Yksimielinen maakuntavaltuusto: ”Valtatiet 22, 20 ja 5 lisättävä yhteisellä edunvalvonnalla runkotieväyliin”

2

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto päätti 3.12.2018  Oulussa yksimielisesti, että osin valtakunnallisessa, mutta erityisesti Pohjois-ja Itä – Suomen mediassa keskusteluttanut Liikenneministeriön linjaamaa ”runkoverkkoväylä” -päätöstä tulee yhteisesti, yli puolue- ja maakuntarajonen täydentää valtateiden 22, 20 ja 5 lisäämisellä ministeriön runkoverkkokarttaan. Näin varsinkin kun nyt Pohjoinen Itä-Suomi on kartalla valkoinen (eli tyhjä) virallisista valtakunnallisesta runkoverkkoväylistä.

Maakuntahallituksen varapuheenjohtajana kokouksessa, ilman esitysoikeutta, käytin puheenvuoron jossa toivoin, että maakuntavaltuuston joku jäsen ottaisi kopin ideasta, millä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan toiminta ja taloussuunnitelmaan lisättäisiin maakunnan yhteinen tahtotila toteuttaa edunvalvontaa valtateiden 22, 20 ja 5 lisäämisestä valtakunnallisiin runkotieväyliin. (4 ja 8 valtatiet siellä jo on).

Oman puheenvuoroni jälkeen puheenvuoro oli kuusamolaisella Martti Turusella (kok.) joka otti nimiinsä ideoimani muutosesityksen, esittäen sitä virallisesti osaksi Pohjois-Pohjanmaan virallista edunvalvontaa.

Turusen puheenvuoron jälkeen Kalervo Ukkola (vas.), Latekoe Lawson Hellu (vihr.), Hanna Saari (kok.) Vesa Riekki (kesk.) ja Harri Karjalainen (kesk.) kannattivat tätä lisäystä maakuntaliiton toiminta- ja talousuunnitelmaan:

”Maakuntakeskusten väliset keskeiset valtatiet 22, 20 ja 5 on lisättävä yhteisellä edunvalvonnalla runkotieväyliin.”

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sdp) lopuksi totesi, että tämähän saatiin hyväksyttyä yksimielisesti aikamoisella ilmaveivillä. Samassa hengessä maakuntavaltuusto hyväksyi myös muut eri ryhmien muutosesitykset. Että kyllä maakuntapoliitikot joskus (päätös pykälien lukumäärissä useimmiten) yli puoluerajojen pääsevät asioista yhteisymmärrykseen ja yhteisen tahtotilan osoitukseen.

 

 

JAA

2 KOMMENTTIA

 1. Taas tuli Mikalta aloite, joka lisää Suomen kasvihuonepäästöjä. Bravo, Vihreät! Jos sinua, Mika, ei muusta voi kehua, niin olet ainakin johdonmukainen: oletkohan koko poliittisen urasi aikana tehnyt yhtään aloitetta tai kannattanut yhtään päätöstä, joka VÄHENTÄISI Suomen kasvihuonepäästöjä sen sijaan että lisää niitä? ”Aloitteeni, jotka vähentävät Suomen kasvihuonepäästöjä” voisi olla seuraavan kolumnisi otsikko. Mutta tulisiko siihen mitään muuta kuin otsikko?

  Nyt on lisäksi aika hankala perustella tätä aloitetta maapallon lajiston monimuotoisuuden säilyttämisellä. Ellei lajistoksi sitten lasketa dieselmoottoreillaan pitkin pohjoisen teitä kolmessa vuorossa kiitäviä aurausautoja.

  • Pohjois-Suomen ihmisten kannalta on olennaista että keskeiset valtatiet kuuluvat runkoverkkoon. Eikä Kuusamoon ole näillä näkymin tulossa rautatietäkään (joka toimii vesivoimalaitoksien sähköllä, valitettavasti yhtiöt pakoilevat vastuutaan ja ovat haluttomia rakentamaan kalateitä). Runkotie status mahdollistaa myös lisärahoituksen väylien kehittämiseen. Olemme jo esittäneet liikenneverkkoselvitykseen että Oulu-Kuusamo valtatielle tulisi pätkin ekologisia yli- ja alikäytäviä maastonmuotojen mahdollistamiin luonnollisiin paikkoihin sekä niille osuuksille mahdollisuuksien mukaan myös ohituskaistoja ja poro/hirviaitoja liikenneturvallisuutta edistämään.

   Liikenteen päästöjen vähentämisestä kerrottakoon, että jo n. 2007 esitin tutkijana idea-aloitteena silloiselle KTM/TEM superministerille autokannan muuttamista vähäpäästöisemmäksi. Esimerkiksi Ruotsissa on yli 50 000 biokaasuautoa ja kattava jakekuverkosto. Olemmekin reilun yli 10 vuotta Ruotsia perässä.

   Nyt 2018 edelleen kirjoitin samasta asiasta yhdessä edellisessä blogissani: ”Kasvihuonekaasuja tulee vähentää ja kiertotaloutta edistää kaikkialla. Esimerkiksi liikenteessä edistämällä osana kiertotaloutta biokaasuntuotantoa maaseudulla (lanta ja ylijäämä biomassa) ja kaupungeissa (yhdyskuntajätevedet, biojäte jne). Biokaasuautoilun etu on se, että nykyinen autokanta (bensa- ja diesel) voidaan muuntaa biokaasua käyttämään, vähentäen yksittäisen muunnetun auton päästöjä jopa 80%. Täten vältetään uuden autokannan luomiseen käytettävä energia- ja mineraalitarve sekä ennenkaikkea aikaa ja rahaa. Ei ole aikaa odottaa eikä tavallinen kansalainen pysty täysin uuden teknologian mukaista autoa ostamaan. Siten vanhankin auton konvertointi biokaasuautoksi on yksittäinen ekoteko, missä toteutuu vanha sanonta pienistä puroista kasvaa suuret joet. Vastaavia rakenteellisia ja teknologisia päästöjen vähentämistä toteuttavia toimia meidän tulee tehdä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.”

   Koko blogin voit lukea täältä: https://blogit.kaleva.fi/mika-flojt/2018/10/20/globaalit-kasvihuonepaastot-ylittaneet-turvallisen-tason/

   Ystävällisesti,

   mf

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.