Oulujärven ja Oulujoen vesistön tila hyväksi?

0
Oulujärven keskellä on hiekkaharjuinen helmi, suojeltu Ärjänsaari, jonka rannoille myös virta ja aallot tuovat yläpuolisten tehtaiden päästöt. Yövyin tänä kesänä pari yötä teltassa Ärjänsaaressa. Ärjään menen varmasti uudestaan. Suosittelen käymään.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman 2016-2021 otsikko on ’Vesien tila hyväksi yhdessä’.  Vesien tilan heikentäjiä ovat maa- ja metsätalous, haja-asutus, sekä pistekuormitus. Ja vain ”pistekuormitukset” – teollisuuslaitokset, voimalaitokset sekä kaivokset – on luvattu hoituvan YVA-prosessien sekä luvituksien avulla.
Suunnitelmassa on kaino toive, että aiheuttaja maksaisi puhdistus ja puhdistustyöt. Se ei ole toteutunut Talvivaara-Terrafamessa, eikä kalateiden rakentamisissa. Talvivaara-Terrafamen sotkuja ja toimintaa rahoittaa veronmaksajat. Vesivoimayhtiötkin vaativat veronmaksajia rahoittamaan kalatiet. Vaelluskalojen ja jokikalastuskulttuurin elvyttämisen sijaan yhtiöt hakevat betonipatojaan UNESCO:n kulttuurimuistomerkeiksi. Kritisoin näitä maakuntahallituksen kokouksessa. Esitin ettei niitä puollettaisi, voimayhtiöt maksakoon ensin kalatiet.

Syksyllä 2014 Kainuun ELY jätti vaatimatta YVA-prosessia Talvivaaran jätevesipurkuputkelle. Ainoa puhdistustoimi oli jäteveden nimeäminen puhdistetuksi vedeksi. Vuonna 2015 maa- ja metsätalousministeriö huolestui Fennovoiman ja Talvivaaran riskeistä Oulujoen vesistölle. Sen johdosta Oulun ELY vaati Oulun kaupunkia varmistamaan vesihuoltonsa muualta. Siitä saakka Oulu on pyrkinyt Viinivaaran lähteisiin, mitä Oulun naapurikunnat vastustavat.

Talvivaara-Terrafame, Mondo Minerals ja Sotkamo Silver laskevat tai suunnittelevat laskevansa kaivostensa jätevedet purkuputkilla vesistöihin, ilman jätevesien puhdistamoja. Talvivaaran turmeltujen lähijärvien kunnostusta ei valtion Terrafame ole aloittanut, eikä haittoja ole kalastajille korvattu.

VaHAO kumosi Terrafamen ympäristöluvat ja vaati yhtiötä tekemään uuden YVAn ja lupahakemuksen, jossa on esitetty kokonaisarvio luvan myöntämisedellytyksistä. Terrafame teki kaksi erillistä YVAa estäen ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin. Terrafamen malminrikastuskasoissa rikastettavan uraanin ympäristövaikutuksia ei vieläkään ole arvioitu YVA-lain mukaisesti. Sulkemistoimintojen kuvaukset ja niiden vesistövaikutuksien arviointi puuttuvat. Terrafamen uusi ympäristölupahakemus kuulutettaneen syksyn 2018 aikana. Vaikutusmahdollisuus syntyy lausumalla hakemukseen.  STUKin lausunto Talvivaara-Terrafamen uraanituotannosta siirtyy loppuvuoteen. Oulujoen latvoille on tulollaan takaoven kautta Euroopan suurin uraanintuottaja.

Oulun eteläpuolelle Kremlin Rosatom-Fennovoiman uraanivoimala. Oulun kaupunki on sijoittanut hankkeeseen 17 miljoonaa samalla heikentäen Oulun vesiturvallisuutta.

Kaikkien mielestä Oulujärvi ei ole kaivosjätevesistä kuormittunut, joten vielä sellutehdas Paltamoon – laskemaan jätevesiään purkuputkilla Oulujärveen ”laimentumaan”. Haitalliset aineet eivät laimentamalla katoa, vaan ne kaivosten jätevesien kanssa valuvat kohti Oulua.

Miten se EU:n vesipuitedirektiivin luoma velvoite – Oulujärven ja Oulujoen vesistön tila hyväksi? Olisko jo aika valita toisin?

Mika Flöjt

Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja

Oulujärven mökkiläinen, Vihreät

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.