Suomessa on ollut ollut käytössä hoitotahto jo pitkän ajan. Hoitotahto on vapaamuotoinen tahdonilmaisu kuinka haluaa itseään hoidettavan tilanteessa missä sitä tahtoaan ei enää kykene ilmaisemaan. Sisällöltään hoitotahto on kirjoittajan näköinen. Tarkasti sen sisältöä ei ole määritelty eikä siihen sisälly vaatimuksia mitä siinä pitää mainita. Se on lähinnä ihmisen oma kannanotto / toive / tahto omaan hoitoonsa liittyvistä asioista.  Se on yksilön tahdonilmaisu omasta itsestään ja itseään liittyvästä hoidosta. Hoitotahdossa ilmaistu kieltäytyminen aktiivisesta hoidosta on lääkäriä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä sitova sekä omaisia ohjaava, ellei ole perusteltua syytä epäillä, että potilaan tahto olisi hoitotahdon laatimisen jälkeen muuttunut.

Terveyden-ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) nettisivulla hoitotahdosta mainitaan näin:

HOITOTAHTO

”Hoitotahto on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa.
Hoitotahdossa määritellään ne tilat, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista.
Hoitotahdolle ei ole laissa määriteltyä ehdotonta muotomääräystä. Kuitenkin esimerkiksi todistajien käyttäminen on hyvin suositeltavaa.”
Alla on esimerkki lomakkeesta, jolla hoitotahdon voi ilmaista. Lomake on vapaasti tulostettavissa ja kopioitavissa PDF-muodossa. https://thl.fi/documents/920256/1449649/Hoitotahto_2015_04_17.pdf/b64267af-e05d-4cbd-80c8-91c8109aebf3

Jokainen voi tehdä hoitotahdon esimerkiksi Omakannassa, kanta.fi sivulla

http://www.kanta.fi

KUOLINAPUTAHTO

Exitus ry on julkaissut tiistaina 8.10.19 Kuolinaputahdon.

”Kuolinaputahto korostaa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Kuolinaputahto on ihmisen oma ilmaus halusta saada itse olla päättämässä oman elämänsä loppuvaiheesta kun sairaus sitä merkittävästi rajoittaa. Kirjallinen kuolinaputahto, jonka ilmaisemiseksi esittelemämme tahdonilmaus tehdään on samalla myös kannanotto kuolinapua koskevaan keskusteluun.”

https://www.exitus.fi/uutiset/exitus-ry-on-julkaissut-kuolinaputahdon/

 

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. kuolinapu asioista kirjoittavat yleensä ihmiset, joiden oma kuolema on todennäköisesti vuosien päässä. Mieli muuttuu kun se kuolema on vierellä odottamassa. Silloin ehkä sanotaan kuin se vanha mies veljelleen, joka oli tullut katsomaan ja totesi, olethan sinä jo vanha mies ja joudat lähtemää. Vastaus oli, odotahan kun tulet minun asemaan niin sitä mietit jos vielä huommennekin saisi elää.