Asia: Kalatielaki hallitusohjelmaan

0

Perustelut: kalatielailla velvoitetaan vesivoimayhtiöt (omistajatahoineen) rahoittamaan kalateitten rakentaminen sekä vaelluskalojen palauttaminen padottuihin vesistöihin.

Vaelluskalojen palauttaminen on oikein luonnon monimuotoisuutta kohtaan, edesauttaan uhanalaisten vaelluskalakantojen elpymistä, palauttaa oikeudenmukaisuuden tunteen jokivarteen, lisää virkistystä ja kalastusmatkailua.

Vaelluskalojen palautuminen padottuihin edistää maaseutukuntien vetovoimaisuutta asuinpaikkana ja lisää jokivarren kiinteistöjen ja tonttien arvonnousua sekä edistää elinkeinopolitiikkaa.

 

Kuva: ”Vaelluskalatta yhä virtaa Iijoki” Taivalkosken ja Pudasjärven rajamailla.
Pohjolan Voiman (PVO) ylisukupolvinen rikos Iijokivartisia ja luontoa kohtaan. Sama tilanne Siikajoella, Oulujoella, Kemijoella jne.

#pvo #kalatielaki #vaelluskalat #kalastus #onjoaikamuutoksen #politiikka

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.