Perhevapaauudistus on hyvä investointi

0

Perhevapaat kaipaavat kipeästi uudistamista, sillä ne on saatava vastaamaan nykyistä paremmin erilaisissa tilanteissa olevien perheiden todellisuutta. Olen iloinen siitä, että keskustalainen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ilmoitti, että pääministeripuolue on valmis satsaamaan uudistukseen myös rahaa, eikä sen tarvitse olla kustannusneutraali. Minkälaisista summista nyt puhutaan, on toki vielä arvoitus. Toisaalta huolestuttavaa uudistuksen kannalta on, että kokoomus ei taida olla kuitenkaan valmis muutokseen. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on jo ilmoittanut, että uudistuksella ei tarvitse säästää, mutta ei siitä saa lisää kulujakaan tulla.

Perhevapaajärjestelmän tulee kokonaisuudessaan tukea tasa-arvoa sekä lisätä aidosti perheiden valinnanvapautta työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Myös perhevapaiden kustannusten jakamisessa työnantajien kesken tulee edetä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on vuosien varrella tehnyt useita lakialoitteita, joissa nykyiset äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat korvattaisiin 6+6+6 –mallilla. Vanhempainvapaa koostuisi siis kolmesta noin kuuden kuukauden jaksosta, joista yksi kuuluisi äidille, yksi jakso olisi jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla ja yksi jakso kuuluisi lapsen toiselle vanhemmalle. Ajamassamme mallissa yksinhuoltajilla on oikeus yhtä pitkään vanhempainvapaaseen kuin kahden vanhemman perheessä. Vasemmistoliiton tavoitteena on muutenkin kohdella erilaisia perheitä tasa-arvoisesti.

Jos tuijotetaan lyhytkatseisesti vain seuraavan vuoden budjettia, suuret ja kunnianhimoisemmat muutokset jäävät tekemättä. 6+6+6 –malli on helppo teilata liian kalliina, mutta jos katsomme pidemmälle, kuva muuttuu. Päiväkotipaikkojen tarve sekä kotihoidontuen käyttö vähenevät, kun vanhempainvapaa kestäisi nykyistä pidempää. Maissa, joissa sukupuolten tasa-arvon edistäminen on otettu tosissaan, myös kaikki sukupuolet voivat paremmin.

Hoitaessani lapsiani kotihoidontuella tuen riittämättömyys johti taloudellisen epävarmuuden kasvuun, sillä minulla ei ollut aina työpaikkaa, mihin palata. Huomasin, että lastenhoidon järjestäminen useammalle alle kouluikäiselle lapselle voi muodostaa kannustinloukun varsinkin, jos tarjolla on osa-aikaista työtä. Tällöin työstä saatava ansio voi jäädä lastenhoitoon liittyvien menojen jälkeen niin pieneksi, että työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa.

Osa-aikatyö voi olla varsinkin pikkulapsivaiheessa hyvä keino yhdistää työ ja perhe, mutta siihen liittyviä kannustinloukkuja pitää purkaa. Lisäksi on huolehdittava, että osa-aikatyö jakaantuu nykyistä tasaisemmin miehille ja naisille. Nyt olisi rohkeasti kokeiltava myös kuuden tunnin työpäivää. Se helpottaisi myös lapsiperheiden arkea ja parantaisi työllisyyttä.

Hallitus alentaa varhaiskasvatusmaksuja, mikä on askel oikeaan suuntaan. Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen. Vasemmistoliitto ajaa mallia, jossa kaikille 3-5 -vuotiaille lapsille taataan 15 tuntia maksutonta varhaiskasvatusta viikossa. Tämä edistää naisten työssäkäyntiä ja on myös alueellisesti tasa-arvoinen malli.

Vuonna 2014 köyhissä perheissä eli 126 00 lasta. Pidennetty vanhempainvapaa helpottaisi monen perheen toimeentuloa, jos ansiosidonnaisella päivärahalla lapsia voisi hoitaa 1,5-vuotiaaksi asti. Sanomatta on selvää, että vasemmistolaisena poliitikkona haluan erityisesti varmistaa, että pienimmillä vanhempainpäivärahoilla elävien perheiden asema paranee uudistusta tehtäessä.

Elämme ajassa, jossa budjettikuri on päivän sana. Nyt onkin tärkeä muistuttaa, että lapsiperheköyhyyteen puuttuminen on paitsi inhimillisesti tärkeää myös taloudellisesti järkevää. Köyhyys ja siitä johtuva osattomuuden tunne siirtyvät tutkitusti monesti sukupolvelta toiselle ja tämän ketjun katkaisemisessa meillä päättäjillä on merkittävä rooli.   

JAA