Toteuta unelmasi Oulussa!

0

Oulussa ollaan valmisteltu uutta kaupunkistrategiaa, joka viitoittaa tulevaisuuden Oulua. Se ei ole mikä tahansa paperi. Siihen tullaan jatkossa vetoamaan tehtäessä päätöksiä Oulussa. Strategiassa on paljon hyviä asioita. Siinä halutaan kotikaupungista sellainen, jossa kaikilla on hyvä olla ja kaikista pidetään huolta.
Nyt ollaan tekemässä päätöksiä palveluverkkoratkaisusta. Parivuotta sitten tehtiin päätös kouluverkkoratkaisusta. Käytännössä on kyse samasta asiasta, jota on hieman laajennettu ottamalla käyttöön uusi termi, olohuone. On hyvä asia, että kaikki väestöryhmät pyritään huomioimaan. Kalliit koulu- ja kirjastorakennukset on tarpeen saada kaikkien käyttöön.
Näin nopeaa kouluverkon uudelleen avaamista perustellaan säästöjen nimissä. Tällä ratkaisulla tavoitellaan viiden miljoonan vuotuisia säästöjä. Se merkitsee noin prosentin suuruisia säästöjä koko sivistys- ja kulttuuripuolen vuosibudjetista.
Mistä nuo säästöt sitten otetaan? Yksimielisyys vaikuttaa vallitsevan siitä, ettei säästöjä oteta opetuksen tasosta. Monet poliitikot ovat sitä mieltä, että seinistä säästetään. Se merkitsisi joitain koulujen lakkautuksia ja yhdistämisiä. Monia niistä yritettiin jo kouluverkkoratkaisussa, mutta ne kaatuivat. Nyt on siis menossa uusi yritys.
Olen kuullut joidenkin hokevan mantraa tiedolla johtamisesta. Mitä se tiedolla johtaminen sitten tarkoittaa? Tiedolla johtaminen tarkoittaa, että päättäjillä on kaikista tarvitsemistaan ja pyytämistään asioista selkeää faktatietoutta, jonka pohjalta he kykenevät tekemään kestäviä ja kauaskantoisia linjauksia. Nyt on päätöksenteolle asetettu erittäin kiireinen aikataulu ja monet kustannukset ovat ilmaistu ylimalkaisina laskelmina.
Yrittäjänä olen tottunut tekemään nopeita päätöksiä. Ne päätökset olen halunnut kuitenkin aina pohjautuvan tarkkaan harkintaan ja tarkkoihin laskelmiin. Yrittäjä joutuu usein itse maksumieheksi, jos tehdyt päätökset johtavat epäonnistumiseen ja vararikkoon. Olen hämmästellyt, että juuri tiedolla johtamisesta eniten ääntä pitävät ovat valmiit tekemään näin hataralla tietopohjalla suuria kauaskantoisia päätöksiä.
Lehdistä olen lukenut arveluja, että kykenevätkö oululaiset päättäjät tekemään päätöksiä. Olen vakuuttunut, että kykenevät. Varmaan monelle muullekin päättäjälle on tärkeää saada päätöksentekonsa pohjaksi riittävästi faktaa.
Kuinka tärkeää on sitten saada tuo prosentin säästö siku-palveluista? On totta, että Oulu on velkaantunut ja tänävuonnakin aiotaan ottaa lisää velkaa. Oulun velkataakka ei kuitenkaan ole mahdoton ja Oulu on yksi Suomen rikkaimmista kaupungeista.
Varhaiskasvatus,peruskoulu, lukiot, ammatti- ja ammattikorkeakoulut sekä yliopisto ovat perusta Oulun houkuttelevuuden luomisessa. Oululla on hyvät mahdollisuudet onnistua, jos se osaa hyödyntää monimuotoisuutensa. Se on myös maaseudun elävänä pitämistä, jolloin kyläkoulut toimivat elämää antavana sydämenä.
Onkohan joku tehnyt laskelmia, kuinka monta Oulusta lähtevää perhettä tarvitaan vähentämään viiden miljoonan verotulot. Entä onko kukaan tehnyt arvioita, miten saadaan houkuteltua sen verran perheitä tänne, että saadaan samanverran lisää verotuloja.

Oulun väestön kasvu näyttää huolestuttavasti olevan pysähtymässä. Siksi tarvitaan rohkeita ratkaisuja, jotka lisäävät Oulun houkuttelevuutta. Eräs sellainen on, että nähdään ihmisten erilaisia tarpeita. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki ihmiset eivät halua asua taajamissa. Jotkut haluavat asua myös väljästi maaseudulla. Jotkut vanhemmat näkevät pienen kyläkoulun olevan paras kasvualusta kohti vastuullista aikuisuutta. Oululla on tarjota tämä hieno mahdollisuus!

JAA