Päättäväisemmin hajautettua, vaihtoehtoista energiaa – Oulussakin

0

Trumpismin aikakaudella eikä muutenkaan voi ylikorostaa yhteiskuntavastuuta. Ilmastomuutos haastaa energiapolitiikan linjaukset, rakentajat ja kaupunkisuun-nittelijat. Oulussa energiatavoitteiden toteutus jää usein puolitiehen. Voisimme päättäväisyydellä olla suunnan näyttäjä.

Oulussa jo 80-luvulla pyrittiin halvalla yösähköllä leikkaamaan vuorokauden kulutushuippuja. Suomessa voi yöhintamallilla enemmän leikata kulutushuippuja, joiden takia energiayhtiöt ovat huolissaan sähkön tuotantovarmuudesta.

Uhkana ovat lisäksi Eu:n kalliit Suomelle jopa 0,5 miljardin kustannukset varautumisesta tehopulaan korkeilla hintakatoilla.

Älykkäillä säädöillä ja ohjelmoinneilla voi sähkön käyttöä tasata ja rytmittää enemmän eri käyttäjäryhmille. Etäluettavilla mittareilla, älykkäillä verkkojen ohjaus- ja hallintajärjestelmillä voi hallita tuotantoa ja ennakoida kulutusta.

Oulun Energia on hitaasti ottanut käyttöön hajautettua tuotantoa ja uusiutuvia energiamuotoja maalämpöä, aurinko- ja tuulienergiaa. Uusiutuvia energiamuotojen vähättelyä riittää tyyliin ”.. entä aurinkoenergia yöllä?”.

Tähänkin Oululla on koeteltuja menetelmiä. Toppilassa on säiliö energian varastoimiseen ja vielä suurempi Kemiran alueella. Hollannissa varastoja rakennetaan kunnostettavien katujen alle.

Vesitankkeihin varastoinnin lisäksi maailmalla on toteutettu energian varastointia mm. Li-ion akkuihin, myös asunnoissa.

Panostuksia älykkäisiin paikallisiin lämpö- ja sähköverkkoihin ei juuri näy edes ”älykkään energiatehokkaassa” Hiukkavaarassa vaikka kaavasuunnitelmissa niin kerrotaan. ”Älykäs kaupunki” Eu-hankkeessa (Smart City) ei ole toteutettu usean kiinteistön maalämpöratkaisuja.

Sähkölaitosten kysyntäpiikkien tasoittamisella vähenevät hiilidioksidipäästöt. Pääsisimmeköhän paikallisilla älykkäillä verkoilla irti myös pörssiyhtiöiden kohtuuttomista siirtohinnoista? Nythän sähkön osuus kuluttajan laskusta on todella pieni.

Kestävä yleinen ja samalla reilu linjaus oululaisia kohtaan olisi palata halvempaan yösähköön, toisin kuin Fingrid on äskettäin esittänyt. Sitä ei kaikille korvaa pörssihinta, joka lopulta riippuu kulutushuipuista.

Vielä kestävämpää on Hiukkavaaran alueen suunnitelmiin kirjattu lähtökohta ”energiaviisaasta rakentamisesta”, jossa ”älykkäät palvelut ja älykäs energiaympäristö hakevat ratkaisuja, joita voidaan soveltaa” jopa ”maailman laajuisesti”.

JAA