Kampus-Kaleva

Asiantuntemusta ja ajatuksia korkeakoulumaailmasta.

SUOSITUIMMAT

MAINOS

TUOREIMMAT

Kiusaaminen varhaiskasvatuksessa

Lapsena kiusatuksi tulleella on todettu olevan suurempi riski sairastua psyykkisesti myöhemmässä elämässä. Kiusaamisella on pitkäkestoiset ja vakavat seuraukset.  Varhaiskasvatuksessa tapahtuvalla kiusaamisella on todettu olevan...

Oamkin opiskelijat yrittäjyyttä oppimassa Petroskoissa

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoita osallistui kesäkuussa yrittäjyyskoulutukseen Venäjän Petroskoissa. StartUp Week -tapahtuma keräsi yhteen 45 kulttuurista, yrittäjyydestä ja rajan ylittävästä yhteistyöstä kiinnostunutta opiskelijaa Oamkin...

Hiljaiset tytöt ja riehakkaat pojat - näkyykö sukupuoli varhaiskasvatuksessa?

Päiväkotiryhmän omaehtoisen leikin aika on alkamassa. Tiedän, että tytöt haluavat kuitenkin leikkiä My Little Ponyilla, joten otan ne jo valmiiksi heille tarjolle. Vastaavasti pojille...

Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksen keskiöön

On helpompi rakentaa vahvoja lapsia, kuin korjata rikkinäisiä aikuisia -Frederick Douglass   Opetushallituksen julkaisema Varhaiskasvatusuunnitelman perusteet (2016) korostaa lapsen sensitiivistä kohtaamista ja myönteistä kokemusta kuulluksi ja...

KiVAKO – Kiva ko opitaan kieliä!

Korkeakouluopiskelijoiden kielitaitoa pyritään vahvistamaan. Suomalaisopiskelijoiden kielten opiskelu on vähentynyt ja kielivalikoima supistunut. KiVAKO on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kielivarannon vahvistaminen...

Vapaa kasvatus - pahin riesa luokassa?

Vapaa kasvatus on näkynyt keskusteluissa aina tasaisin väliajoin viime vuosikymmenen aikana. Useimmiten negatiivisessa valossa, mutta siltikin sen aiheuttamat vaikutukset näkyvät jatkuvasti edelleen kouluissa eri...

Korkeakoulutettuja maahanmuuttajia työelämän polulle

Maahanmuuttajien työllistymistä Suomen työmarkkinoille pyritään helpottamaan tarjoamalla heille koulutusta. Koulutus voi olla valmentavaa, joka tähtää korkeakouluopintoihin tai aiemman tutkinnon täydentämistä. Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa ohjaus-...

Suomalainen opettajankoulutus rappeutuu

Opettajankoulutuksessa tehdyt leikkaukset aiheuttavat sen, että tulevien opettajien ammattitaito perustuu yhä enemmän omaan aktiivisuuteen. Tämä voi tulevaisuudessa asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan. Suomalainen opettajankoulutus on...

Suuret luokkakoot uhkana hyvinvoinnille

Vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana luokkakoon vaikutuksia on alettu tutkia Suomessa. Tutkimustulokset ovat ristiriitaisia, mutta varsinkin luokanopettajat ovat havainneet suurella luokkakoolla olevan negatiivisia vaikutuksia...

Sosionomi (ylempi AMK): Osaavia ammattilaisia monipuolisella urapolulla

"Hyvät valmiudet toimia kehittämis-, uudistamis- ja johtamistehtävissä." "Vuosien työkokemuksella varustettuja käytännönläheisiä työntekijöitä." "Osaavia ammattilaisia, jotka osaavat viedä tekemisen kehittämisestä käytäntöön. " Tässä muutamia esimerkkejä, joilla Jenni Takkusen,...
MAINOS
MAINOS
MAINOS

HALUATKO BLOGGAAJAKSI?

Kaleva.fi kasvattaa bloggaajajoukkoaan. Täytä hakemus, jos haluat päästä kertomaan ajatuksistasi ja tekemisistäsi kirjoituksilla, kuvilla tai videoilla Kalevan blogeihin.

Ota yhteyttä