Aluevaltuustot yhteen?

0

Maakuntauudistuksen osalta puhuttiin monesti siitä, että se lisää hallintoa. Tuo varmaan pitikin paikkaansa. Mutta usein ihmiset eivät tiedä, että meillä jo on alueellista hallintoa.

Kun ajatellaan nykyistä aluehallintoa, niin meillä on maakunnalliset sairaanhoitopiirit ja maakuntaliitot, joilla on valtuustot, hallitukset ja myös muita luottamuselimiä, sekä tietenkin johtajat sekä hallintorakenteet. Maakuntaliitolla on toki hyvin ohut organisaatio.

Valtuustojen kokona on molemmilla noin 60 – 70 henkeä, hallituksien kokona molemmissa 13 henkeä ja tarkistuslautakunnissa 7 henkeä. Ja kaikilla on lisäksi varahenkilöt.

Maakuntaliitoille kuuluu maakuntakaavoitus ja yleisempi alueiden kehitys. Sairaanhoitopiirit puolestaan vastaavat erikoissairaanhoidosta kuten leikkauksista jne., kun taas kunnille kuuluu perusterveydenhoito. Meillä Pohjois-Pohjanmaalla sairaanhoitopiiri hoitaa mm. yliopistollista sairaalaa OYS:sia.

Mielestäni olisi luontevaa yhdistää molemmat valtuustot, muine toimielimineen ja valita tuo valtuusto maakunnallisilla vaaleilla. Tällöin saataisiin etuna yksinkertaisempi rakenne, mutta ennen kaikkea vaaleilla valittu valtuusto ja sitä kautta poliittinen vastuu. Tällä hetkellähän valtuustot valitaan toki kuntavaalien tulosten perusteella, mutta käytännössä poliittisten piiri- ja paikallisjärjestöjen valitsemina.

Tuo vaaleilla tehtävä valinta toisi mukanaan poliittista näkyvyyttä, sekä myös poliittista vastuuta kullekin valtuutetulle ja ryhmälle omissa päätöksissään ja toimissaan. Kun on katsonut toisaalta Oulun kaupunginvaltuuston, toisaalta maakunnallisten toimielinten toimintaa, niin vaaleilla tehtävä valinta uskoakseni jämäköittää asioita.

Tämä voitaisiin tehdä helposti seuraavien kuntavaalien yhteydessä ilman, että juuri mitään muuta tarvitsisi muuttaa, pelkästään yhdistää ao. valtuustojen tehtävät. Sivumennen sanoen, tämä olisi voitu helpolla tehdä jo edellisissäkin kuntavaaleissa ja sen jälkeen voitu miettiä, mitkä oikeasti kannattaa kehittää terveys- ja sosiaalipuolella tai muissa asioissa maakuntatasolla.

JAA