Päättäväisemmin hajautettua, vaihtoehtoista energiaa – Oulussakin

Trumpismin aikakaudella eikä muutenkaan voi ylikorostaa yhteiskuntavastuuta. Ilmastomuutos haastaa energiapolitiikan linjaukset, rakentajat ja kaupunkisuun-nittelijat. Oulussa energiatavoitteiden toteutus jää usein puolitiehen. Voisimme päättäväisyydellä olla suunnan näyttäjä. Oulussa jo 80-luvulla pyrittiin halvalla yösähköllä leikkaamaan vuorokauden kulutushuippuja. Suomessa voi yöhintamallilla enemmän leikata kulutushuippuja, joiden takia energiayhtiöt ovat huolissaan sähkön tuotantovarmuudesta. Uhkana ovat lisäksi Eu:n kalliit Suomelle jopa 0,5 … Jatka artikkelin Päättäväisemmin hajautettua, vaihtoehtoista energiaa – Oulussakin lukemista