Huhtikuun lopulla saimme tietää, että Turussa sijaitseva saattohoitoon erikoistuneen Karinakodin toiminta joudutaan ajamaan alas talousongelmien takia. On epätodellinen olotila. Siis elämän loppuvaiheen hoitoon erikoistuneen yksikön osaaminen ajetaan alas, lopetetaan. 25-vuoden aikana kertynyt tieto-taito hajautuu jonnekin, mutta minne?

Viime vuosina on selvitetty palliatiivisen ja saattohoidon tilaa Suomessa ja valitettavasti hoitoon liittyy sangen suuria ja haastavia ongelmia. Ne liittyvät hoidon saatavuuteen, osaamiseen, koulutustasoon, resurssien vähäisyyteen tai jopa tyystin siihen, että ei ole lainkaan osaamista elämän loppuvaiheessa olevan ihmisen hoitamiseen.

”Perusterveydenhuollon johtavien lääkärien mukaan perustason saattohoitopalveluita on tarjolla maassamme varsin kattavasti. Perustasoa vaativamman saattohoidon saatavuudessa sen sijaan on puutteita. Noin joka viides johtava lääkäri arvioi, että kuntalaisten käytettävissä ei ole tarjolla mitään tai ei riittävästi perustasoa vaativampia saattohoitopalveluita. Näiden terveyskeskusten alueella asuu yli 400 000 suomalaista.”https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/johtavat-laakarit-saattohoidossa-edelleen-puutteita/

Osallistuin helmikuun lopussa Helsingissä tilaisuuteen, jossa silloiselle ministeri Saarikolle luovutettiin ”väli-raportti” palliatiivisen ja saattohoidon tilanteesta Suomessa.

”Pidämme Suomea maailman parhaana maana syntyä. Haluamme kehittää palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa niin, että Suomi voisi olla myös maailman paras maa kuolla. Suomen tulee olla sellainen maa, jossa elämän viime hetkillä kipuihinsa saa apua ja vierellä riittää istujia. Moni viettää elämänsä viimeiset hetket tehostetussa palveluasumisessa. Ajankohtainen keskustelu vanhustenhuollon laadusta on osoittanut, ettei esimerkiksi saattohoitotilanteiden edellyttämistä resurssilisäyksistä ole aina pystytty huolehtimaan. Turvallisen ja arvokkaan kuoleman turvaaminen on mukana vanhuspalvelulain uudistamisessa” https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161396/R_14_19_Palliatiivisen_hoidonjasaattohoidon_tila.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yksityisiä saattohoitokoteja, joita meillä ei ole kuin joitakin koko maassa koettelee samankaltaiset ongelmat. Se käy ilmi Lääkärilehden äskettäin julkaistusta artikkelista.

Karinakodissa työskentelevä saattohoitolääkäri Heidi Marttila kertoo, että kaikki Varsinais-Suomen kunnat eivät myönnä maksusitoumuksia. Ne haluavat hoitaa potilaat omilla vuodeosastoilla. Tällä haetaan säästöjä.” https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/saattohoitokotien-ahdinko/

Onko hoidon kehittämistä ajaa alas ja lopettaa arvostettu saattohoitoyksikkö, jossa vuosien varrella on kertynyt valtava määrä tieto-taitoa, osaamista, kokemusta, inhimillisiä tuntemuksia sekä kokemuksia siihen kuinka voitaisiin auttaa, helpottaa ja hoitaa vielä paremmin tulevaisuudessa tilanteessa kun elämä on päättymässä ja ihmisellä voi olla monenlaista kärsimystä?

-Kari Viholainen- puheenjohtaja, Exitus ry

4 KOMMENTTIA

  1. Saattohoitokodit tekevät erinomaista työtä ja niitä tarvittaisiin Suomeen lisää ja kattavasti etelästä pohjoiseen. Myös terveyskeskuksien vuodeosastoilla tehdään laadukasta saattohoitoa etenkin, jos henkilökunta on saanut aiheeseen liittyvää ajantasaista koulutusta liittyen mm kivunhoitoon ja muuhun elämän loppuvaiheen hoitoon. Tulee vaikutelma, ettei suuri yleisö ole ihan tietoinen, mihin nykyisillä tkn vuodeosastoilla kyetään, mm saaattohoitopotilaita näillä osastoilla on jatkuvasti.

    • Hei ja kiitos kommentista. Kyllä meillä on myös hyvää hoitoa monenlaisissakin erilaisissa yksiköissä, mutta palliatiiviseen ja saattohoitoon liittyvät ongelmat on tiedostettu. Ehkäpä yksi iso oleellinen ongelma on se, että hoitoa saa eri tavalla eri puolilla maata. Tätä nyt selvitellään ja yritetään löytää keinoja asian korjaamiseksi. Myös lääkärien ja hoitajien koulutuksen osalta on kehittämishanke meneillään.

  2. Terveyskeskusten vuodeosastot ovat usein ”kuivaamoita” jossa uhrit näännytetään.Nähty on.
    Onneksi kuitenkin matuille löytyy aina vain rahaa viisine aterioineen ja täysine ylöspitoineen,ja lisärahaa on tulossa Terijoki Kakkosen (Rinteen hallitus) muodossa.

    Eihän tuota rahaa ”löytynyt” taannoin Heinolan reumasairaalaankaan saati lastensairaalan jonka ruotsalaiset säätiöt rakennutti omilla ja kansalaisilta kerätyiltä rahoilla rikastuakseen entisestään.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.