Eutanasiakin mahtuu lääkärin etiikkaan. Työryhmä aloittaa.

0

 

Monet saattavat ajatella, että eutanasiakeskustelu on nyt käyty ja se taukoaa, koska eduskunta äänesti kansalaisaloitteen eutanasialaista nurin toukokuussa 2018. Näin ei kuitenkaan ole. Keskustelu tulee jatkumaan. Elokuun lopulla on ministeri Annika Saarikon nimittämän asiantuntijatyöryhmän ensimmäinen kokous. Työryhmä tulee työskentelemään aina 6/2021 saakka. Työryhmä koostuu yli kahdestakymmenestä asiantuntijasta eri tahoilta ja itsekin olen sen jäsen.

Uskon, että työryhmän työ tulee olemaan haastavaa ja vaativaa. Nähtäväksi jää onko mahdollista muodostaa yhteneväistä näkemystä ja linjaa. Minkälaisia mahdollisia lainsäädännöllisiä muutostarpeita työryhmä aikanaan tulee suosittelemaan saattohoitoon, palliatiiviseen hoitoon sekä eutanasia kysymyksessä on mielenkiintoista nähdä.

Ei ole perusteluja sille, miksi ihmisen pitäisi kärsiä vastoin tahtoaan sellaisessa tilanteessa, kun jäljellä on pelkkä raadollinen erittäin tuskallinen kuolinkamppailu ilman riittävää lievitystä. Kenenkään ei pitäisi joutua kärsimään jonkun toisen ihmisen maailmankuvan, moralismin tai pelon vuoksi. Siksi oikeus kuolla omasta tahdosta, jos palliatiivinen hoito ei auta, on tarpeellinen.

On hyvä asia, että asiantuntijatyöryhmä tekee selvityksen elämän loppuvaiheen hyvästä hoidosta sekä potilaan omasta tahdosta tapahtuvan eutanasian tarpeellisuudesta. Lainsäädännöllisen muutostarpeen tunnustaminen on lähtökohta sille, että uudistuksia saadaan aikaiseksi. Suomalaisten tahtotila eutanasialaille on olemassa vahvana. Poliittisen päätöksenteon uskallus asiassa vielä puuttuu.

Jos ihmisoikeuden ja itsemääräämisoikeuden kehittämisen ja parantamisen näkökulmasta perustellusti on hyvä tehdä muutoksia lainsäädäntöön, niin silloin niitä on tehtävä. Se ei ole keneltäkään pois. Lainsäädännöllinen muutosvastuu on aina istuvalla hallituksella ja eduskunnalla.

Tiedän, että ministeriöt asettavat erilaisia asiantuntijatyöryhmiä eri aiheista ja on olemassa sitäkin ajattelua, että näihin työryhmiin upotetaan asioita pitkäksikin aikaa ehkä toivoen, että ne sinne myös jäisivät. Itse kuitenkin osallistun tulevaan työryhmän työskentelyyn positiivisella ja aktiivisella mielellä. Katsotaan rauhassa mitä tuleman pitää. Lupaan informoida kun kerrottavaa on. Toimeksianto mikä työryhmälle on osoitettu tulee suorittaa tarkasti ja huolellisesti. Koen, että tässä on ministeriönkin taholta olemassa aito halu selvittää asiat kunnolla.

Suomen Lääkäriliitto edelleen vastustaa lakia eutanasiasta, mutta on lohdullista tiedostaa, että lääkärikunnassa on myös myönteistä näkemystä.

Lääkäri Juha Hänninen totesi Lääkärilehdessä 18.5.2018 http://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/kolme-tapaa-kuolla-nopeammin/?public=c9347d5c93bc20d02bd93a8d2cb731e4

”Olemme siir­tyneet jo ajat si­ten kult­tuuriin, mis­sä hol­hoava poti­las-lää­kä­ri­suhde on korvau­tunut kumppa­nuu­della. Lääkä­ri­kunta on edelleen sairas­ta­misen ja kärsi­misen lievi­tyksen etu­rin­ta­massa. Lääkä­ri­kunta ei kui­tenkaan mää­ritä yhteis­kunnan arvo­ky­sy­myksiä yk­sin tai tyh­jiössä. Euta­na­siakin mah­tuu lää­kärin etiikkaan, vaik­ka Suo­men ja maail­man lääkä­ri­liitot nä­kevät sen vie­lä eetti­sesti ongel­mal­li­seksi”.

 

Ihminen tarvitsee ihmistä
ollakseen ihminen ihmiselle,
ollakseen itse ihminen.
Lämpimin peitto on toisen iho,
toisen ilo on parasta ruokaa.
Emme ole tähtiä, taivaan lintuja,
olemme ihmisiä, osa pitkää haavaa.
Ihminen tarvitsee ihmistä.
Ihminen ilman ihmistä,
on vähemmän ihminen ihmisille,
vähemmän kuin ihminen voi olla.
Ihminen tarvitsee ihmistä. 

Tommy Tabermann
JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.