TUOREIMMAT

Yrityksen verkkosivuja kehitettiin palvelumuotoilun keinoin – parempaa palvelua ja uusia asiakkaita

Yrityksen verkkosivuja kehitettiin responsiivisiksi ja paremmin palveleviksi. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa ne voisivat toimia verkkokaupan alustana. Kehittämisprosessi aloitettiin etsimällä yhteistyökumppani. Alan ammattilaisille annettiin suuntaviivat...

”Kun on asenne ja halu oppia, niin työelämässä pärjää” – Sidosryhmät...

Kaikki Oamkin tutkinto-ohjelmat tekivät itsearvioinnin syksyllä 2016, ja näiden pohjalta kuusi tutkinto-ohjelmaa arvioitiin sisäisesti. Arvioinnissa nousi esille, että tutkinto-ohjelmilla on vahvat ja hyvin toimivat...

Monimuotoista projektioppimista

Tänä keväänä olen saanut ohjata mielenkiintoisia projektitöitä Oamkin Teuvo Pakkalan kadun kampuksella. Alkuvuodesta liiketalouden opiskelijat suorittivat moninaisuuden johtamisen opintojakson. Noin puolet ryhmästä suoritti kurssin...

Sairaanhoitajien työnkuva muutoksessa

Asiakkaan ja potilaan kohtaaminen on sosiaali- ja terveydenhuollossa edelleen tärkeää, vaikka tietokone ja netti mahdollistavat tiedon hakemisen sekä potilaille että ammattilaisille. Sairaanhoitajan tai lääkärin suorittamaa haastattelua ja tutkimista tietokone ei voi ainakaan vielä korvata. Potilaan tai asiakkaan kokonaisvaltainen terveydentilan...

Opitaan käytännönläheisesti

Me Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Oulaisten kampukselta järjestimme kansainvälisen webinaarin, jonka teema olii sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys. Webinaari oli nimeltään Health Care Business. Kansainvälisenä kumppaneina...

Asiakaskokemus on aina oikeassa

Asiakkaan aikakaudella asiakaskokemus on nostettu yrityksen menestyksen kulmakiveksi, aidoksi kilpailutekijäksi, jota on vaikea kopioida. Asiakaskokemuksella tarkoitetaan sellaista yksilöllistä tunnetta ja kokemusta, joka saa asiakkaan...

OAJ:n uusi lakimuutosehdotus toisi helpotusta opettajien piinaan

Opettajat hukkuvat työhön eikä apua näy. Kuorma vain kasvaa uuden opetussuunnitelman tultua voimaan. Se tuo mukanaan monien parannusten myötä paljon uudistettavaa ja uusia paineita....

Luokkien ryhmäkokojen suurentaminen on väärä tapa säästää

Valtion vaikeudet heijastuvat lasten kouluarkeen. Ryhmäkoot ovat luokkahuoneissa huomattavasti suurentuneet, oppikirjat kulutetaan puhki tai siirrytään verkko-opiskeluun, kun ei ole varaa kirjoihin, ja opettajan työmäärä...

Yhden kerran oksennus – Miksi loppukoe määrittää koko arvosanan?

Olen opiskelijana osallistunut monelle erilaiselle kurssille. Useita kursseja leimaa kuitenkin sama epäkohta, joka olisi helposti korjattavissa. Miksi jokaisen kurssin jälkeen on oltava päättökoe, jonka...

Onko sinun toimeentulosi Kelan vastuulla?

Etenkin viime aikoina Kela ja sen toiminta on herättänyt paljon keskustelua ja närkästystä. Päätöksiä ei saada ajoissa ja vaikka saataisiinkin, niissä on lähes poikkeuksetta...
MAINOS
MAINOS
MAINOS

HALUATKO BLOGGAAJAKSI?

Kaleva.fi kasvattaa bloggaajajoukkoaan. Täytä hakemus, jos haluat päästä kertomaan ajatuksistasi ja tekemisistäsi kirjoituksilla, kuvilla tai videoilla Kalevan blogeihin.

Ota yhteyttä