Tietokone ja muut tekniset laitteet ovat jo pitkään olleet sosiaali-ja terveydenhuollossa arkipäivää. Muistan vielä sen ajan kun sairaalan osastolla oli ne ”potilaskansiot”. Ne pitivät sisällään kaiken oleellisen tiedon potilaasta. Kynällä kirjoitettiin ylös paperille ja erilaisille kaavakkeille tietoja.

Toisin on nyt. Tilalle ovat tulleet päätteet. Potilaiden tiedot ovat sähköisessä muodossa. Asiassa on etunsa. Nopeasti saatavilla paljon tietoa. Tietokone on lääkärin ja hoitajan työväline päivittäisessä työssä.

Robotiikka valtaa alaa. Robotti saattaa osallistua leikkaukseen ja robotti saattaa seurata potilaan elintoimintoja ja on ”fiksu”, että voi tarvittaessa ”kertoa” hoitajille potilaan muuttuneesta tilasta ja jopa ehdottaa tarvittavia toimenpiteitä potilaan edun mukaisesti. Robotti kotona seuraamassa ja auttamassa ikäihmisen selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa on lähempänä toteutumistaan kuin uskommekaan.

Sosiaalinen kontakti on hoitotyössä tärkeä asia. Tekniset laitteet voivat olla hyvä apu, mutta isäntänä ne eivät voi olla. Renkinä ne menevät.

On syytä olla huolissaan siitä annammeko yhteiskunnassa tänä päiväna sosiaali-ja terveydenhuollossa työskenteleville ammattilaisille tarpeeksi aikaa tehdä työtään ja kohdata asiakkaat ja potilaat. Sillä hoitajamitoituksella on ihan oikeasti merkitystä!

”Hoivassa ja hoitamisessa korostuu ihmisen auttaminen, kärsimyksen lievittäminen ja poistaminen sekä ihmisen tukeminen, jotta hän pystyy vahvistumaan ja löytämään keinoja elämässä selviytymiseen. Nyt kun kaikki teknistyy ja laitteistuu monin tavoin tässä elämässä, niin toivottavasti ei koskaan unohdeta inhimillistä yhteyttä. Jotta hoiva ja hoitaminen onnistuisi niin ytimessä ja keskiössä tulee olla inhimillinen yhteys ihmisten välillä. Tämä yhteys on kaiken peruslähtökohta hoivassa ja hoitamisessa”

——Ihminen ihmiselle——

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.