Mahdollisuuksia opiskella vieraita kieliä on parannettava

5

Oulun seudun kieltenopettajat ry:n edustajat ovat aiheellisesti huolissaan vieraiden kielten opiskelun yksipuolistumisesta ja vapaavalintaisten kielten opiskelun vähenemisestä Oulun alueella (Kaleva 19.1.2019). Suomen kielivaranto on köyhtynyt huolestuttavaa vauhtia.

Oulun kaupungissa iso kuva on, että sivistys- ja kulttuuritoimeen on kohdistettu suuria säästöpaineita, mutta säästöjä ei ole onnistuttu toteuttamaan rakenteellisilla uudistuksilla, vaan on turvauduttu juustohöylään ja säästöt on hankittu sisällöllisellä näivettämisellä. Se on näkynyt osaltaan myös mahdollisuuksissa opiskella vieraita kieliä.

Onneksi joitain parannuksia on tulossa – osittain tosin eduskunnan ansiosta. Ensi torstaina sivistys- ja kulttuurilautakunnan esityslistalla on muutamia muutoksia Oulun kaupungin perusopetuksen kieliohjelmaan, kuten ensimmäisen vieraan kielen opetuksen varhentaminen 1. luokalle, valinnaisen A2-kielen varhentaminen 4. luokalle ja kielivalikoiman laajentaminen.

Eräs pitkäaikaisista tavoitteistani on, että vapaavalintaisten kielten ryhmäkokovaatimuksia alennettaisiin. Tällä hetkellä kieliryhmässä täytyy olla kaksitoista oppilasta, jotta ryhmän voi perustaa. Kannatan luvun alentamista kahdeksaan.

Monet oppilaat, jotka haluaisivat opiskella jotain kieltä, eivät pääse niin tekemään, jos riittävän suurta ryhmää ei synny: jos kymmenen oppilasta haluaa opiskella venäjää, oppilaita ei ole silloin tarpeeksi, eikä heistä yksikään pääse opiskelemaan kieltä! Tilannetta onneksi helpottaa, että kouluilla on mahdollisuus ja velvollisuus tehdä yhteistyötä lähikoulujen kanssa, jotta kieliryhmiä saadaan perustettua.

Ryhmäkokojen pienentäminen ei ole toistaiseksi toteutumassa, mutta aion työskennellä sen eteen, että se toteutuu. Silloin yhä useampi lapsi pääsisi opiskelemaan muitakin vieraita kieliä kuin vain englantia.

JAA

5 KOMMENTTIA

 1. Hyvä kirjoitus!
  Saataisiinpa vanhemmat valitsemaan lapsillensa ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi rakenteiltaan jokin muu vaativampi kieli kuin englanti. Englanti on rakenteiltaan sen verran helppo kieli, että sen kyllä ehtii oppia hyvin myöhemminkin. Moni lapsi myöhemmin kiittäisi fiksuja vanhempiaan, sillä nykyisessä tilanteessa menetetään paljon oppimispotentiaalia.
  Ryhmäkokojen pienentäminen myös kahdeksaan on myös tärkeä tavoite Oulun kokoisessa kaupungissa. Ennen Oulu oli kuuluisa koulukaupunki (Oulusa koulusa). Nyt valitettavasti jostain muusta kuin laadukkaasta koulutuksesta!:(

 2. No, mutta. Hyvää asiaa. Eikö asia ole helppo hoitaa? Vihreillähän on lautakunnan puheenjohtajan palli ”puuhakkaalla” täti-ihmisellä.

  • Ongelma on raha ja kaupunginvaltuuston asettama budjettiraami, ei lautakunnan puheenjohtajan tahtotila. Ryhmäkokojen pienentäminen maksaa, ja jo vuosien ajan kaupunginvaltuuston enemmistö on halunnut panostaa enemmän koulujen seinien ja lattianeliöiden määrään kuin opetuksen sisältöön.

   Viittasin tähän tekstissäni: sivistys- ja kulttuuritoimeen kohdistettuja suuria säästöpaineita ei ole onnistuttu toteuttamaan rakenteellisilla uudistuksilla, vaan kaupunginvaltuusto on antanut lautakunnalle juustohöylän työkaluksi säästöjen toteuttamista varten. Se on valitettavasti tarkoittanut jo olemassa olevan opetuksen näivettämistä.

 3. Hienosti ilmaistu: koulujen seinien ja latttianeliöihin määrä/opetuksen sisältö ja rakenteelliset uudistukset. Vihreät ovat mainostaneet olevansa koulutuspuolue. Tätäkö se onkin: tyhjiä lupauksia ja kvasifilosofiaa.

 4. Monipuolisella kielten opiskelulla on muitakin hyötyjä kuin kielitaito. Ymmärrys eri kulttuureista ja historiasta paranee. Itse opiskelin yläkoulussa latinaa, lukiossa ranskaa ja kauppaopistossa espanjaa. Varsinkin ilman latinaa historian ymmärrykseni ja kiinnostukseni olisi paljon vähäisempää.