”Olen aina äänestänyt tuttua”

0

Ennakkoäänestys alkoi eilen. Luin Kalevasta ennakkoäänestäjien tunnelmia äänestyksensä jälkeen. Ilahduin, kun huomasin äänestäjien kertoneen äänestäneensä tuttua ihmistä. Ehdokas, jonka tuntee henkilökohtaisesti ja tietää hänen arvonsa, voi olla arvokkaan äänen arvoinen.
Suomessa on ollut yleinen ja yhtäläinen äänioikeus pitkään. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on samanarvoinen ääni. Minulle opetettiin kotona äänestämisestä. Vaikka se vanhempieni mukaan oli kansalaisoikeus, he sanoivat sen olevan myös velvollisuuden. He painottivat, ettei koskaan saa jättää äänestämättä. Olen koittanut olla kuuliainen vanhempieni neuvolle.
Annettava ääni on arvokas. Siksi olen huolellisesti miettinyt aina kenelle ääneni annan. Tärkeimpänä kriteerinä olen pitänyt tuttuutta. Minun on pitänyt tietää kenelle ääneni annan. Seuraavaksi tärkeimpänä asiana olen pitänyt arvoja, että vastaavatko ne omiani ja voinko luottaa siihen ihmiseen. Uskaltaako hän seistä arvojensa takana myös tiukan paikan tullen. Seuraavana olen pitänyt aatemaailmaa, että onko poliittinen katsantokantamme sama. Sitävastoin ehdokkaan sukupuolella ei ole ollut merkitystä. Olen äänestänyt naista ja miestä.
Olen pannut näiden vaalien aikana merkille, että on kirjoiteltu vaalilupauksista. Ehdokkaat voivat antaa lupauksia erilaisiin asioihin, joita aikovat hoitaa. Suomessa asioista päätetään demokraattisesti. Tarvitaan aina enemmistöpäätöksiä. Yksittäinen poliitikko ei voi tehdä mitään yksin. Ouluun valitaan 67 valtuutettua, jotka tekevät enemmistöpäätöksiä. Poliitikolta tarvitaan yhteistyökykyä. Hänen on pystyttävä kuuntelemaan ja ennen kaikkea kunnioittamaan myös erilaisia näkemyksiä. Hanellä on oltava neuvottelukykyä. On myös pystyttävä hyväksymään, ettei kaikki omat tärkeinä pitämät asiat saa kannatusta.
Hyvä äänestäjä! Tutustu ehdokkaisiin. Ota selvää, mitä he oikeasti ovat naisiaan ja miehiään. Käy äänestämässä!

JAA