TUOREIMMAT

Rajat lapsen elämässä - pelkkiä määräyksiä ja kieltoja?

Kaikki vanhemmat haluavat varmasti lapsilleen parasta ja siten pyrkivät omalla toiminnallaan luomaan lapsilleen mahdollisimman hyvän ja turvallisen kasvuympäristön. Olennaisena osana kyseisen kasvuympäristön luomisessa ovat...

Konetekniikan Pitching-tapahtuma parantamassa opiskelijoiden työmahdollisuuksia

Oamkin konetekniikan osasto järjesti 27.–28.9. Kotkantien kampuksella Pitching-tapahtuman, jonne kutsuttiin lähialueen yritykset markkinoimaan projektiaiheitaan opiskelijoille. Tapahtumassa luodut projektit antavat yrityksille mahdollisuuden tutustua viimeisimpiin automaatiotekniikoihin....

Kasvatetaanko päiväkotiryhmien kokoa lasten ja lastentarhanopettajien hyvinvoinnin kustannuksella?

Päiväkodit ovat pullollaan lapsia ja meteli on korvia huumaavaa. Yksi lapsista humpsahtaa kumoon ja parahtaa itkuun, mutta hoitaja on kauempana ratkaisemassa isompien lasten riitatilannetta,...

"Ei me ymmärretty, kun se puhui ruotsia." — kulttuurisuvaitsevaisuus päiväkodissa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Suomalainen yhteiskunta on muuttunut viime vuosien aikana yhä monikulttuurisemmaksi. Maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen perheiden lapset ovat osa nykypäivän...

Lasten tunnetaidot ja niiden kehittyminen institutionaalisessa ympäristössä

Me varhaiskasvatuksen opiskelijat haluamme painottaa tunnekasvatuksen merkitystä tulevina lastentarhanopettajina. Tämä on merkittävää ajatellen lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Tunnetaitojen opettaminen on tärkeää heti varhaislapsuudesta...

Saavuta paljon oikealla mediakasvatuksella

Onko sinulle kasvattajana epäselvää, millaista roolia media esittää lapsen elämässä? Mitä sanotaan varhaiskasvatussuunnitelmassa mediakasvatuksesta ja mediasta lapsen arjessa? Miten kasvatat lapsen viisaaksi mediakäyttäjäksi?   Kerromme lyhyesti...

Linja-autoyrittäjyys ja tietojenkäsittelyn opinnot – löytyykö synergiaa?

Oamkin tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa on mahdollista opiskella monimuoto-opintoina koko tradenomitutkinto. Opinnot toteutetaan verkossa iltaisin. Tammikuussa 2016 aloittaneessa monimuotoryhmässä on ehkä tavanomaista enemmän töiden ohella opiskelevia....

Tekstittäminen tutummaksi

Tekstittäminen on kaikille suomalaisille jossain määrin tuttua, sillä suuri osa Suomen televisiotarjonnasta tulee ulkomailta, erityisesti Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta. Moni suomalainen osaa englantia tarpeeksi hyvin huomatakseen myös tekstityksissä...

Saako yliopistossa tarpeeksi palautetta?

Kolmannen vuoden tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden parodinen mielipidevideo siitä, kuinka yliopistossa opiskellessa erinäisistä kurssisuorituksista, kuten esseistä, tenteistä tai viikkotehtävistä ei usein saa lainkaan rakentavaa palautetta. https://www.youtube.com/embed/iqw99uhE_yg

Kielitiede tietotekniikan maailmassa

Tarvitaanko kielitieteitä enää mihinkään? Kyllä tarvitaan, sillä useat nykyaikaiset tietokoneohjelmistot olisivat jääneet tekemättä ilman kielten ja niiden toiminnan ymmärtämistä.
MAINOS
MAINOS
MAINOS

HALUATKO BLOGGAAJAKSI?

Kaleva.fi kasvattaa bloggaajajoukkoaan. Täytä hakemus, jos haluat päästä kertomaan ajatuksistasi ja tekemisistäsi kirjoituksilla, kuvilla tai videoilla Kalevan blogeihin.

Ota yhteyttä