erilaiset korroosioilmiöt on tunnistettu myös Posivalla. Korroosio on otettu huomioon kuparikapselin mitoituksessa sekä loppusijoituksen turvallisuusperustelussa, joka oli osa Posivan rakentamislupahakemusta ja joka päivitetään tulevaisuudessa Posivan käyttölupahakemukseen.

  Posivalla on käynnissä varmentavia korroosiotutkimuksia ja -mallinnuksia yhdessä SKB:n kanssa, joten nyt ei ole nähtävissä, että Ruotsin Maa- ja ympäristötuomioistuimen lausunto aiheuttaisi muutostarpeita meneillään oleviin selvityksiin.

  Loppusijoituksen turvallisuus perustuu moninkertaisten vapautumisesteiden käyttämiseen. Vapautumisesteiden avulla varmistetaan, että ydinjätettä ei pääse elolliseen luontoon tai ihmisten ulottuville. Yhden esteen vajavuus tai ennustettavissa oleva geologinen tai muu muutos ei vaaranna eristyksen toimivuutta. Vapautumisesteitä ovat polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, bentoniittipuskuri, tunneleiden täyte sekä ympäröivä kallio.

  http://www.posiva.fi/media/ajankohtaista/kuulumisia_maailmalta_ruotsin_loppusijoitushankkeen_kasittely_etenee.3382.news#.XDt3Kc8zZBw

  • Huomioitu ei tarkoita että ratkaistu 300 000 vuodeksi. Koska sitä ei voi turvallisesti ratkaista 300 000 vuodeksi. Ei ole sellaista materiaa joka kestää 300 000 vuotta, saati edes Posivan vaatimaa 100 000 vuotta. Ydinjätteen turvallinen loppusijoitus on kupla johon uskovat vain ydinvoiman ideologiset kannattajat.

 6. Posiva sai Valtioneuvostolta rakentamisluvan marraskuussa 2015. STUK totesi helmikuussa 2015 työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassaan lausunnossa, että Posivan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos voidaan rakentaa turvalliseksi.

  Suomen ja Ruotsin säteilyturvallisuudesta vastaavat viranomaiset STUK ja SSM ovat todenneet, että ydinjäte voidaan loppusijoittaa turvallisesti syvälle kallioperään. Uskon heidän asiantuntemukseensa enemmän kuin Mika Flöjtin epämääräisiin vastaväitteisiin.

 7. Kannattaisi lukea aikaisemmat viestit. Oikeus totesi näin:

  Ruotsin ” Maa- ja ympäristötuomioistuimen lausunnossa tuotiin esille, että suurin osa SKB:n hakemuksesta täyttää hyväksymisedellytykset. Tuomioistuimen näkemyksen mukaan kuparikapselin pitkäaikaisen toimintakyvyn osalta on kuitenkin vielä joitakin epävarmuuksia liittyen kuparin korroosioprosesseihin. Ennen hakemuksen hyväksymistä SKB:ltä edellytetään jatkoselvityksiä asiassa.

  STUK ja SSM ovat puolueettomia viranomaisia. Heidän kantansa on ratkaiseva ydinjätteen loppusijoitusasiassa.

  • Oikeus hylkäsi kuparikapselit, koska ne korroosioituvat. Se on kemiallinen fakta. Meillä ei ole sellaista materiaa mikä kestää edes Posivan esittämän 100 000 vuoden ajan.

   STUK:in roolista voi esittää myös Olkiluoto 3:n puutteellisen rakennuslupasuosituksen pohjalta myös muunlaisia näkökulmia.

 8. Sähköautobuumi tarvitsee monta uutta ydinvoimalaa poistuvien Loviisan ja rakentamatta jäävän Eurajoen voimalan LISÄKSI. Eli jos nykyinen kasvava auto- ja junakanta sähköistetään ja kulutus muutoin jatkuu ennallaan – tarvitaan 5-7 uutta Pyhäjoen kokoista voimalaa. Tätä ei ole kansalle kerrottu. Melkein jokainen karvalakkikin ymmärtää millainen ydinjätevuori syntyy. Yksi ratkaisu olisi jättää sähköautot sivuun ja kehittää liikenteelle muita energioita. Puhtaampia kaasuja ja nesteitä voidaan kehittää, ja esim. uusimmat dieselmoottorit ovat jo lähes päästöttömiä. Ellei muualta saa niin tehdään oma kansanauto.

  Maannousu Pohjanmaalla ei ole loppumassa. Pitäisikö ottaa tuhansien vuosien riski että ydinjätteet pysyy nevan pohjalla eivätkä keiku aikanaan puitten latvoissa.

 9. Suomen osalta keskustelua kuparikapseleista on turha jatkaa, koska Valtioneuvostolta on myöntänyt rakentamisluvan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokselle vuonna 2015. Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan kupari-valurautakaseleissa loppusijoituspaikkaan.

  Ruotsin osalta on todettava, että ratkaisua loppusijoituksesta ei siellä ole vielä tehty. Tuomioistuin edellytti jatkoselvityksiä kuparikapseleiden korroosioprosessien osalta.

 10. Bellavista yrittää tietoisesti ohjata keskustelua ydinvoiman järjettömyydest sivupoluille. Hän lienee sitä mieltä, että ydinvoima on suuri siunaus eikä kirous. Nyky-ydinvoimalat ovat kalliita, rakentaminen hidasta ja missään ei ole ratkaistu lopullisesti ydinjäteongelmaa.

 11. Valtioneuvosto myönsi rakentamisluvan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokselle vuonna 2015. Näin ollen Suomen osalta ydinjätekysymys on ratkaistu.
  Eri asia on, jääkö ydinjäte lopullisesti loppusijoitustilaan vai ei. Nykyinen ydinjäte voidaan tulevaisuudessa 95%:sti käyttää uudelleen ydinenergian tuotantoon.

  Pienenä kuriositeettina: Vuodesta 1990 vuoteen 2016 Suomessa ydinvoimalla tehdyn sähkön vuosituotanto kasvoi 4 TWh. Samana aikavälinä Suomessa tuulivoimalla tehdyn sähkön vuosituotanto kasvoi 3 TWh.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.