Mikä on tiimi?

4

Nuoret jääkiekkoleijonat ovat näyttäneet mihin hyvällä joukkuepelillä päästään. Jesse Puljujärveltä kysyttiin jääkiekkojoukkueen menestystekijää. Vastaus tuli nopeasti: ”Meillä on niin hyvä tiimi.” Siinä se on. Joukkue teki tuloksen, ei yksittäinen pelaaja.

Kauan sitten kuulin erään konsernijohtajan sanovan: ”Huippuyritys ei koostu huippuyksilöistä, vaan tavalliset ihmiset on saatu toimimaan ylivertaisella tavalla.” Siinä se on. Yrityksen ja kaikkien työyhteisöjen avainmenestystekijä on hyvä yhteistyö. Kaikkien on pelattava yhteen.

Kahdeksankymmentäluvulla lanseerattiin käsite ”tiimi”. Sen taustalla oli nimenomaan urheilujoukkue, joka pelaa yhteen. Johtajistakin tuli ”koutseja”, siis valmentajia. Idea on hyvä ja käyttökelpoinen vielä nykyäänkin silloin kun se halutaan viedä alkuperäisellä idealla. On kuitenkin ruvettu oikomaan. Erilaisia työryhmiä on ruvettu nimittämään tiimeiksi. Kuitenkaan niillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä alkuperäisen idean kanssa.

Mistä rakentuu tehokas työtiimi?

Tiimi, kuten yleensä kaikki ryhmät, koostuu erilaisista ihmisistä. Tiimi on sosiaalinen verkko, jossa ihmissuhteet ovat ratkaisevia. Tiimin jäsenten samanlainen arvomaailma helpottaa tiimin rakentumista. Sen vuoksi olisikin jäsenten arvot selvitettävä etukäteen. Ryhmän kiinteyden tunne lisää tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä. Itsemääräämisaste ja esimiesten tuki vaikuttavat tehokkuuteen samoin tiedon lähteille pääsy ja toistensa tunteminen. Mitä paremmin ryhmä uskoo itseensä, sitä enemmän syntyy tulosta. Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon lisää tuottavuutta. Kilpailukykyä lisää työn hyvä organisointi ja hyvä esimiestoiminta.

Tiimin tuntomerkkejä:

Tiimissä on moraalinen vastuu, sitoutumisen tunne ja pyrkimys keskinäiseen yhteisyyteen. Tiimissä on toisiaan täydentäviä taitoja ja jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin yksilötavoitteiden sijasta. Johtaminen on tiimissä jokaisen vastuulla ja sen jäsenillä on henkilökohtaiset ja yhteiset vastuut. Tiimillä on oltava toiminnallinen tarkoitus, jonka kehittämisestä se itse vastaa. Yhteiset työsuoritukset määräytyvät tehtävän mukaan, eikä siinä ole omia reviireitä. Tiimissä rohkaistaan avoimeen keskusteluun ja annetaan tietoa yhteiseen ongelmaratkaisuun, tietoa siinä ei pantata.  Tiimin tehokkuutta arvioidaan yhteisesti saavutettujen tulosten pohjalta. Tiimiä palkitaan yhteisiin tavoitteisiin pääsemisestä, ei yksilösuorituksia.

Tiimin muodostumisen edellytyksiä:

Ensinnäkin yksilöllä täytyy olla vaikuttamismahdollisuudet tiimin kokoonpanoon ja hänellä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa asetettaviin tavoitteisiin. Lisäksi yksilöllä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihin sekä tiimin sisäiseen työnjakoon. Hyvässä tiimissä osataan yhdistää erilaiset osaamiset kuten asiaosaaminen, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutustaidot ja eri-ikäiset toimijat.

Tärkeää on antaa tiimin muodostumiselle aikaa. Aluksi suoritustaso jopa laskee. Huipputiimiksi kehitytään hitaasti. Huipputiimissä on oikeastaan vain yksi ongelma: siitä tulee niin itseriittoisa, ettei se huomaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

JAA

4 KOMMENTTIA

  1. Nolataanko ”huipputiimissä” työtöntä työnhakijaa narsistisen omakehun säestyksellä? ”Heitän kaikki sellaiset työhakemukset roskiin, joissa lukee, että olen tällä hetkellä työtön”.

    • Huipputiimissä ei nolata ketään vaan kannustetaan. Tiimiin on kuitenkin ensin valittava yhteisiin tavoitteisiin oikeasti sitoutuvat ihmiset.

  2. Tiimi oli alkuaan nimenomaan positiivinen ilmaisu ryhmästä tai porukasta, joka toimi yhteen niin, että loppusumma oli enemmän kuin jäsentensä summa. Kone, johon oli saatu henki. Tiimissä oli kaikkien hyvä olla. Jokaisella oli oma tehtävä tai osaaminen, jota hyödyntämällä saatiin tiimin tulos. Tiimi teki työtä yhteisen tavoitteen eteen tavallaan tietämättäänkin kun toimintaa ohjasi proaktiivinen into nimenomaan omaa tehtäväkenttää kohti.

    Jääkiekko on hyvä esimerkki tiimistä. Amatööri- ja ammattikiekkoilun suurin erohan on juuri tässä tiimi-ajatuksessa. Ammattilainen vastaa omasta tontistaan tai roolituksestaan kun amatööriä taas ohjaa enemmän hetkellinen heittäytyminen roolista toiseen pelitilanteen mukaisesti.

    Nykyään tämä tiimi-sana on kärsinyt hieman samanlaisen inflaation tai jopa kääntynyt itseään vastaan, kuten sanat suvaitsevaisuus tai sananvapauskin. Homma on työpaikoillakin mennyt enemmän amatöörimäiseen suuntaan, kun hintakilpailupaineessa yritetään ihmisitä saada enemmän irti. Tiimiksi voidaan nimittää esim. saman osaamisalueen porukkaa, jolla on yhteinen esimies mutta eivät varsinaisesti pelaa samaa peliä. Mistä löytyy se tiimihenki, joka synnyttää oma-aloitteisen itseohjautuvan toiminnan, seitsemännen kenttäpelaajan, jos positiota täytyy alituiseen päivittää esimiehen komentamana.?

  3. Ei taida ay pomoilta onnistua tiimityö suomen ja eritoten työttömyyden vähentämiseksi helpompaa on laittaa ulkomaan liikenne jumiin ettei vain tippuis ay pamppu palliensa päältä