Mikä on pormestari?

2

Sunnuntain (17.11.2019) Kalevassa oli erinomainen artikkeli, jossa verrattiin ns. pormestarimallia tähän nykyiseen kaksipäiseen johtamiseen.
Yksinkertaistettuna pormestari tarkoittaa kansan valitsemaa kaupunginjohtajaa. Hänet on valittu poliittisesti. Kaupunginjohtaja puolestaan on virkamiesjohtaja, jonka ovat poliitikot hakijoista valinneet.
Pormestarimallia on pitkään pohdittu Oulussa. Tärkeää on, että suuria ratkaisuja huolellisesti ja monipuolisesti mietitään. Tätä mallia jo ennakoitiin valittaessa nykyistä kaupunginjohtajaa ja virka julistettiin avoimeksi määräaikaisena.
Olen miettinyt aika paljon tätä ratkaisua ja tehnyt ”salapoliisityötä” niistä kaupungeista, joissa pormestarimalli on käytössä. Helsinki ja Tampere ovat näistä hyviä esimerkkejä.
Molemmissa kaupungeissa näyttäytyy vahvana se, että pormestarin henkilöllä on erittäin suuri merkitys. Se on niin suuri, että se ratkaisee mallin onnistumisen.Niin se on muuten kaupunginjohtajamallissakin. Siinäkin kaupunginjohtajan persoona ratkaisee.
Helsingin pormestari on ottanut niin vahvan roolin, että haluaisi heilutella koko valtakuntaa. Tampereella puolestaan kokenut ay-jyrä ymmärtää neuvottelujen merkityksen ja on kompromissihakuinen. Tosin Tampereen taloustilanne ei ole mairitteleva ja kaupungin valtavat investoinnit saavat haukkomaan henkeä.
Tunnustaudun kuitenkin vahvaksi pormestarimallin kannattajaksi. Mitä enemmän sitä olen selvitetellyt, sitä enemmän olen sen ratkaisun kannattaja.
Kalevan haastatteleman emeritusprofessori Aimo Ryynäsen ajatukset itsekin allekirjoitan. Erityisen kuvaava oli hänen kommenttinsa kolmen keisarin valssista, jossa käädyt ovat aina kaupunginjohtajan kaulassa. Vaikka kaupunginjohtaja toimii hallituksen alaisuudessa, hänellä on valtava ohjausvalta. Se voi olla täysin irrallallaan poliittisista kannoista. Ammattiasiantuntijuutta usein korostetaan ja koetaan uhkana, ettei poliitikolla riitä asiantuntemus johtamiseen. Tärkeää olisi silloin muistaa, että poliitikot ovat edustamassa kuntalaisia. Heillä tulee olla nimenomaan herkkyys kuunnella kuntalaisten sydänääniä. Ryynänenkin korostaa, että virkamiehet tuppaavat ottamaan vallan omiin käsiinsä, joka kuuluisi nimenomaan poliitikoille. Suhteellisen pitkäaikaisena kunnallispoliitikkona tämän olen usein huomannut. Turhan usein myös kuulen virkamiesten luikertelevan vastuustaan toteamalla, että näinhan valtuusto on linjannut.
Viranhaltijoden tehtävänä on ammattilaisina etsiä ratkaisuvaihtoehdot ja tuoda ne päättäjille ratkaistaviksi. En ole vakuuttunut, että läheskään aina vaihtoehtoja olisi tutkittu riittävällä huolellisuudella. Näiden asioiden johdosta olen päätynyt, että paras ratkaisu on pormestarimalli, jolloin koko valta on poliittisella johdolla. Silloinkin virkamiehillä on ammattilaisten tehtävä etsiä päätöksiin parhaita vaihtoehtoja. Poliitikot tekevät sen, mikä heille kuuluukin eli kantavat poliittisen vastuun.
Mikä sitten on poliittinen vastuu? Se mitataan vaaleissa. Onneton pormestari saa mennä, mutta virkaan valittua onnetonta kaupunginjohtajaa on huomattavasti vaikeampi potkia pois.
Pormestarimallin onnistumisen mielestäni takaa valintatapa ja löytää kyvykkäät ehdokkaat. Valintatapaa sietää pohtia. Pätevä henkilö on sellainen, joka tehtävässään ymmärtää olevansa kaikkien kaupunkilaisten pormestari. Se tarkoittaa, että on kyettävä nousemaan oman viiteryhmänsä yläpuolelle. Tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää, ettei ole ajamassa vain oman ryhmänsä etuja vaan ymmärtää myös vastakkaisia ideologioita ja on valmis tukemaan heitäkin. Suomen presidentti-instituutio on mielestäni onnistunut tässä kohtuullisesti. Usein kaupunginjohtaja-mallia puolustavat sanovat virkamiesmäisyyden olevan ilman poliittista rasitetta. Se on muodollisesti totta, mutta käytäntö saattaa joskus olla toista.
Oulussakin olisi hyvä saada pujottaa käädyt pormestarin kaulaan.

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. Pormestari malli on periaatteessa hyvä, kunhan pormestari pitää huolen, ettei päätöksiä tehdä yhden puolueen elimissä, jonkin suuren taloudellisen toimijan lobbaamana tai jonkin uskonnollisen liikkeen sisällä.

  2. Olen eri mieltä blogin kirjoittajan kanssa. Kaupunginjohtaja on hyvä olla edelleen. Hallintomallia voidaan kehittää myös siinä.

    Aikaisemmin oli Oulussa apulaiskaupunginjohtajat. Sitten ne poistettiin. Miksi?

    Pormestari on minun mielikuvassani tietyn puolueen edustaja, joka avoimesti ajaa oman taustaryhmänsä asioita pitääkseen kannatuksensa. Kaupunginjohtaja voi valintansa jälkeen irtaantua puolueensa määräysvallasta ja tehdä koko kuntaa tai kaupunkia ajatellen hyviä päätöksiä. Vaikka se päätös olisi eri kuin entinen puolue valtuutettujaan ohjaa tekemään.