Avoimet oppimisympäristöt, onko parannus?

0

Ouluunkin on uusissa kouluissa tullut perinteellisen luokkajärjestelmään pohjautuvan koululaitoksen tilalle uudenlaisia oppimisympäristöjä. Tätä on tapahtunut ainakin kymmenen vuoden aikana ja näitä käytössä olevia kouluja on useita esimerkiksi Metsokankaalla, Talvikankaalla, Hiukkavaarassa ja Pitkäkankaalla. Vanhojen koulujen peruskorjauksissa on myös siirrytty näihin uusiin oppimisympäristöihin.

Itse en tunne aihepiiriä kovinkaan hyvin, mutta julkisuudessa käytävän keskustelun myötä asia on noussut esille. Tiedän, että myös monet opetusalan ammattilaiset arvostelevat tätä.

Viime syksynä meillä oli Oulun kaupunginvaltuustossa peruskoulutukseen liittyvä esitys. Kysyin jonkin verran ihmettelevästi ryhmäkokoasiasta. Nimittäin luokkakoot ovat monesti olleet jonkinlaisena kädenvääntönä. Näitä on haluttu kustannussyistä isontaa. Kysyinkin, että kuinka suuriksi tosiasialliset luokkakoot tulevat, kun oppilaat työskentelevät isoissa yhteistiloissa. En saanut vastausta. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta opetukseen liittyvissä kysymyksissäni.

Avoimet oppimisympäristöt tarkoittavat siis oppimistiloja, jotka eivät ole pulpetti – luokkahuoneperiaatteella, vaan erilaisilla avoimilla ja keveillä seinillä tai verhoilla kokonaan tai osittain erotettuja tiloja. Myöskään pulpetteja ei ole käytössä.

Suureksi ongelmaksi on muodostunut tilojen häiriöllisyys. Monilla oppilailla olisi tarve häiriöttömään opiskeluun ja kaikilla ei muutenkaan sosiaalinen luonne sovi etupäässä keskustelemalla tapahtuvaan oppimiseen.

Ainakin omalta kohdaltani voin sanoa, että ilman suhteellisen häiriötöntä oppimisympäristöä ja mahdollisuutta rauhassa tehdä annettuja tehtäviä jne, olisin ollut kouluaikoina suurissa vaikeuksissa. En usko olevani mitenkään ainutlaatuinen.

On vaikea ymmärtää miksi maassa, jossa on ollut maailman parhaimmat oppimistulokset, on lähdetty tällaisiin kokeiluihin. Tiettävästi lopunperin nämä tilat ovat Oulun omia päätöksiä; opetusministeriön antama opetussuunnitelma ei tällaista vaadi. Siis kysymys kuuluu; miksi?

***     ***     ***     ***     ***

Entä uusi opetussuunnitelma?

Vanhempien lisäksi lapsilta vaadittavan itseohjautumisen ovat nostaneet ainakin jotkut asiantuntijat esille.  Näiden joukossa on psykologian eläkkeellä oleva professori Liisa Keltinkangas-Järvinen. Tämä johtaa eriarvoistumisen lisääntymiseen, koska ne lapset pystyvät varmemmin menestymään, joiden vanhemmat ovat enemmän mukana lastensa koulunkäynnissä, jota tällainen koulunkäynti vaatii enemmän kuin ennen.

Päinvastaista viestintää tulee opetushallituksesta: ”Viime päivien uutisoinnista saa käsityksen, että oppilaat ovat oman onnensa nojassa opetustilanteessa, ja näinhän sen ei pitäisi olla”, sanoo opetusneuvos Marjo Rissanen STT:lle. Hän on Opetushallituksen perusopetus- ja varhaiskasvatusyksikön päällikkö.

Itseohjautuvuuden taustalla on Rissasen mukaan ajatus osallistuvasta kansalaisesta. Tosin Rissanen jatkaa pohdiskelua siitä, mikä on alakoulua käyvälle pikkukansalaiselle sopiva määrä vastuuta.

Opetushallituksen opetusneuvokset vastaavat siis kritiikkiin, että vika johtuu opetussuunnitelman soveltamisesta eikä opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelman tavoitteet ovat kehittää osallistuvia kansalaisia.

Maallikkona tämä kuulostaa aivan hullulta. Eikö juuri opetushallituksen tehtävänä ole varmistaa, että kehitys ei ainakaan mene taaksepäin, eikä tehdä suunnitelmia, joita ei osata kentällä noudattaa.

Lisäksi hypoteettisia ”osallistuvia kansalaisia” paljon tärkeämpänä pitäisin sitä, että lapset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan, laskemaan, sekä kouluasteen mukaan muita aineita, kuten luonnontieteitä, maantietoa ja yhteiskuntaoppeja. Toki vuorovaikutustaidot kuuluvat asiaan, mutta jos kaikki muu tapahtuu tuon ajatuksen ehdoilla, niin metsässä ollaan ja reilusti.

***     ***     ***     ***     ***

Tässä yhteydessä nousee mielessäni selvästi esille myös opetushallituksen päätös yhdistää poikien suosimat vapaaehtoiset teknilliset työt ehkä enemmän tyttöjen suosimiin tekstiilitöihin. Tämä päätös on saanut aikaan sen, että yhä harvempi poika ottaa heitä kiinnostavan ja heidän hyvinvointiinsa sopivan oppiaineen.

Ei voi kuin päätellä, että tämä on nyt sitä yhteiskunnassamme läpilyötyä feminismiä ja sukupuolineutraalisuutta, joka näyttää ohjaavan opetusministeriötäkin. Viis pojista.

***     ***     ***     ***     ***

En voi olla ottamatta lopuksi esille vielä muitakin koulunkäynnissä olevia epäkohtia. Me perussuomalaiset olemme Oulussa nostaneet esille ongelmana kouluissamme lapsille tuotavan ilmastoahdistuksen sekä sateenkaariaatteen. Molemmilla toimilla on nähdäkseni poliittinen tausta.

***     ***     ***     ***     ***

Lopuksi todettakoon, että tulevana maanantaina meillä on valtuustoseminaari juuri näiden oppimisympäristöjen ja vastaavien asioiden aihepiiristä. Olenkin luottavainen, että tuolla esitetään korjaavia toimenpiteitä havaittuihin epäkohtiin.

artikkelikuva Pixabay, public domain

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.