Eduskunta äänesti eutanasiasta, mutta ei lopullisesti sitä kieltänytkään.

1

Olen kolmenkymmen vuoden sairaanhoitajan työn kautta hoitanut monenlaisia ihmisiä. Hyvin sairaita. Olen saattanut kuolemaan lukuisan määrän ihmisiä. Heitä on hyvin paljon. Olen nähnyt ja kokenut hyvin monenlaista kuolemaa. Niin kaunista ja rauhallista, mutta myös hyvin raadollista ja tuskallista. On hyvä, että nyt asioita käydään tarkasti läpi.

Kun eduskunta äänesti eutanasia-kansalaisaloitteesta, niin eutanasian vastustajat jopa ”ilakoivat aloiteen hylkäämisestä” ja monet mediat uutisoivat, että eutanasia hylättiin. Asia ei ole aivan niin.

Sosiaali-ja terveysvaliokunnan tahdon mukaisesti nyt on perustettu asiantuntijatyöryhmä. Sen tehtävänä on selvittää saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. Työryhmän toimikausi on kolme vuotta, 8.5.2018 – 30.6.2021.

Työryhmän on nimittänyt perhe-ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk).
Kuten sosiaali-ja terveysvaliokunta on edellyttänyt käsitellessään kansalaisaloitetta eutanasiasta, nyt perustettu asiantuntijatyöryhmä tulee nimenomaan selvittämään myös itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. Tarvittaessa asiantuntijatyöryhmä tulee antamaan eduskunnalle ehdotuksia muutoksiksi lainsäädäntöön.

Suomessa on hyvää saattohoitoa ja palliatiivista elämän loppuvaiheen hoitoa, mutta valitettavasti siihen liittyy paljon epätasa-arvoisuutta. Kuluvan vuoden alussa julkaistut uudet käypähoitosuositukset saattohoitoon ja palliatiiviseen hoitoon toivotaan tuovan parannusta asiaan. Tarvitsemme kuitenkin lisäselvitystä elämän loppuvaiheen hyvästä hoidosta sekä potilaan omasta tahdosta tapahtuvan eutanasian tarpeellisuudesta eräissä vaikeissa tapauksissa. Ihmisoikeuden ja itsemääräämisoikeuden kehittäminen ja parantaminen on tässä oleellisen tärkeää.

Asetetun laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän työsarka tulee olemaan todella laaja mihin sen on otettava kantaa. Onneksi aikaa työryhmän työskentelylle on annettu kolme vuotta. Se aika on käytettävä tehokkaasti.

Perustetun asiantuntijatyöryhmän tehtäväksi on annettu seuraavaa:

1). Selvittää elämän loppuvaiheen hoidon, itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon nykytilanne ja vallitseva lainsäädäntö Suomessa.

2). Selvittää onko elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa ja saattohoitoa tarpeen määrittää tai sen järjestämistä ohjata lainsäädännöllä.

3). Selvittää muiden maiden lainsäädäntöä ja käytäntöjä eutanasiaan ja avustettuun itsemurhaan liittyen ja arvioida näiden soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin.

4). Arvioida itsemääräämisoikeuden toteutumista kuoleman lähestyessä ja itsemääräämisoikeuden lainsäädännöllisiä muutostarpeita jos eutanasia sallittaisiin ja tehdä tarvittaessa ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi ja lainsäädännön perusteluissa huomioon otettavista seikoista.

Työryhmälle annettu toimeksianto on laaja ja näinollen kolmen vuoden toiminta-aika on ymmärrettävä.

Minulla on ilo kuulua tuohon asiantuntijatyöryhmään. Lähden itse työryhmän työskentelyyn avoimin mielin, mutta samalla myös määrätietoisena.

Kuten asiantuntijatyöryhmälle annetussa tehtävän määrittelystä voimme todeta, niin eduskunta ei suinkaan ”torpannut” lopullisesti lakia eutanasiasta. Nyt käymme tarkasti läpi asiaa ja aikanaan työryhmä tulee antamaan lausuntonsa niistä asioista, mitkä työryhmälle on asetettu. Jo tässä vaiheessa voinee todeta, että eutanasia tulee olemaan näkemyksiä eriyttävä asiakokonaisuus. Mutta annetaan ryhmälle kuitenkin työrauha.

Eduskunnan kokoonpano on riippuvainen vaaleista. He siellä istuvat, jotka me äänestäjät sinne valitsemme.

JAA

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.