Kampus-Kaleva

Asiantuntemusta ja ajatuksia korkeakoulumaailmasta.

SUOSITUIMMAT

MAINOS

TUOREIMMAT

Vörtti ja Moti

Juttelin kesällä kahden tuttavapariskunnan kanssa. Keskustelumme ajelehti arjen ja pyhän kiemuroista kohden työnteon ja koulunkäynnin vaiheita. Eilisen pienistä lapsistamme oli nyt varttunut nuoria aikuisia....

Luetaanko teillä satuja?

Sadut ja tarinat ovat aina kuuluneet kulttuuriimme ja lapsuuteemme. Niiden lukemista pidetään lähes itsestäänselvyytenä: kaikkihan kirjoja lukevat lapsilleen! Näin ei kuitenkaan ole. Vuonna 2017...

Pölyttyneitä surukäsityksiä pitäisi tuulettaa

Surua on tutkittu psykologian ja sosiaalitieteiden parissa jo useita vuosikymmeniä. Suru onkin mielenkiintoinen ja tärkeä aihe, sillä se koskettaa käytännössä kaikkia ihmisiä, ja surusta...

Digitalisaatio varhaiskasvatuksessa – Uhka vai mahdollisuus?

Digitalisaatio varhaiskasvatuksessa herättää paljon keskustelua niin puolesta kuin vastaan. Se koetaan monesti uhkana, sillä se on vielä varsin tuntematon osa-alue. Kuitenkin perinteisemmät teknologiset laitteet...

Koulutuksen tavoitteena viestintä- ja vuorovaikutustaitoinen insinööri

Yritykset toivovat valmistuvien insinöörien olevan viestintä- ja vuorovaikutustaitoisia. Opiskelu ja työelämässä toimiminen ovat kiistämättä suurelta osin viestintää. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tekniikan aloilla viestintätaitoja opitaan...

Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatusiässä

Keskitymme videossamme varhaisiän kiusaamisen ehkäisyyn ja haluamme herätellä teille ajatuksia siitä, miten kiusaamista tapahtuu, miten sitä voidaan ehkäistä ja miten sinä varhaiskasvattajana voit vaikuttaa...

Oman elämänsä bussipysäkillä

Hoivakodin ulko-oven edessä, suurella aidatulla sisäpihalla, seisoo keltamusta bussipysäkin merkki. Olen usein ohiajaessani miettinyt sen tarkoitusta. Arvelen, että sen tehtävä on ohjata ovelle kahdenlaisia...

Huomaatko, kun lapset kiusaavat? -Sinun pitäisi

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö, jolla on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi kannustavassa sekä turvallisessa kasvuympäristössä. Me varhaiskasvattajat olemme avainasemassa tukemassa lasten välisiä suhteita...

Viihde-elektroniikan vaikutus lapsen kehitykseen

Vanhempi, oletko miettinyt viihde-elektroniikan roolia perheenne arjessa? Digitalisaation myötä viihde-elektroniikka on tullut niin itsestään selväksi osaksi arkea, ettei sen käytön määrää tule aina ajatelleeksi. Nykypäivänä...

Suu auki tieteentekijä – Tiedeyhteisön vaikeneminen johtaa tieteen marginalisoitumiseen

Historiassa monet vääryydet on tehty enemmistön hiljaisella hyväksynnällä. Viestinnän demokratisoitumisen myötä myös tieteentekijöiden on omaksuttava aktiivinen rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa. Muutoin voi olla liian myöhäistä! Viestintä...
MAINOS
MAINOS
MAINOS

HALUATKO BLOGGAAJAKSI?

Kaleva.fi kasvattaa bloggaajajoukkoaan. Täytä hakemus, jos haluat päästä kertomaan ajatuksistasi ja tekemisistäsi kirjoituksilla, kuvilla tai videoilla Kalevan blogeihin.

Ota yhteyttä