Omantunnon kysymys. Eduskunta ottaa kantaa eutanasiaan. Vastuuta ei voi enää kiertää. Katso liikuttava video, Tanjan äidin tarina.

2

Eduskunta ei saa enää pakoilla ennakkoluulojen ja pelkojen taakse omaa vastuutaan vaikeasti kärsivien, kuolevien potilaiden auttamisessa. Eduskunnan kesäloman jälkeen alkaa sosiaali-ja terveysvaliokunta käsittelemään tehtyä kansalaisaloitetta. Käsittelyn aikataulusta ei tässä vaiheessa ole vielä tietoa. Samaan aikaan valiokunnalle on tehty ainakin kolme toimenpidealoitetta liittyen saattohoitoon. Toivottavaa on, että valiokunta muistaa itse varsinaisen kansalaisaloitteen. Perustelut aloitteelle ovat hyvät ja kestävät. Suomessa on vihdoinkin aika laatia laki eutanasiasta.

Exitus ry on yli 20- vuoden ajan pohjustanut sitä keskustelua, jonka tulos konkretisoitui alkuvuodesta eutanasia-kansalaisaloitteessa, joka luovutettiin eduskunnalle 14.2.2017. Kansalaisaloitteen takana olivat veteraanipoliitikot Esko Seppänen, Iiro Viinanen, Henrik Lax, Ilkka Taipale ja Osmo Soininvaara. Tämä aloite oli todellinen lahja meille kaikille heiltä.

Myös Exitus ry osallistui kansalaisaloitteeseen liittyvään toimintaan, mm. nimienkeruuprosessiin ja kotisivuillemme laitettiin luettelo niistä yhteiskuntamme vaikuttajista ja toimijoista, jotka halusivat tulla julkisesti omalla nimellään esille aloitteessa. Katso nimekäs lista tästä.

http://www.exitus.fi/kansalaisaloite.html

Tämä nimiluettelo, sekä aloitteen ahkera allekirjoittaminen kertoo siitä, että kansan tahtotila on selvä. Lisäksi jo melkein kymmenen vuoden ajan eutanasian kannatus pätevissä gallup-tutkimuksissa on ollut reilusti vähintään yli 70% luokkaa (jopa yli 80%), kun taas vastustajien määrä on ollut vain noin 10% väestöstä.

Tämän lisäksi myös lääkäreiden keskuudessa eutanasian kannatus on ollut huomattavassa kasvussa koko ajan, ollen tällä hetkellä jo lähes 50%. Hoitotyötä tekevien sairaanhoitajien keskuudessa kannatus on vieläkin suurempi. Sitä mukaa kuin eutanasiasta on keskusteltu asiallisesti, se on saanut kannatusta myös terveydenalan ammattilaisten keskuudessa.

Saattohoidon ammattilaiset joutuvat valitettavasti myöntämään sen tosiasian, että pienelle joukolle vakavasti sairaita kuolevia potilaita kuolemaa edeltävä aika on ollut fyysisesti sietämättömän tuskallinen, eikä paraskaan saattohoidollinen toimenpide, esim. mikään kipulääkitys, ole voinut heidän kärsimyksiään lievittää.

Kaiken tämän pitäisi jo tehdä selväksi Suomen kansanedustajille sen, että eutanasia-lakia ei enää voida sivuuttaa, vaan siihen pitää ottaa kantaa eduskunnassa.

Eduskunta ei saa enää pakoilla ennakkoluulojen ja pelkojen taakse omaa vastuutaan vaikeasti kärsivien, kuolevien potilaiden auttamisessa. Sen vastuulla tässä asiassa on nimenomaan asianmukaisen lain säätäminen eutanasian käytöstä.

Kristillisdemokraatit sekä Lääkäriliitto pelkäävät eutanasialain olevan jollakin tapaa pois saattohoidon kehittämisestä. Tämä pelko on turha, sillä myös me eutanasialain kannattajat pidämme erittäin tärkeänä saattohoidon/ palliatiivisen hoidon kehittämistä tasapuolisesti koko maassa.

Kansalaisaloite eutanasiasta on syytä tutkia huolellisesti ja perusteellisesti. Yhdistyksenä Exitus ry on valmis antamaan valiokunnalle tietoa.

Suomen lääkäriliitto on toistaiseksi pidättäytynyt jyrkässä kielteisessä kannassaan eutanasialakia kohtaan, vaikka merkittävä osa lääkäreistä suhtautuu eutanasiaan myönteisesti.  Lääkäriliiton eläköityvä toiminnanjohtaja Heikki Pälve on jaksanut uutterasti vastustaa kansalaisaloitetta. Lääkäriliitto puhuu hyvän saattohoidon puolesta kuten puhumme mekin Exitus yhdistyksessä. Keskeistä ja tärkeää onkin tiedostaa se, että hyvä saattohoito ja eutanasia ovat kaksi eri asiaa. Ne eivät sulje toisiaan pois.

On mielenkiintoista nähdä tuleeko Lääkäriliiton kantaan uusia sävyjä kun Lääkäriliiton uusi toiminnanjohtaja Kati Myllymäki aloittaa tehtävässään lokakuussa.

Tutkittavaksi tullee myös Lääkäriliiton ehdotus, että jos hyväkään saattohoito ei auta, niin Suomessa pitäisi harkita otettavaksi käyttöön avustettu itsemurha aktiivisen eutanasialain sijaan. Henkilökohtaisesti pidän tätä Lääkäriliiton heittoa avustetusta itsemurhasta hieman outona tässä tilanteessa kun kansalaisaloite on eduskunnan käsittelyssä. Avustettu itsemurha on mahdollista tänäkin päivänä Suomessa. Se ei ole rikos.

Exitus ry on aloittanut kuvakampanjan eutanasiaa koskevan kansalaisaloitteen hyväksi. Kampanjan aikana julkaistaan kuvia yhteiskuntamme vaikuttajista sekä toimijoista jotka kannattavat eutanasian laillistamista. Kampanjaan voit tutustua tästä.

http://www.exitus.fi/valokuvakampanja2017.html

Seuraava video voi liikuttaa herkimpiä. (videon julkaisuun tässä blogissa on erikseen kysytty tekijältä lupa. Muutoinkin video on julkinen). Tanja Savila kertoo YouTube-videolla äitinsä elämän tuskallisista loppuvaiheista, sekä tämän toiveesta saada maahamme eutanasia-laki, mutta ”nyt [nykyinen] laki päätti äidin puolesta, että hänen tuli kärsiä elämänsä viimeiset hetket”.

 

 

 

 

2 KOMMENTTIA

    • Hei. Tokkopa Suomeen rakennettaisiin tuollaisia ”klinikoita” jos eduskunta päättäisi lain hyväksyä/laatia. Asian voi hyvin hoitaa jo olemassa olevilla tarkoitukseen sopivalla sairaalan osastolla. Erillisiä klinikoita ei tarvita. Määrällisesti eutanasia-tapaukset Suomessa olisivat sangen maltillisia. On arvioitu, että voisi olla 200-300 sellaista potilastapausta, jotka saattaisivat harkita eutanasiaa omassa asiassaan.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.