Terveyspalvelut tarvitaan, vaikka hallitus kaatui

0

Puolueet ovat valmistautuneet näin vaalien alla kiireesti tekemään uusia avauksia sote-palveluiden ratkaisemiseksi. Se tulee ottamaan pitkän ajan ennen kuin uudistus on toteutettavissa, ehkäpä koko vaalikauden.
Kuntien ei auta jäädä tuleen makaamaan, vaan on varmistettava lääkäriin ja hoitoon pääsy. Kuuden suurimman kaupungin johtajat ovat olleet aloitteellisia ja kokoontuneet yhteen miettimään ratkaisua. Se on ollut aivan erinomainen asia. He toivat julkisuuteen jo oman tiedotteensa. Nyt on aika päättäjien käydä asiaa pohtimaan,  miten tullaan varmistamaan hoitoon pääsy ja kaikille kuntalaisille tasavertaiset mahdollisuudet.

Kuuden suurimman kaupunkien johtajien kannanotossa on paljon hyvää. Siinä todetaan kuntien olevan usein liian pieniä järjestämään palvelut. Se on varmasti totta ja usein toistettu leveämpien hartioiden tarve siinä toteutuu. Järjestämisvastuun kokoaminen suurimpiin yksiköihin on myös hyvä asia. Kokonaan toinen  kysymys on, onko ratkaisuna kuitenkaan tiedotteessa esitetyt kuntayhtymät. Sitä sietää pohtia. Jotkut ajattelevat tämän johtavan jälleen kuntaliitoskierteeseen. Olen tunnistavinani siinä jo kuopatun parashankkeen piirteitä. Suomi on monimuotoinen maa, eikä Helsingin näkökulmasta katsottu malli sovi välttämättä koko Suomen malliksi. Sen vuoksi Oulussa olisi katsottava tänne sopivaa mallia. Sellaista, jossa otetaan huomioon myös harvaan asutut alueet. Myös sieltä pitäisi päästä kohtuudella hoitoon.

Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin selvitys integraatiosta on mielenkiintoinen. Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon saaminen saumattomasti toimimaan hillitsisi kustannusten karkaamista. Hoitoonpääsyn lisäksi on ongelmana ollut kustannusten jatkuva kasvu. Tähän pitäisi saada joku roti. Tämä selvitys ja toivottava toteuttaminen pitäisi olla sellainen, että siihen innolla tarttuisivat myös maakunnan kunnat.

JAA