Eduskunnan päätös eutanasiasta pettymys, mutta toivoakin on.

0

Eduskunnan päätös torpata eutanasia kansalaisaloite oli pettymys, mutta jokseenkin odotetun kaltainen. Sosiaali-ja terveysvaliokunta kuuli lukuisan määrän asiantuntijoita ja myös Exitus ry:n kantaa kysyttiin. Yhdistys antoi laajan ja perusteellisen lausunnon asiasta. Kaiken kaikkiaan valiokunta kuuli merkittävän määrän asiantuntijoita. Jopa poikkeuksellisen suuren määrän.

Eduskunnan päätös perustaa nyt asiantuntijatyöryhmä on sinällään hyvä asia. On hyvä laajasti selvittää ja tutkia saattohoidon ja palliatiivisen hoidon tilaa Suomessa. Tunnustettu tosiahan on se, että saattohoidossa on ongelmia. Hoidon laatu ja sisältö on merkittävästi riippuvainen potilaan asuinkunnasta ja hoitoyksiköstä. Kuluvan vuoden alussa päivitetyt uudet käypähoitosuositukset saattohoitoon ja pallitiiviseen hoitoon on hyvin tehty ja toivoa sopii, että ne myös käytännössä näkyvät laajasti ja tasa-arvoisesti koko maassa.

Myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen vasta myöntämä 1,5-miljoonan euron suuruinen raha saattohoidon ja pallitiivisen koulutuksen kehittämiseen on hyvä asia.

Työ lain saamiseksi eutanasiasta Suomeen tulee kuitenkin jatkumaan ihan normaalisti. Eduskunnan päätös oli vastoin suomalaisten tahtoa. Tiedämme suomalaisten kannattavan eutanasiaa poikkeuksellisen laajalla kannatuksella. Jopa noin 80% suomalaisista kannattaa eutanasiaa ja tätä kannatusta on mitattu viimeisten vuosien aikana lukuisissa kyselyissä.

Kannatusta on myös lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan keskuudessa. Sairaanhoitajaliiton vuoden 2017 tutkimuksessa sairaanhoitajat antoivat merkittävän kannatuksen, sillä noin 64% sairaanhoitajista ilmoitti tutkimuksessa kannattavan eutanasiaa ja noin 48% heistä ilmoitti olevansa itse valmis olemaan osallisena eutanasia-prosessissa. Myös lääkäreissä kannatusta siis on, mutta määrällisesti vähemmän kuin hoitajien keskuudessa.

Nyt jäämme sitten mielenkiinnolla odottamaan millainen asiantuntijatyöryhmä tullaan perustamaan ja keitä siinä työryhmässä on mukana. Toivottavasti se ei perustu vain eutanasian vastustajiin.

Sosiaali-ja terveysvaliokunta jätti myös oven auki eutanasialle, joten synkkyyteen ei ole aihetta. Mahdolliset lainsäädännölliset uudistukset valiokunta jätti asiantuntijatyöryhmän selvitettäväksi. Olettaa sopii, että työryhmä tulee toiminaan tehokkaasti ja perusteellisesti ja työryhmään kutsutaan laajasti asiantuntijoita. Edustamani yhdistys on käytettävissä työryhmän jäseneksi jos kutsu käy.

JAA