Kuusamo: Kaivosyhtiö puhui itsensä pussiin.

0
Maailman atomienergiajärjestön (IAEA/NEA) virallinen maailman uraanivarantojen "Red Book" -kirja, johon Suomenkin tunnetut uraanivarannot on raportoitu Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimesta pohjautuen Geologian tutkimuslaitoksen (GTK) uraanitutkimuksiin. Kartassa mainuttu erillisenä uraanimalmio merkillä Kainuun Talvivaara. Jo 1980 luvulta lähtien ministeriö on arvioinut että Talvivaara (nyt. Terrafame) alueelta on saatavissa vähintään 3000 - 9000 tonnia uraania mahdollisen nikkelikaivoksen sivutuotteena. Kansainvälinen suuren ja pienen uraanimalmion raja on 1000t uraania. Euroopan viimeinen uraanikaivos tsekissä tuotti . 320t uraania vuodessa, nyt Talvivaara-Terrafame arvioi tuottavansa noin 250t uraania vuodessa. Toiminta-aikana arvioivat tuottavan yli 23000t uraani vuodessa, kun kansainvälinen pienen ja suuren uraanimalmion raja oli 1000t uraania. Ylläoleva kartta työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergiatarkastaja Jorma Aurelan kartta (pohjautuu GTK:n tietoihin) joka on esitelty Suomen atomiteknillisessä seurassa (ATS), jonka jäseneksi pääsee kolmen jäsenen suosituksella. Yhdistys edistää uraanivoiman/uraaniteollisuuden kehittymistä Suomessa. TEM:min ydinenergiatarkastaja Jorma Aurela toimii Talvivaara-Terrafamea koskevan uraaniluvan vastuullisena virkamiesluvittajana TEM ministeriössä.

Bulvaanikaivosyhtiön edustaja Jussi Lähde (KS 15.1.2017) omalla kirjoituksellaan juuri todisti oman kaivosyhtiönsä johtajan Thomas Hoyer  väitteet (8.1.2018) mm. YLE:ssä, Kalevassa, Koillissanomissa ym. muissa lehtimedioissa vääriksi ja tarkoituksella kuusamolaisia harhaanjohtaneiksi, kun Jussi Lähde esitteli Koillissanomien kirjoituksessa heidän kaivosyhtiönsä kaivosvaraus- ja valtausalueita Kuusamon tunnetulla uraanivyöhykkeellä.

Mediassa Rukalla haastateltu yhtiön Thomas Hoyer hurskaasti väitti, etteivät he ole kiinnostuneita Kitka-Ruka-Oulanka-alueesta, eivätkä yhtiö halua kaivostoimintaa Kitkan ja Rukan alueelle muualle kuin Kitkajoen Juomasuon uraanimalmioon. Kuusamon uraanivyöhyke ja Kitkajoen Juomasuon  on mainittu kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n maailman uraanivarantoraporteissa. (Katso karttaliite).

Koillissanomissa Jussi Lähteen ”yhtiön hallussa” Scandinavian Geopoolin kartalla on alueita Kitkajärven ja Rukan välistä mm. Rukan Sivakkaharjun uraanimalmio, jonka uraanin keskipitoisuus on 0,13%. Kartalla ovat siis ne samat Rukan uraanikaivospiirit ja valtaukset joista hänen johtajansa sanoi yhtiön luopuneen. Lisäksi kartalla on alueita mm. Kitkaan laskevan Naatikkajoen ja Jaurasen, Ollinsuon alueelta sekä laajasti Vasaraperältä mm. Naatikan ja Kouervaaran alueet. Mainittakoon, että sattumoisin Kitkan Kouervaaran uraanimalmoon hakee myös toinen bulvaaniyhtiö Scandinavian Geopoolin kartoilla.

Yhtiön kartalla kaivosvaltausalueena kokonaan Kitkajokivarren Virrankylät: Käylän ja Säkkilä ja Juuman kolmion välinen alue. Lisäksi Lähteen bulvaaniyhtiöllä kaivosvaraus Tolvan pohjoispuolella Kitkaan laskevan Rintajärven seudulla samalla malmivyöhykealueella, jonne aiemmin Mawson Energy haki uraanivaltausta. Kaivosvaraus alueena Oulangan kansallispuiston kylki Maaninka- ja Aventojoella sekä Maaninkajoen ja Ylä-Oulankajoen valuma-alueella Maaninkavaarassa Kuusamon ja Posion puolella. Kaavailun rikastamon Salmijärven pohjavesialueesta ottaa Maaninkavaaralaiset juomavetensä. Mainittakoon että juuri Oulankajoen Kiutakönkäällä on Reino Rinteen muistopaasi jossa lukee: ”Älkää upottako likaisia käsiänne tähän jumalaiseen veteen. Ihminen tarvitsee sitä.”

Erityisen arveluttavaa on myös Jussi Lähteen lehtikirjoitus väite siitä, että Tukes olisi neuvonut kuinka käyttää hyväksi kaivoslain porsaanreikiä. Tämä on hyvän hallintokulttuurin kannalta arveluttavaa, mutta ei enää yllätys kuusamolaisille, koska jopa KHO on huomauttanut Tukesia huonosta hallintokulttuurista ja menettelytavoista. Yhtiön Jussi Lähteen väite kuitenkin heittää varjon Tukesin ”puolueettomuus roolille” kaivoshankkeiden luvittajana ja valvojana.

Bulvaanikaivosyhtiö on keksinyt sisältä mädälle malmikakulle uuden kuorrutuksen koboltista, mutta onneksi Posion Suonnansaaren kirjailija, ympäristöajattelija,koillissanomien perustaja, Kitkajärven ja Kuusamon koskien taistelija Reino Rinne varoitti kirjassaan Kirveskö Järveen ( sivu 58):

”Kansan kannattaisi sanoa: – Emme me niin hiton tyhmiä ole ettemme tajua: Jos maaperää mullistetaan jonkin mineraalin saamiseksi, niin kyllä kaikki muutkin tuossa maaperässä piilevät mineraalit häiriintyvät ja liikkeelle lähtevät. Älkäämme salliko Koillismaan ylängöllä uraanin liikekannalle panoa. Jos niin tapahtuisi, silloin koskien ja järvien suojelu olisi ollut turhaa. Kitkaa, Kitkajokea ja Paanajärveä emme salli kaiken kaikkiaan ja sittenkin vähäarvoisten mineraalien esille möyrimisen menossa tuhota.”

Osuvasti tilanteeseen totesikin jo nykyisen kaivossodan alussa kuusamolaisten arvostama Kitkajärven kalastaja Olavi Jäkäläniemi MTV3 kymppiuutisten haastattelussa, että tässä pitää vaan lyödä tiukasti vastaan, koska ”jos pirulle antaa pikkusormen, se vie koko käden.” Jussi Lähteen kartta Koillissanomien sivulla (15.1.2018 s. 12) osoittaa sen kuvion, joka lopulta saastutetaan arvokkaalla ja koskiensuojelulailla suojellun Kitkan-Koutajoen vesistön valuma-alueella, jos kaivosyhtiö pääsee alkamaan mellastamaan jostain kulmasta.

Bulvaanikaivosyhtiön kaivoshanke on Kuusamon tunnetun uraanivyöhykkeen alueella ja sijaitsevat Kuusamon kaupunginvaltuuston runsaalla enemmistöllä hyväksymällä louhos ja kaivoskieltoalueella. Kuusamon luonnonvaratyöryhmän yksimielissä raportissa, jossa olivat kaikki puolueet ja intressiryhmät mukana todettiinkin asiallisesti ettei Pohjois-Kuusamon ”Kitka-Ruka-Oulanka” alueelle voida riskittömästi perustaa kaivoksia.

Siis viikko sitten kaivosyhtiö väitti mediassa muuta, mutta nyt on kaivoshankkeen kartta toisella tavalla lehden sivulla. Yhtiö puhui itsensä pussiin.

JAA