Demokratiaa – ei maalailua, ei SOS-hallituksen konsultti-demokratiaa

10
HYVINVOINTIA - TERVEYSKESKUS

Kokoomusvetoisessa sote-politiikassa näkyy selvästi yritysten yhdessä konsulttien kanssa valmisteltu hehkutus ”valinnan vapaudesta”. Tämä yhdistyy keskustan ikiomaan maakuntamalliin.

Sotessa on ohitettu hidas, mutta laajapohjainen komiteatyö. Valmisteluvalta on siirretty valikoiduille ’omille’ viranhaltijoille ja selvästi taustalla toimiville yritysten lobbareille. Asetelma on uhkana demokratialle.

Näkyyköhän tilanne jälleen kerran puolueiden vaalibudjeteissa, etusivun ja muissa isoissa mainoksissa.

Demokratian kannalta konsulttien käyttö on äärimmäisen huolestuttavaa, koska on syöty demokraattinen, vastuullinen ja laajapohjainen valmistelu.

Asiantuntijoita eikä kansalaisia kuunnella. Hallituksen sote-hanketta kuorrutetaan konsulttien hellimillä kauniilla kliseillä, joita kuultu Oulunkin ”kehittämishankkeissa”.

Sekä valtio että kaupunki sanovat tuottavansa terveys- ja muita palveluja ”asiakaslähtöisesti”. Asukkaita sanotaan ”kuunnellun”, vaikka asukkaiden palautteita ei tuoda edes valtuuston tietoon ennen päätöksen tekoa.

Samoin käy kuntalaisaloitteille, joihin vastataan vasta päätösten jälkeen. Myöskään oman henkilökunnan palautetta ei kuunnella.

En ole tavannut hoitajaa tai lääkäriä, joka olisi Kaijonharjun ja Rajakylän terveyskeskusten lakkauttamisen kannalla. Sen sijaan heillä on valtavasti kokemuspohjaisia kehittämisajatuksia.

Järjestelmämme vieraantuu työpaikka- ja kuntalaisdemokratiasta. Onko matka liian pitkä Oulun tavoittelemaan avoimeen hallintoon?

Nykyisen valtuuston aikana on rapautunut neuvotellen ylläpidetty ja laajapohjaiseen valmisteluun perustunut päätöksentekokulttuuri.

Kuntalaisille tarjotaan ”liike-elämän oppeja”, nopeita ja radikaaleja ratkaisuja milloin kouluverkkoon milloin varhaiskasvatukseen tai nuorten tukemiseen.

Samalla luodaan myös käsitystä oman henkilökunnan jäykkyydestä, jopa laiskuudesta tai yksinkertaisuudesta, ilman henkilökunnan näkemysten ja kokemusten kuulemista.

Leikkauksia myös peitellään ”kehittämisellä”, ”laatuhankkeilla” ja ”benchmarkkauksella”, samalla perusongelmat liian usein sivuuttaen.

Numeroilla johtamista, ”säästämistä” on toteutettu siksikin, että liian monet ”reuna-alueiden puolustajat” eivät tunnista kanta-Oulun alueita ja tilannetta, esimerkiksi terveyskeskuksissa ja kouluissa.

Tiedon avoimuus jo valmistelussa on edellytys sille, että yleinen kiinnostus yhteiskunnallista toimintaa kohtaan säilyy ja kasvaa.

Kansalaisilla, poliitikoilla ja medialla tulee olla mahdollisimman helppo pääsy tietoon, jotta he voivat jäljittää ja arvioida ehdotettujen ratkaisujen perustelut.

Edustuksellinen demokratia tarvitsee selvästi kunnian palautuksen. Tutkijat puhuvat ja varoittavat vallitsevasta konsulttidemokratiasta.

Oulunkin tulee tehdä strategia- ja suunnittelutyötä konsulttien sijaan kunnolla itse.

Omalla työllä kasvaa osaaminen, se jää itselle ja toiminta on pitkäjänteisempää, avoimempaa ja demokraattisempaa.

10 KOMMENTTIA

 1. Hyvä kannanotto demokratian puolesta!

  • Demokratian rapauttaminen on jo johtanut alhaisiin äänestysprosentteihin. Kunnilla on myös paljon tekemistä avoimen valmistelun ja kansalaisvuoropuhelun parantamiseksi. Liian usein kuulee sanottavan, että meitä on kuunneltu mutta ei kuultu

   • prosentti jäänee 53%tai jopa alle…vaan ostetaan sitten %-taidetta !!!!!

    • Raju arvio. Toivottavasti ei toteudu noin alhainen prosentti. …prosenttitaide sinällään kyllä tärkeä asia…

 2. Uskon kyllä, että Keskusta on Sipilän johdolla aivan yhtä kokoomuslainen tässä sote asian valmistelussa. Lisäksi ovat saaneet hallinnon itselleen maakuntamallin avulla… muutamiin hyppysiin jää tällöin sote hallinta…

  • Yhteiskuntavastuu on hukassa kun pakkoyhtiöittämisestä tehdään ”hallituksemme linja”, ei arvosteta isojen ratkeisujen yhteistä linjaa, josta kaikki puolueet sopivat neljä vuotta sitten. Mitä olisi aikoinaan tullut jos peruskouluun olisi edetty yksityiskoulujen ”yhtiöittämisen linjalla.

   • Aikanaan juuri kokoomus taisi ollakin sen kannalla, että tulisi ”parempien” ja ”huonompien” koulut… peruskoulun tulo on heidän näkökulmasta varmasti todellinen tappio… yhteiskunnan inkluusion kannalta tilannehan on tänä päivänä tyystin toinen.

    … Voi vaan kauhulla kuvitella mitä tuostakin lähtökohdasta olis seurannut…

 3. Toivottavasti ihmiset tajuaa äänestää nyt jotain muuta ja ymmärtävät omat vaikutusmahdollisuutensa…