Kalotin tärkein virka täytetty

1

Oulun kaupunki on saanut uuden johtajan. Uutisoinnin perusteella valintaan ollaan tyytyväisiä. Se on hyvä asia. Täpärä voitto kertoo, ettei valinta ollut helppo. Onneksi saamme pitää myös osaavan talousjohtajan.

Kaupunginjohtajan tehtävä ei tule olemaan helppo, eikä vähätöinen. Päivi Laajalaa on kiitelty ahkeraksi työmyyräksi. Ahkeruutta siinä työssä totisesti tarvitaan. Lisäksi tarvitaan lujahermoisuutta. Vuoden 2017 jälkeen kuntaliitosten mukainen irtisanomissuoja päättyy. Se merkitsee vääjäämättä yt-neuvottelujen alkamista. Kaupunginjohtaja joutuu siinä ottamaan pääroolin. Kiusallisen tehtävän tosin kaikki hakijat tiesivät jo virkaa hakiessaan. Kun asia realisoituu, silloin tarvitaan lujaa johtajaa.

Oulun velkaantumisvauhti on kova. Se on kyettävä taittamaan. Vuoden päästä tulevat yt-neuvottelut vaikuttavat vain osittain menokehityksen taittumiseen. Muitakin keinoja on löydettävä. Eräs aikapommi tikittää, kun rakennusten kunnossapitomäärärahat ovat nyt liian pienet. Lisäksi ennustan jouduttavan tarkastelemaan suurennuslasin kanssa myös kulttuuripuolella olevia kuluja, jotta selvitään lakisääteisistä menoista. Tehokkuus liikelaitosten osalta on ehdottomasti otettava tarkasteluun ja korvaamista yksityistämisellä selvitettävä. 

Pelkästään vyötä kiristämällä ei selvitä. Oulu tarvitsee vahvaa panostusta yrityselämän kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Valituksi tullut ilmoitti haastatteluissa oman yrityselämän tuntemuksen olevan heikkoutena. Hänellä on laajat verkostot ja siten uusien verkostojen rakentaminen lienee vahvuutensa. Sehän edesauttaa luomaan verkostoja myös yrityselämään. Mikäli yrityselämä ei ole vahvaa, ei ole myöskään verotuloja palveluiden kattamiseksi.

Kaupunginjohtajalle on paljon muitakin odotuksia. Hänen olisi kyettävä tulemaan kaikkien poliittisten ryhmien kanssa hyvin toimeen. Sitä ennakoi se, ettei kaupunginjohtaja ollut poliittinen virkanimitys. Uusi kaupunginjohtaja voi vaikuttaa myös siihen, että päästäisiin jatkuvasta vastakkainasettelusta. Nyt liian usein tuntuu olevan vastakkain ”kantakaupunki” ja ”reuna-alueet”.

Oulu on sekä Pohjois-Suomen että koko pohjoisen kalotin suurin kaupunki. Sen vuoksi Oulun olisi kyettävä toimimaan koko kalotin alueen veturina. Siinä onnistuminen vaatii hyvää verkostoitumista. 

Toivotan onnea ja menestystä tulevalle kaupunginjohtaja Päivi Laajalalle haastavaan, mutta mielenkiintoiseen tehtävään!

JAA

1 KOMMENTTI

  1. Taitaa Kempele vielä mahtua mukaan, niin saatte taas uuden viisivuotiskauden.