Metsänhoito uusille urille

3

Metsänhoito uusille urille

Itse kiinnostuin metsänkasvatuksesta joskus 90-luvulla, kun törmäsin kummiin uutisiin. Tuolloin saatettiin tuomita joku oikeudessa metsän hävittämisestä, koska kyseinen metsänomistaja ei ollut suostunut avohakkaamaan metsäänsä. Näitä tapauksia oli runsaasti.

Muinoin 1800 luvulla metsää tosiaan hävitettiin hakkaamalla paikoin hyvinkin ronskisti. Tämän johdosta ensimmäisessä metsälaissa vuodelta 1886 sanottiin: ”Metsämaita älköön aukeaksi hävitettäkö”. Toki tarjottiin lievennystä, jos ryhdytään toimenpiteisiin uudiskasvuston hyväksi.

Tilanne muuttui sotien jälkeen, kun vuonna 1948 muutama johtavassa asemassa oleva metsäammattilainen laati julkilausuman, jossa haluttiin kieltää isojen puiden poiminta eli yläharvennus ja samalla perinteellinen peitteinen metsänkasvatus. Käytännössä tarjottiin päätehakkuisiin perustuvaa tasarakenteisen metsän kiertoa tilalle.

Tuon julkilausuman hengessä metsälain tulkintoja alettiin muuttamaan. Harvennustavoista vain pienempien puiden poisto tuli sallituksi. Metsän uudistaminen, jota ei perinteellisesti oltu tarvittu ollenkaan, vaadittiin tehtäväksi joko avohakkuulla ja viljelyllä tai joissain tapauksissa myös siemenpuuhakkuilla. Näitä lainsäädännön tulkintoja voi ihmetellä perustuslain omaisuuden suojan hengessä.

Ennen ja jälkeen yläharvennuksen.

Meillä oli siis kymmeniä vuosia käytännössä kiellettynä suurten tukkipuiden poisto ja niille pienempien puiden luontaiseen kasvuun perustuva uudistaminen. Tätä erirakenteista tapaa alettiin valtavirran ulkopuolisten tutkijoiden puitteissa kutsumaan jatkuvaksi eli peitteiseksi metsänhoidoksi.

Perinteellisessä monien metsänomistajien haluamassa metsänhoidossa pienemmät puut ovat joutuneet taistelemaan tilasta ja ovat kasvaneet pituutta oksaston sijaan. Tällöin syntyy usein hyvää tukkipuuta aivan itsestään.

Tukkipuun hinta on kolminkertainen kuitupuuhun verrattuna; tämä on siis edullinen tilanne metsänomistajan kannalta. Lisäksi metsän uudistamiskustannukset jäävät useimmiten kokonaan pois. Päätehakkuiden kautta hyvän tukkipuun syntyminen ei ole itsestään selvää, vaan vaatii kokonaisuutena paljon onnistuneita työvaiheita.

Tosin jos tähtää suureen määrään halvempaa kuitupuuta, niin sellainen onnistuu luultavasti helpommin päätehakkuiden kautta. Mutta jos joku metsänomistaja ei tätä halunnut, niin miksi perustuslain vastaisesti hänet siihen pakotettiin? Olen usein miettinyt motiivia tuohon tilanteeseen. Uskoakseni selityksiä pitää etsiä Suomen korporaatioihin perustuvasta hallintomallista.

Metsälaki lopulta uudistettiin vuonna 2013 selkeästi sallimaan erilaiset metsänhoitotavat metsänomistajan omien halujen mukaisesti, toki ympäristöarvot huomioiden. Tässä hengessä olen tehnyt talousarvioaloitteen, jossa Oulun kaupungin omistamissa metsissä siirryttäisiin jatkuvaan eli peitteiseen metsänhoitoon. Sain tähän jo vastauksen, jossa todetaan aloite otettavan huomioon kaupungin metsien tulevissa hoitosuunnitelmissa. Toivokaamme, että myönteisessä hengessä.

Kuvat teoksista: ”Metsän jatkuva kasvatus” sekä ”Aliskasvoksesta ylispuuksi”, kirjoittajina Pukkala Timo, Lähde Erkki ja Laiho Olavi

JAA

3 KOMMENTTIA

  1. Jäälin Laivakankaalla voi käydä katsomassa Erkki Lähteen leimaamaa jatkuvan kasvatuksen metsikköä. Myrsky kaatoi heti yläharvennuksen jälkeen yli puolet lopusta puustosta. Siinä ”metsässä” ei hiiltä sitoudu muuhun kuin jäkälään.

  2. No tämä Erkki Lähde on yhdensortin kummajainen. Jotain hyvää kyllä jatkuvassa kasvatuksessakin on. Ja taas avohakkuu joissakin kohteissa hyvä. Avohakkuun mettsitys toki mennyt hyvempään suuntaan. Enään ei ole Metsälautakuntaa eikä onneksi lue heidän tekemässä metsätaloussuunnitelmassa joka kuviolle: Avohakkuu,auraus,männyn istutus.
    Oli se pöljä ohje ja yliopistotutkinnon suorittaneilta metsänhoitajilta. Mutta eihän puupäiltä voinut muuta vaatia.
    Onneksi on metsänuudistamiseen tänä päivänä vaihtoehtoja.

  3. Kyllä minä omille turve- ja kunttapitoisille metsämaille tulen käyttämään aurausta avohakkuun jälkeen. Jos siihen saisi johonkin väliin vielä kunnon kaskikulotuksen, niin kasvumaasta tulisi paras mahdollinen. Mutta näköjään meidän oululaisten yhteinen metsäomaisuus halutaan näivettää ja kuntalaiset pannaan maksamaan päättäjien hölmöilyt. Mistä niitä tuloja saadaan, kun metsät ei tuota. Verot tietysti nousee mitä viher-vasemmisto kiljuen kannattaa.