Talvivaara-Terrafamen luvat umpeutuvat

1
Oulujärveä ja Oulujoen sekä Vuoksen vettä rasittavan Terrafamen luvat umpeutuvat vuoden lopussa.
Terrafamen kumotut ympäristöluvat päättyvät vuoden 2018 lopussa. PSAVI ei pysty antamaan uutta ympäristölupaa ennen sitä, koska Terrafamen lupahakemus elokuussa 2017 on törkeän puutteellinen:

– Yhtenäinen YVA-selvitys ja yhteysviranomaisen lausunto puuttuvat.

– Malminrikastuskasojen toimivuutta ei ole selvitetty.

– Malminrikastuskasojen ilma-, vesi- ympäristövaikutuksia ei ollut arvioitu.

– Hakemukseen sisältyy uraanitasekaaviot, joiden lukuarvojen perusteet puuttuvat.

– Uraanitasekaavioiden mukaisia malminrikastuskasoissa tapahtuvia uraanin käsittelyn ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu.

– Radiologinen perustilakartoitus puuttuu.

– Toiminnan sulkemissuunnitelmia YVA-arviointeineen ei esitetty.

– Jätevesien puhdistusmenetelmien parantamista ei esitetty.

– Pilaantuneiden lähijärvien kunnostustoimenpiteitä ei esitetty.

– Korvausesitykset haitankärsijöille puuttuivat.

PSAVI vaatikin toukokuussa 2018 Terrafamelta lisäselvityksiä 218 asiakohtaan. Ympäristölupahakemus oli siten vähintäänkin yhtä puutteellinen kuin Talvivaarankin ympäristölupahakemus, jonka laatimisesta silloiset johtajat on tuomittu törkeästä ympäristörikoksesta.

KHO kumosi valtioneuvoston Talvivaaralle antaman uraanin talteenottolaitoksen periaateluvan. Nyt Terrafame on hakenut uudestaan valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenottoon, TEMin mukaan hakemus etenee valtioneuvostoon aikaisintaan syksyllä 2018.

Mutta ydinenergialaki ei tunne uraanin talteenottoa, vaan uraanin tuotannon kaivos- ja malminrikastustoiminnassa, ja siitä toiminnasta pitäisi myös olla tehty YVA. Ei ole. Siitä välittämättä TEM kuulutti Terrafamen uraanin talteenottolupahakemuksen.

Ydinenergialain mukaan uraanin tuottamiselle malminrikastustoiminnassa on pakko hakea lupa ja toiminta ilman lupaa on rangaistavaa. Sitä se on ollut vuodesta 2008 saakka.

Terrafame ja TEM väittävät alueella olevan lähes valmis uraanin talteenottolaitos, vaikka lainvoimaista valtioneuvoston periaatelupaa ei ole ollut. Ydinenergialain periaatteena on ensin hankkia luvat ja sitten rakentaa luvan mukainen laitos. Nyt Terrafame ja TEM yrittävät päinvastaista.

Vaikka kaikki nikkelisulfiittitoimintaa, uraani mukaan lukien, koskevat lupahakemukset ovat vasta laitettu vireille, eikä ympäristölupahakemusta ole edes kuulutettu, niin Terrafame käynnisti uuden nikkelisulfiittituotannon jatkojalostukseksi tulevan nikkelisulfaattituotantoa (ns. akkukemikaalit) koskevan YVA-arvioinnin. Väittäen muilta osin tehtaan YVAn olevan jo valmis. Höttöä hötön päälle.

Terrafamen kaivos ei ole esimerkki yksittäisen kaivoksen epäasiallisesta rimpuilusta lupaprosesseissa, vaan erityisesti kysymys on tuon rimpuilun yhteydessä unohtuneesta ja unohtuvasta yleisen ympäristöetuuden turvaamisesta, vahinkojen korjaamisesta ja yksityisten haitankärsijöiden korvauskysymyksistä.

Laajemmin kysymys on koko lupamenettelyjärjestelmän uskottavuudesta ja kansalaisten luottamuksesta valtiovallan toimintaan.

Mika Flöjt

Ekovihreiden varapuheenjohtaja, Vihreät

JAA

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.