Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on jättänyt marraskuun 14. päivä lakialoitteen saattohoitolaista eduskunnassa. Aloitteen allekirjoittajina on myös muita perussuomalaisten kansanedustajia.

Saattohoitolaki nousi keskusteluun myönteiseen sävyyn yli puoluerajojen eduskunnassa eutanasia-kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä. Vuonna 2018 eduskunta äänestyksen jälkeen hylkäsi kansalaisaloitteen. Eduskunnan tahdon mukaisesti silloinen valtioneuvosto asetti ministeri Annika Saarikon nimittämänä asiantuntijatyöryhmän selvittämään palliatiivisen sekä saattohoidon tilaa Suomessa sekä eutanasiaa sekä näihin liittyvää mahdollisia lainsäädännöllisiä muutostarpeita. Työryhmä työskentelee kesään 2021 saakka.

On myönteistä, että istuvassa eduskunnassa ei ole unohdettu tärkeää saattohoidon tilannetta Suomessa. Sitä jätetty lakialoite osaltaan osoittaa.

Tosin on samalla todettava, että vaalien jälkeen muodostetun Rinteen hallituksen (nykyinen toimitusministeriö 3.12. alkaen) hallitusohjelmaan tehtiin kirjaus siitä, että lainsäädäntömuutoksin tullaan turvaamaan hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito. 

Perussuomalaisten taholta tehty lakialoite saattohoitolaista tukee ja kannattaa hallitusohjelman linjausta. (hallitusohjelma on nyt tauolla hallituksen erottua). Eduskunnan kaikkien puolueiden on yhdessä huolehdittava siitä, että saattohoitoon liittyvät ongelmat saadaan korjattua. Ne ongelmat ja haasteet ovat olleet tiedossa jo pitkään. Myös eutanasia / kuolinapu on otettava vakavasti ja se tulee mahdollistaa lainsäädännöllä.

Aikanaan sosiaali-ja terveysministeriön Elämän loppuvaiheen hoito-asiantuntijatyöryhmä antaa työn tuotokset, toteamukset ja suositukset sekä mahdolliset esitykset lainsäädäntöön niin saattohoitoon liittyen kuin myös eutanasiaan / kuolinapuun. Tämä työ on nyt meneillään

Kohteliaimmin

Kari Viholainen

Puheenjohtaja, Exitus ry

Sosiaali-ja terveysministeriön Elämän loppuvaiheen hoito-asiantuntijatyöryhmän jäsen

JAA