Kaivosyhtiö käyttää kairauksissaan Juomasuon uraanilouhoksen saastunutta vettä

8

Kaivosyhtiö käyttää kairauksissaan Juomasuon uraanilouhoksen saastunutta vettä

Dragon Miningin Kuusamo Goldin yritystunnuksella (Y-tunnus) toimiva ”Latitude” -kaivosyhtiö kertoi nettivideossaan käyttävänsä kairauksissaan vetenä Juomasuon louhosvettä. Käylän tiedotustilaisuudessa 15.8.2018 kyseenalaistin tämän, kertomalla että mm. Kitkan Viisaiden ALS Globalilla teettämien vesinäyteanalyysien mukaan Juomasuon uraanilouhoksen vesi on saastunut raskasmetalleista ja uraanin hajoamistuotteista (myrkyllisyys ja radioaktiivisuus). Sitä ei pitäisi käyttää kairausvetenä. Tällöin yht’äkkiä Latitude kaivosyhtiön ja kairausyhtiön edustajat totesivat siihen, etteivät he käyttäisikään tästä syystä louhosvettä vaan aikaisemmista alueen kairausreijistä saatavaa vettä. Mutta sekin on ongelma; veden kertyessä kairausputkiin tai kairauksien osuessa pohjavesijänteisiin paineinen pohjavesi kulkeutuu läpi uraania sisältävistä malmikerrostuksista. Uraani on herkästi vesiliukoinen myrkyllinen raskasmetalli ja siten erityinen ongelma vesien puhtaudelle, radioaktiivisuuden lisäksi. Tästä on tutkittua tietoa mm. GTK:n Kitkan Kouervaaran saastunutta vettä pulppuavilta kairausputkilta.
Latituden siis Käylässä väitti: ’käytetään kairausputkien vettä louhosveden sijaan’, mutta sen sijaan torstaina 29.8.2018 kairauksiinsa yhtiö käytti Juomasuon uraanilouhoksen saastunutta louhosvettä. Siten kaivosyhtiö levitti louhoksen saastunutta vettä kairausputkien kautta maaperään ja sekä mahdollisesti pohjavesiin. Vastoin tiedotustilaisuudessa kertomaansa.

Valokuvat (kahden henkilön eri kameroilla ottamat) todistavat, että Latituden kairausyhtiö pumppaa yhdellä letkulla kairausvettä kairauskoneistoon Juomasuon saastuneesta louhoksesta. Liitteessä kuvia Juomasuolta. Viimeisimmässä media tiedotteessaan yhtiö lisäksi kertoo, ettei kaivoshanketta jatketa, jos alueen vesihaastetta ei voi ratkaista. Ensiksikin yhtiölle tiedoksi, että Kuusamon ylängöllä sataa ennemmän kuin haihtuu, joten vesi tulee aina ongelmaksi oli millainen kaivoshanke tahansa. Toiseksi alueella on paljon herkästi vesiliukoista ja myrkyllistä uraania, joka on todettu jo Juomasuon koelouhinnassa ja koerikastuksessa aikaisemmin.

STUK totesi 1992 Juomasuon uraanilouhoksen radioaktiivisuus -mittauksistaan: ”Louhittavan malmin uraanipitoisuus on, ainakin B-louhoksen osalta, merkittävästi suurempi kuin etukäteen arviointiin. Mikäli näin on myös muiden louhittavien malmien osalta, tulee koerikastuksessa syntyvä jätehiekkakasa sisältämään suuria määriä radioaktiivisia aineita. Niillä saattaa olla säteilyvaikutuksia ympäristöön pitkän ajan kuluessa. Esim. sadevedet voivat liuottaa kasasta radioaktiivisia aineita, jotka liuottaa kasasta radioaktiivisia aineita jotka voivat kulkeutua pitemmälle alapuoliseen vesistöön”.

Uraani halkeaa hajoamistuotteikseen, ja hajoamistuotteet hajoavat nekin. Uraani ei siis säily pysyvässä muodossa eivätkä hajoamistuotteen ole vaarattomia, päinvastoin. Uraanin ongelmallisia radioaktiivisia hajoamistuotteita ei voi hallita, vaan ne on syytä jättää suojaavan maakerroksen alle ikuiseen lepoon, eikä nostaa niitä minkään malmin mukana maanpinnalle tai vesistöihin. Juomasuon radioaktiivisesti saastunut louhos osoittaa mikä meillä on edessä suuremmassa mittakaavassa, jos alueelle tulisi kaivoksia. Pitää muistaa että yhtiöllä on mm. lisävaltaushakemukset Tukesissa Käylän ja Säkkilän kylien alueelle.

Kaivosyhtiö jatkaa kairauksillaan ja kaivoshankkeella edellisten yhtiöiden tapaan alueen maaperän ja vesien pilaamista sekä harhaanjohtavan tiedon kertomista. Kaikki kairaukset alueella lisäävät saastuneen louhosveden leviämisriskiä pohjavesiin ja vesistöihin, suoraan tai epäsuoraan, kun kairausreijät risteilevät louhoksen alla. Kitkajoen Juomasuon saastuttava louhos tulee peittää, kairaukset ja kaivostoiminnan kaavailut alueelle tulee lopettaa.

Kuusamon valtuuston luonnonvaratyöryhmän yksimielinen linjaus sitä että Kitka-Ruka-Oulanka alueella ei voi riskittömästi toteuttaa, sekä Kuusamon valtuuston 39-4 yleiskaavapäätös sekä kuusamolaisten yleinen gallup mielipide (Taloustutkimus Oy 2018) osoittaa, että kaivostoiminta ei sovellu tuolle vesien ja kylien ympäröimälle Kitkajoen Juomasuon alueelle missään muodossa.

Mika Flöjt
Kuusamon luontokaupungin valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Vihreät

Latitude 66 Cobalt Oy:n vastine blogikirjoitukseen.

JAA

8 KOMMENTTIA

 1. Nyt on sellainen kirjoitus Mikalta että jo otsikko on täyttä valetta.
  Asia on nimittäin niin, että kairaukseen otetaan puhdas vesi muualta ja syntynyt jätevesi kerätään umpisäiliöön. Ylimääräinen, puhdas, vesi joka ei kulu kairauksessa johdetaan tuohon louhokseen.
  Louhoksesta siis ei oteta vettä vaan siihen johdetaan puhdasta vettä.

  Mikähän siinä on, ettei välitetä ottaa selvää todellisesta asiasta vaan jaetaan ”tietoa” mikä on aivan päin pers….ian shaahia?

 2. https://www.youtube.com/watch?v=SmxXjNotpuY
  Videossa kerrotaan toiminnasta.
  Video on tehty ennenkuin kairaukset aloitettiin. videossa mainitaan, että vesi otetaan joko entisistä kairausrei’istä TAI avolouhoksesta.
  Viimeisimmän tiedon mikä minulla on (11.09.2018 n. klo 17 saatu tieto) kairauksessa käytetään vain puhdasta entisistä rei’istä otettua vettä, ei louhosvettä. Ja ylimääräinen puhdas vesi johdetaan putkella louhokseen. Niinkuin aiemmin mainitsin.

 3. Kairausrei’istä tuleva vesi on tutkittu ja on yhtä puhdasta kun mitä kallioperän halkeamista tihkuva pohjavesikin. Täysin elintarvikekelpoista. Tätä samaa vettähän juodaan Pohjois-Kuusamossa aivan yleisesti.
  Asiasta kolmanteen:
  Juomasuon alueen on väitetty olevan erittäin tärkeä poroelinkeinolle. Tällä argumentilla myös vastustetaan kaivosta. Poroja oleskelee Juomasuon louhoksella paljon, koska alue on avonainen ja siellä tuulee. Tuuli vie räkän eli poroja kiusaavat öttiäiset mukanaan ja porolla on silloin siellä hyvä olla. Porot käyttävät tätä louhosvettä, jonka Flöjt väittää saastuneeksi, yleisesti juomavetenään eikä yhdenkään ole todettu siihen kuolleen. Eikä yhdenkään ihmisen ole todettu sairastuneen poronlihaa syömällä. Porotalouden harjoittajat kuuluvat terveimpien ihmislajien kerhoon, huolimatta siitä, että he käyttävät ravintonaan lihalajeista lähes yksinomaan poronlihaa.
  Poropalkisetkaan eivät halua, että Juomasuo aidataan pois laidunalueista.

 4. Juomasuon uraanilouhoksen vesi on tutkitusti radioaktiivisesti ja raskasmetalleista saastunut yhtiö kairauksillaan louhoksessa edesauttaa näiden saastuneiden vesien purkautumista pohjavesijänteisiin mistä ne edelleen kulkeutuu Kitkajokeen. Yhtiö siis edesauttaa saastumista ihan samoin kuin edellisetkin kaivosyhtiöt. Juomasuon louhos on toivottu jätettävän rauhaan ja peittää sekä suojata ettei se saastuttaisi. Saastuneet vedet tulee kuljettaa pois ja sen jälkeen louhos tulee peittää ja suojakuori päälle.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.