Ainut mikä on kestävää on uraani/ydinjäte

Suomessa ydinenergiayhtiöiden yhteinen ydinjätteiden huolintayhtiö Posiva on todennut, että ydinjätteitä pitää säilöä 100 000 vuotta. Aikaperspektiiviä saa, kun miettii millainen maailma oli 2000 vuotta,...

Kitkajoen Juomasuon malmion uraanista ja säteilystä

Kuusamon uraanivyöhykkeen karttoja, joihin Kitkajärven Kouervaara ja Kitkajoen Juomasuo on merkitty erillisin uraanimerkein, on esitelty Atomiteknillisen seuran ja IAEA:n seminaareissa. Geologi Heikki Pankan Michiganin...

Kuusamon Kuusinkijoen vesivoimalan purku Suomen valtion vaelluskalojen kärkihankerahoista

Kuusamon Kuusinkijoen vesivoimalan purku Suomen valtion vaelluskalojen kärkihankerahoista  Kuusamon valtuuston tilinpäätöksessä 2015 lausutaan näin: Elinvoima ohjelman ja kaupunkistrategian tukeminen kaupungin kehittämisrahalla:   Vesistöjen vaaliminen ja kalastusmatkailun kehittäminen: "Aloitetaan selvitys...

Vaelluskalan voivat pelastaa Oulujoella vain luonnonmukaiset ohitusuomat

Pohjoisten valjastettujen vaelluskalajokien delegaatio tapasi 16.-17.10. Helsingissä kunta- ja omistajaohjausministerin, ympäristö- ja ilmastoministerin, sekä maa- ja metsätalousministeriön virkamiesjohtoa. Delegaatio painotti valtion enemmistöomisteisten pörssiyhtiöiden kuten Kemijoki...

Miniydinreaktorit eivät pelasta – lisäävät ongelmia ja riskejä

Miniydinreaktorit eivät pelasta – lisäävät ongelmia ja riskejä Maailmansotien jälkeen vallitsi kauhun tasapaino atomiasevaltioiden kilpavarustelun vuoksi. Vaikka muut joukkotuhoaseet kiellettiin YK:n sopimuksilla, niin atomiaseita ei...

Puhtaan Kitkan, Oulangan ja Kuusamon puolesta

GTK on määritellyt ’Kuusamon uraanivyöhykkeen’, jota on esitelty ministeriön toimesta atomiteknillisen seuran seminaarissa, jossa erikseen kartassa mainittuna Kitkajoen Juomasuon uraanimalmio. Kuusamon uraanivyöhyke ja Kuusamon...

Soklin kaivoksen ympäristövaikutukset arvioitu oleellisen puutteellisesti

Yaran Sokli-projektin johtaja Eero Hemming väittää mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa (22.9), että ’Soklin kaivosta suunnitellaan ympäristö ja ihmiset huomioiden’. Hän väittää että louhittaisiin vain lannoitteisiin...

Muhoksen Lohiseminaari: Luonnonmukaiset kalauomat Oulujokeen

Sain kutsuttuna osallistua Oulujokivartisten kala-aktiivien järjestämään vaelluskalaseminaariin, missä käsiteltiin asiantuntemuksella mahdollisuuksia luonnonmukaisten vaelluskalauomien toteuttamiseen Oulujoella. Seminaarissa tuli selkeästi ilmi asiantuntija alustuksessa Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) maisema-arkkitehti...

Vihreiden tulee pysyä Vihreinä eikä langeta radioaktiiviseen harmauteen

Uraanivoimaloita tulee purkaa voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella.  Eurooppalaisen Vihreän liikkeen perusarvoihin on alusta alkaen kuulunut hajautetun uusiutuvan energian puolustaminen uraanivoimaloiden sijaan. Euroopan Vihreä liike, johon Suomen...

Terrafamen ”uraanintalteenotto” -hakemus Valtioneuvostolle

Kauppa ja teollisuusministeriö (KTM) rahoitti Talvivaaran uraanihankkeen 1970 -luvulla atomienergian edistämisrahoilla. Uraanitiedot kirjattiin IAEA:n kirjanpitoon. Mutta 1986 Outokumpu Oy:n Talvivaaran kaivoskirjaan ei KTM uraania...