Eduskunnassa peloteltiin eutanasiasta.

1

Torstaina 9.11.17 eduskunnassa pidetyssä eutanasia kansalaisaloitteen julkisessa kuulemistilaisuudessa asiantuntija-professorit Hallamaa sekä Saarto keskittyivät lähinnä pelottelemaan kaikin mahdollisin keinoin sosiaali-ja terveysvaliokunnan jäseniä ja myös kansalaisia jos lainsäädäntö eutanasiasta Suomeen säädettäisiin. Julkinen kuuleminen näytettiin suorana lähetyksenä eduskunnan nettiverkossa.

Luulisi asiantuntijoiden keskittyvän faktaan eikä pelon lietsontaan sillä heidän sanomansa oli varsin laajasti oletusta ja uhkakuvien maalaamista kuinka eutanasia olisi vaaraksi maassamme. Sellainen olotila ainakin minulle heidän puheistaan muodostui.

Saarto otti esille palliatiivisen sedaation mahdollisuuden eli nukuttamisen keinon kuolevan potilaan loppuvaiheen hoidossa jos mitkään muut lääketieteelliset keinot eivät kykene potilaan kärsimyksiä lievittämään.

Tätä sedaation ihanuutta mainostavat usein myös Lääkäriliiton edustajat ja myös laajemminkin eutanasian vastustajat.

Sedaatio on hyvä tapa jos se toteutetaan niin kuin se pitäisi toteuttaa, mutta siihen liittyy ongelmia. Saattohoitopotilaita hoidetaan hyvin erilaisissa hoitoyksiköissä. Ei ainoastaan erikoissairaanhoidon puolella. Sedaation toteuttaminen edellyttää riittävää hoitohenkilöstön koututustasoa ja välttämättä kaikissa hoitoyksiköissä se ei ole riittävä 24/7. Kaikissa hoitoyksiköissä ei ole esim. sairaanhoitajan koulutuksen omaavia hoitajia yövuorossa.

Vuonna 2016 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on tehty pro-gradu tutkielma ”kuinka palliatiivinen sedaatio toteutuu Suomessa”?

Tutkielman johtopäätelmä on murheellista luettavaa, sillä siinä sanotaan seuraavaa.

”Tavoitteena oli saada tietoa toteutustavoista, käytön yleisyydestä, sedaatiopäätöksen tekemisestä ja kuolevan potilaan hoidosta ennen palliatiivista sedaatiota.

Tutkielman mukaan palliatiivinen sedaatio on Suomessa harvinaista. Myös palliatiivisen sedaation käsite tuntuu olevan epäselvä sitä toteuttaville lääkäreille. Palliatiivisen sedaation toteutustavat ovat vaihtelevia ja eroavat suosituksista mm. opioidien runsaan käytön osalta”

Hallamaa ja Saarto ottivat julkisessa kuulemistilaisuudessa myös useaan kertaan esille Hollannin ja Belgian eutanasia tilanteen ja lietsoivat näistä maista tarkoituksellisesti pelottavaa esimerkkiä sosiaali-ja terveysvaliokunnan jäsenille.

Belgian ja Hollannin käytäntöjä on aivan turha ottaa Suomessa esille. Heillä on omat lainsa ja Suomen eduskunta voi tehdä omansa. Aloitteen perustelut käyvät hyvin ilmi aloitteesta ja lämpimästi niitä kannatan. Jokainen voi lukea kansalaisaloite.fi sivulta.

On ymmärrettävää, että eutanasia herättää monenlaista keskustelua esille ja keskustelua pitääkin käydä, mutta pelkojen ja uhkakuvien luominen asiasta ei sovi asialliseen keskusteluun. Näiden pelkojen ja uhkakuvien lietsontaan professorit Jaana Hallamaa sekä Tiina Saarto lähinnä keskittyivät.

JAA

1 KOMMENTTI

  1. On havaittavissa, että jotkut asiantuntijat vähättelevät sitä, että Suomessa olisi vain hyvin vähän sellaisia tapauksia, jotka harkitsisivat eutanasiaa. Jokainen ihminen on tärkeä ja hänen halunsa / toiveensa. Mahdollinen pieni määrä eutanasioita vuodessa ei eutanasiasta tee kuitenkaan millään tavalla väheksyttävää asiaa. Kun kärsimys on elämässä se keskeinen asia arjessa jokainen päivä, niin se asia on silloin suuri ja sitä ei voi kukaan vähätellä. Viimeksi maanantaina 13.11 sain eräältä rouvalta puhelun ja hän ilmoitti minulle olevansa hakeutumassa Sveitsiin. Nykyinen tilanne on väärin niitä ihmisiä kohtaan, joita asia koskee. Ei ole oikein eikä reilua se, että ihmisen pitää matkustaa toiseen maahan hakemaan apua ja oikeutta

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.