Kampus-Kaleva

Asiantuntemusta ja ajatuksia korkeakoulumaailmasta.

SUOSITUIMMAT

MAINOS

TUOREIMMAT

Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksen keskiöön

On helpompi rakentaa vahvoja lapsia, kuin korjata rikkinäisiä aikuisia -Frederick Douglass   Opetushallituksen julkaisema Varhaiskasvatusuunnitelman perusteet (2016) korostaa lapsen sensitiivistä kohtaamista ja myönteistä kokemusta kuulluksi ja...

KiVAKO – Kiva ko opitaan kieliä!

Korkeakouluopiskelijoiden kielitaitoa pyritään vahvistamaan. Suomalaisopiskelijoiden kielten opiskelu on vähentynyt ja kielivalikoima supistunut. KiVAKO on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kielivarannon vahvistaminen...

Vapaa kasvatus - pahin riesa luokassa?

Vapaa kasvatus on näkynyt keskusteluissa aina tasaisin väliajoin viime vuosikymmenen aikana. Useimmiten negatiivisessa valossa, mutta siltikin sen aiheuttamat vaikutukset näkyvät jatkuvasti edelleen kouluissa eri...

Korkeakoulutettuja maahanmuuttajia työelämän polulle

Maahanmuuttajien työllistymistä Suomen työmarkkinoille pyritään helpottamaan tarjoamalla heille koulutusta. Koulutus voi olla valmentavaa, joka tähtää korkeakouluopintoihin tai aiemman tutkinnon täydentämistä. Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa ohjaus-...

Suomalainen opettajankoulutus rappeutuu

Opettajankoulutuksessa tehdyt leikkaukset aiheuttavat sen, että tulevien opettajien ammattitaito perustuu yhä enemmän omaan aktiivisuuteen. Tämä voi tulevaisuudessa asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan. Suomalainen opettajankoulutus on...

Suuret luokkakoot uhkana hyvinvoinnille

Vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana luokkakoon vaikutuksia on alettu tutkia Suomessa. Tutkimustulokset ovat ristiriitaisia, mutta varsinkin luokanopettajat ovat havainneet suurella luokkakoolla olevan negatiivisia vaikutuksia...

Sosionomi (ylempi AMK): Osaavia ammattilaisia monipuolisella urapolulla

"Hyvät valmiudet toimia kehittämis-, uudistamis- ja johtamistehtävissä." "Vuosien työkokemuksella varustettuja käytännönläheisiä työntekijöitä." "Osaavia ammattilaisia, jotka osaavat viedä tekemisen kehittämisestä käytäntöön. " Tässä muutamia esimerkkejä, joilla Jenni Takkusen,...

Digitaalista asiakaskokemusta kehittämässä – tekstiiliverkkokaupat monikanavaisessa palvelutarjonnassa

Verkkokaupat ovat osa monikanavaista palvelutarjontaa. Monikanavaisuus vaatii yritykseltä oman liiketoiminnan laajempaa ymmärrystä. Asiakaslähtöisyys, asiakasymmärrys ja asiakaskokemukset ovat perusta, jolle muodostetaan arvoa asiakkaalle ja sitä...

Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen opettajan työssä

Ilmastonmuutos on vahvasti esillä Opetussuunnitelmassa, mutta tuleeko se esiin käytännössä? Opettaja voi vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskuntaan omalla työllään. On aika siirtyä puheista tekoihin. Ilmastonmuutos on...

Potkua sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiseen – valtiolta rahaa työnantajille

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on järjestetty sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutusta vuodesta 2011 alkaen. Oulussa koulutuksen on läpäissyt 45 hoitajaa. Suomessa vähän alle 400:lle sairaanhoitajalle on merkitty rajattu...
MAINOS
MAINOS
MAINOS

HALUATKO BLOGGAAJAKSI?

Kaleva.fi kasvattaa bloggaajajoukkoaan. Täytä hakemus, jos haluat päästä kertomaan ajatuksistasi ja tekemisistäsi kirjoituksilla, kuvilla tai videoilla Kalevan blogeihin.

Ota yhteyttä