Korona-kriisi on ajanut lapsiperheet täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Hetkessä muuttui arki. Alkoi etäkoulu ja lapset ovat pääsääntöisesti kotona. Päivähoitoikäiset hoidetaan mahdollisuuksien mukaan myös kotona. Poikkeuksiakin on, sillä kriittisillä aloilla työskentelee myös perheitä, joissa on vain yksi vanhempi tai kun tilanne on sellainen, että molemmat vanhemmat eivät voi tehdä työtään etänä vaan työpaikalla on pakko olla. Niitä työtehtäviä on lukuisia erilaisia.

Perheiden apuna ei ole syytä olla iäkkäitä isovanhempia. Tarkoituksena välttyä tartunnalta ja siten suojella riskiryhmiin kuuluvia. Tilanne on varsin haastava ja voimia vaativa monin tavoin. Tilanteen pitkittyessä myös seuraukset ja vaikutukset voivat olla huomattavia sekä pitkäkestoisia. Maltti on valttia sanotaan. Nyt sitä tarvitaan.

Luovuus päivän arjessa lienee tullut tutuksi meille kaikille tässä kriisissä. Se mikä oli kuukausi sitten tuttua ja tavallista ei olekaan samaa juuri nyt. Pitääkin toimia eri tavoin mihin on totuttu. Se ei ole aina helppoa eikä se ole varsinkaan pienille lapsille ja nuorille. Kavereiden tapaaminen ja harrastuksiin osallistuminen kun on jäänyt tauolle, niin se voi olla masentavaa ja jopa ahdistavaa. Aika ei välttämättä kulu.

On hyvä kun hallitus on tiedostanut erilaisten tukitoimien tarpeellisuuden kriisin jälkeen koululaisten opintiellä. On varmaa, että yhteiskunnassamme tarvitaan monenlaisia tukitoimia ja niitä pitää myös vahvistaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Perheitä on pystyttävä tukemaan ja auttamaan.

Hyvin monissa perheissä tulee tulotaso laskemaan lomautusten ja mahdollisten irtisanomisten ja siitä aiheutuvan työttömyyden takia. Maan hallitukselta vaaditaan mittavia taloudellisia panostuksia tukitoimiin. Ei vain yritysten tukemiseen vaan myös sosiaaliseen ja terveydelliseen perheiden selviytymiseen.

Kunnissa on laajennettava matalan kynnyksen palveluita mielenterveyspalveluissa, sosiaalipalveluissa, lastenhuolto mukaanlukien. Pitkät jonot eri palveluihin ovat nyt viimeistään myrkkyä. Haaste on kova, mutta siihen kannattaa vastata, sillä ongelmat lisääntyvät ja mutkistuvat jos apua, tukea ja ohjausta ei saa.

Kun autamme perheitä, autamme lapsiamme ja samalla viitoitamme parasta mahdollista tulevaisuutta heille mahdollisimman hyvin ja ehkäisemme syrjäytymistä.

Erlaisten kolmannen sektorin toimijoiden, erilaisten yhdistysten toiminnan merkitys tulee korostumaan entisestään.

Onkin hieno asia kun STEA, sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus avasi ylimääräisen haun jo kuluvalle vuodelle. Avustusten haku käynnistettiin pikaisella aikataululla

1. Psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palveluiden laajentaminen ja volyymin kasvattaminen
2. Haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden ja perheiden arjen auttaminen ja psykososiaalinen tuki

JAA