Ei kerrostaloja Kuusamohotellin etu- ja takapuolelle, puukerrostalot sopivat Kitkantielle

0

 

(Kaavaehdotus kuultavana 9.3 saakka. Ehdotuksessa 4 kpl viisikerroksisia kerrostaloja Kuusamohotellin etu- ja takapuolelle)

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunnassa (25.1) oli käsittelyssä Kuusamo hotellin uusi kaavaehdotus nimellä ”Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 32 ja siihen liittyvällä puistoalueella”. Kyseisessä kaavaehdotuksessa käytännössä esitetään Kuusamo hotellin alueelle rakennettavan neljä viisi kerroksista kerrostaloa niin hotellin etu- ja takapuolelle niin, että käytännössä on lopulta tavoitteena hotellin purkaminen, kun toimintaedellytykset on menetetty.

Mielestäni Kuusamon kulttuuri- ja matkailuhistoriallisesti merkittävän Kuusamohotellin etu- ja takapuolelle ei sovi kerrostalot. Kuusamon Osuuskaupan johtaja Hannula aikoinaan jo 1960 – 1970 luvuilla ymmärsi Kuusamon kulttuurihistoriaa ja arvosti omia kuusamolaisia juuria niin että halusi kuusamolaisen perinnön näkyvän Kuusamo -hotellin ja nykyisen torikeskuksen arkkitehtuurissa – ollen ylpeä saamelaisista juuristaan ja verenperinnöstä. Tätä kuusamolaisen juurien kunnioittamista ja yhdistämistä moderniin arkkitehtuurin olisi pitänyt (ja yhä voisimme) toteuttaa monta kertaan eri rakentamiskohteiden julkisivuissa niin olisimme välttyneet monista persoonattomista rakennuksista ja halleista. Tämä valitettava rakennustauti joka vaivaa koko Suomen arkkitehtejä ja rakennuttajia – kulttuurihistoriattomuus ja välinpitämättömyys julkisivujen arkkitehtuuriin sekä paikkakuntien omaleimaisuuteen.

Lautakunnassa totesin kyseisten kerrostalojen tuhoavan Kuusamohotellin vetovoimaedellytykset lopullisesti, johtaen sen purkamiseen mikä ei mielestäni ole Kuusamon keskustan vetovoimatekijöiden ja kulttuuriperinnön etu. Edellä mainittuihin perusteluihin viitaten esitin lautakunnassa seuraavaa: ”Esitän kaavaa uudelleen valmisteluun, jossa otetaan paremmin Kuusamo hotellin kiinteistön matkailulliset, historialliset ja kulttuurilliset arvot. Mielestäni kerrostalot hotellin ympärillä ei palvele arvokkaan kuusamolaisen kiinteistön säilymistä. Kerrostalot sopivat paremmin muualle Kuusamon alueelle mm. Kitkantieltä ostetulle tontille ja Shellin tyhjillään olevalle tontille.” Lisäksi tässä on nyt huomautettava, että Kuusamon kirkonseudun asemakaavan rakentamistapaohjeiden mukaan Kuusamohotellin aluetta ei ole merkitty kerrostaloalueeksi, joten sen pohjalta sinne ei saa rakentaa kerrostaloja.

Suosittelenkin Koillismaan Osuuskaupalle ja kaupungin virkahenkilöille että mahdollistavat Osuuskaupalle puukerrostalojen rakentamisen kaupungin hankkimille Kitkantien ja Keilahallin välisille useille tyhjille tonteille siten, että puukerrostalohin tulee katutasoon liiketiloja ja muihin kerroksiin toimisto tai asuinhuoneistoja. Lisäksi alueelle sopisi puukerrostalojen yhteyteen ns. senioriasuntoja ja niiden palvelutiloja. Samalla myös Kuusamo hotellin takana olevat Kuusamon Näyttämön kesäteatteri voidaan säilyttää. Lisäksi keskusteluissa välillä myös vilahdellut yleinen sauna voidaan rakentaa sinne minne se kuuluu, perinteiselle paikalle, Kelanrantaan. Yksi vaihtoehto, mihin paikkaansa hakeva Kuusamon historiamuseo voitaisiin sijoittaa, voisi ehkä olla myös Kuusamohotellin ns. Kotasiipi, mikäli Osuuskauppa todella aikoo hotellikiinteistöstä purkaa. Hivenen ihmettelen sitä kulttuuria, mikä on Porkkatörmänkin jälkeen vallalla Kuusamossa. Eikö me todellakaan aiota säilyttää mitään vanhasta rakennuskannasta ja kulttuuriperinnöstä? Miksi kuusamossa ei olla ylpeitä kuusamolaista juurista eikä anneta sen näkyä rakentamisessa?

Kyseinen kaava on parhaillaan julkisesti kuultavana ja kuntalaisten kommentoitavana aina 9.3 saakka. Kaavaehdotus on nähtävissä netissä ”ajankohtaista kaavoituksesta” paikassa ja kaupungin ilmoitustaululla. Suosittelen, että kuntalaiset lausuvat mielipiteitään kaavaan. Yleisesti on vaadittava Masterplan -tyyppistä kokonaisvaltaista suunnittelua koko Kuusamon keskustan alueelle (nykyisten viipaloinnin sijaan), johon kuntalaisten kuulemiseksi toteutetaan kunnon yleisötilaisuuksia Iin ja Tornion kunnan mallin mukaisesti. Kuusamon keskustan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen luonto- ja matkailupääkaupungin arvon mukaiseksi meillä on hyvät mahdollisuudet saada rahaa eri EU:n aluekehitysrahoista. Nostakaamme persoonallisuus ja Kuusamon kulttuuriperintö juurineen kunniaan.

Kaavamateriaalit: löytyvät: http://www.kuusamo.fi/sites/default/files/kirkonseudun_kortteli_32_uudelleen_nahtavilla_oleva_ehdotus.pdf

Kuusamon rakentamistapaohjeet: http://www.kuusamo.fi/sites/default/files/kirkonseudun_rakentamistapaohjeet_4.12.2006.pdf

Kaupungin kaavasivut:

http://www.kuusamo.fi/palvelut/ajankohtaista-kaavoituksesta

http://www.kuusamo.fi/sites/default/files/osallisen_muistutus_0.pdf

Mika Flöjt

Kuusamon kaupunginhallituksen jäsen, yhdyskuntatekniikanlautakunnan varajäsen, kaupunginvaltuutettu, Vihreät

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.