Talvivaaran katastrofia ei saa laajentaa purkuputkella

16

Talvivaaran ympäristökatastrofi ei ota loppuakseen. Uusin uutinen kertoo, että kaivoksen konkurssipesä uskoo ”joutuvansa” rikkomaan ympäristölupansa ehtoja kaivoksen vesitilanteen vuoksi.

Vesi on ollut kaivoksen ongelma pitkään. Riittämätön varautuminen sadeveden määrään on aiheuttanut vuotoja ja ympäristön vesien pilaantumista. Myös Suomessa ensi kertaa kokeiltu biokasaliuotus näyttää sopivan tänne huonosti, jos ollenkaan. 

Nyt vedet halutaan johtaa purkuputkea pitkin lähes 20 kilometrin päähän Nuasjärveen. Putki ei olisi ongelma, jos sitä pitkin kuljetettaisiin puhdasta vettä, mutta kaivoksen jätevesien mukana luontoon kulkeutuu sulfaattia, mangaania, natriumia ja uraania. Kuten eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen (vas) on todennut, Talvivaaran biokemiallisen prosessin ympäristövaikutuksia ei voi verrata muuhun teolliseen tuotantoon eikä sen likaamia vesiä voi laskea ympäristöön ilman perusteellisia selvityksiä.

Olisi parasta, että kaivos voisi jatkaa toimintaansa, työllistää, tuottaa voittoa ja maksaa veroja. Ympäristöongelmien ratkaiseminen on kuitenkin ensisijaista, jotta uusia pitkäaikaisia vahinkoja ei tapahdu. Ympäristöluvassa määrätty jätevedenpuhdistamo täytyy rakentaa nopeasti, ja lähijärvien puhdistaminen on hoidettava ensi tilassa.

Pari viikkoa sitten kerrottiin, että brittiläinen sijoitusyhtiö ostaa Talvivaaran kaivoksen. Kaivospolitiikkaa tulee muuttaa, jotta Pohjois-Suomesta ei tule vain muun maailman luonnonvarareservaattia. Kaivosten hyötyjen – työpaikkojen, verotulojen ja voittojen – pitää hyödyttää alueen ihmisiä. Pahimmillaan heille jää vain tuhottu luonto.

Valtion omistama kaivosyhtiökään ei automaattisesti pelasta luontoa ja työpaikkoja. Olennaista on, miten omistajan oikeutta käytetään. Professori Markku Kuisma ja yrittäjä Pekka Seppänen julkaisivat äskettäin kirjan Suomen pahimmista bisnesmokista, joiden joukkoon Talvivaarakin kuuluu. Kirjoittajien mukaan Talvivaaraa ja muita mokanneita yhtiöitä yhdistää se, että omistajan ääni on kuulunut vaimeampana kuin johtajan ääni.

JAA

16 KOMMENTTIA

 1. Konkurssipesä hakee lupaa purkuputkelle tarkoituksenaan saada kaivostoiminnalle jatkaja. Suomen valtio on mukana rahoittamassa yksityisen yrityksen ympäristöasioita verovaroilla. Yksityisen yrityksen pitää pystyä huolehtimaan omista päästöistään itse. Jos ei pysty, toiminta pitää lopettaa.

 2. Mitä vasemmistoliiton eduskuntaehdokas Katja Hänninen sille liikavedelle tekisi? Keittäisi siitä kahvia ja tarjoilisi puoluetovereilleen koko Suomeen. Alkaisi silläkin joukolla säteillä?

  Vakavasti: Talvivaaraan kertyy vettä, koska sielläkin sataa. Tästä vedestä valtaosa on sellaista luonnonvalumaan verrattavaa. Prosessialueelle tuleva vesi on sitä ongelmallista. Määrätyssä luokitus- ja pitoisuusporrastuksessa. Sille etsitään tapaa puhdistaa ja saattaa vesistökelpoiseksi. Kun puhdistus on riittävän hyvä, purkuputki on yläpään välialtaineen se oikea poistamisreitti. Säästyvät ne kaivoksen lähiympäristöt uudelta kylvetykseltä. Toki niissäkin veden hitaat virtaukset ja lisäaineilla nopeutettu saostuminen auttavat kiintoaineitten sedimentoitumisessa.

  Vakavasti: Miten Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Katja Hänninen ratkaisisi tämän vesiongelman? Odottaisi auringon ja tuulen yhdessä kuivattavan liikaveden? Odottaisi ja katsoisi, kestävätkö altaiden rakenteet? Kirjoittaisi uuden blokin aiheesta – jotakin pitäisi tehdä?

  • Eipä ole tämä asia Hännisen vika. Siitä pitäisi huolehtia ympäristön kannalta kestävällä tavalla niiden, jotka homman ovat kasaan keittäneet. Tavallinen kansalainen joutuu ihmettelemään, miten Suomessa, ympäristöteknologian mallimaassa, ei saada yhden kaivoksen jätevesiasiaa kuntoon. Sitäkin saa ihmetellä, miten keskustalainen Pekkarinen sai aikaan kaivoslain, joka vie tuotot Suomesta maailmalle ja jättää ympäristöhaitat valtion verovaroilla maksettaviksi.

 3. Miten Katja aattelit ne puhditetut vedet sieltä siirtää kun taivaalta tulee kokoajan lisää? Ongelmahan vain pahenee jos mitään ei tehdä ja viimein sitä hallittua purkua ei tarvitse tehdäkkään vaan luonto hoitaa homman.

 4. Vasemmisto, nostakaa vaalikeskusteluissa Talvivaara esille ja vaatikaa muita politikkoja esittämään mielipiteensä.

  Huvittavaa kun joku vertasi paperitehtaan ja kaivoksien jätevesiä keskenään, niitä kun ei voi verrata edes samana vuotena koska jätevesissä on niin suuret erot. Kaivoksen jätevesissä oleva sulfaatti on pienempi paha vaan todella paha ongelma on raskasmetallien joutuminen luontoon joka on pysyvää ja aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Katsokaa wikistä vaikka lyijy joka on maaperässä hyvin yleinen metalli.

  Jätevesien puhdistaminen on helppoa ja halpaa mutta Talvivaara ei halua tehdä sitä ja politikot eivät ole vaatineet sitä tehtäväksi. Nyt olisi aika korjata tämä asennevamma ja alkaa vaatimaan täydellistä sitoutumista jätevesien puhdistamiseen.

 5. Näillä maailmanparantajilla unohtuu se fakta on että jonnekin se kaivoksella oleva vesi pitää päästää valumaan, ei se ilmaankaan voi kadota. Se vesi voidaan päästää valumaan edes jotenkin hallitusti, tai sitten se täysin hallitsemattomasti kun loputkin lumet sulaa.

  • Vesi ja sakka voitais ajaa huletankkiraktoreilla pois ja myövä hyvällä rosentilla lannoitteena ulkomaille. Tulis satoille raktoreille töitä ja kauppatase tulis kuntoon. Ulkomaille vois kuljettaa laivoilla. Ja sillon ei kuhat ja muikut menis piloille kotijärvesä.

 6. Oikein, Hänninen! Vedet pitää saada puhdistettua tai vietyä alueelta pois muutoin kuin laajentamalla ympäristötuhoa jälleen uusiin järviin ja uusien ihmisten murheeksi.

 7. Mitenkähän edustaja ja ehdokas Hänninen suhtautuu vieressä uudelleenkäynnistämistä selvittävään Laivan kaivokseen? Päästöjä ja työtä olisi tarjolla sieltäkin ja olisi potentiaalisten äänestäjien kannalta varmaan mielenkiintoista.

 8. Täällä peku ja paula kyselevät, mitä niille jätevesille sitten pitäisi tehdä. Hätätyönä puhdistamot ja sitä kautta suljettu kierto kaivosalueelle siksi aikaa, että tämä huijaus saadaan ajettua turvallisesti alas. Maksaa kymmeniä tai satoja miljoonia valtiolle, eli kipeää tekee. Mutta tulee silti halvemmaksi kuin ympäristökatastrofin turha pitkittäminen. Ja tietysti Perä, muu talvivaaran johto, luvittaneet virkamiehet ja poliitikot pitää panna oikeaan vastuuseen katastrofista.

 9. Muistakaa nyt ihmiset, että Nuasjärvi tarkoittaa Oulujärjeä ja ja myös Oulujokea. Nuasjärveen purkuputken kautta laskettavat myrkyt kulkeutuvat oululaistenkin juomaveteen.

  Purkuputkelle ehdoton EI.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.