Suomi on kaivosten banaanivaltio

7

Me käytämme päivittäin tavaroita, joiden komponenttien raaka-aineet ovat peräisin kaivoksista. Kännykkä ei toimi ilman kaivannaisia. Vasemman nimettömän sormus on kulkenut käteen kaivokselta. Koulu lämpiää maasta kaivetulla uraanisähköllä.

Kaivannaismineraalit ja alkuaineet ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, eli niiden määrä maapallolla on rajallinen. Siksi niitä tulee käyttää säästeliäästi. Ensisijaista on käytön minimointi ja kerran käytetyn kierrättäminen uudelleenkäyttöön.

Vaikka kuinka tehostaisimme kierrätystä, niin tarvetta kaivoksille on myös jatkossa. Etenkin sähköautojen määrän lisääntyessä kaivannaisten kysyntä kasvaa. Suomen maaperä on kaivoksille otollinen ja kaivoslainsäädäntömme houkuttelee tänne kaivoksia.

Suomi onkin lainsäädännön osalta kaivosten banaanivaltio. Lakimme mahdollistaa kelle vaan kaivosalueiden valtaamisen ja kaivannaisten etsimisen mistä vaan, eikä kallioperästä louhituille arvokkaille mineraaleille laiteta hintaa.

Kaivoslakia onkin välttämättä uudistettava. Me tämän ajan ihmiset emme voi välitön etu mielessä antaa kaivosyhtiöiden raastaa kansallisvarallisuuttamme pilkkahintaan ja jättää ympäristöhaittoja yhteiskunnan maksettavaksi. Kallioperämme rikkauksien käyttö on korvattava, esimerkiksi kaivosveron kautta, eli kaivosyrityksen tulisi maksaa veroa louhitun määrän perusteella. Kaivostoiminnan jäteongelma, eli sivukivet, pitää ratkaista kestävästi.

Kaivosluvan myöntämisen ehdoksi tulee asettaa kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon myös asukkaiden, muiden elinkeinojen ja alueiden käyttäjien edut. Kaivoslupaa ei pidä myöntää, mikäli kokonaishyödyt ovat miinuksella.

Myös malminetsintää tulee rajoittaa. Nyt valtauksia voi tehdä myös luonnonsuojelualueilla. Tämä pitää kieltää. Lisäksi kunnille tulee antaa yksiselitteinen oikeus estää kaivosten perustaminen päättämällään alueella.

Myös ympäristövalvonnassa on ollut puutteita. Kaivoksilla on aina ympäristövaikutuksia, mutta niiden tulee olla siedettäviä ja hallittavia. Ympäristöluvituksen ja lupien valvonnan osaaminen ja riippumattomuus on varmistettava.

Kaivokset työllistävät Suomessa. Kuitenkin iso osa arvosta valuu ulkomaille voittojen ja jalostuksesta saatavan arvonnousun kautta, ympäristöongelmien jäädessä kotimaahan. Kaivosjätit hallitsevat myös verosuunnittelun. Olisikin toivottavaa, että kasvava osuus jalostuksesta tapahtuisi Suomessa, jotta kaivannaisten arvosta suurempi osa jäisi tänne.

Metallien jalostus luotiin Suomeen valtionyhtiöiden kautta, mutta vuosien saatossa yhtiöt on myyty ulkomaille. Uutta yritystä on nyt Terrafamen kaivoksella akkumineraalien tuotannon osalta. Voisiko valtio-omistuksen kautta vauhdittaa yhteisten luonnonvarojemme jatkojalostusta Suomessa?

JAA

7 KOMMENTTIA

  1. en tätä olisi uskonut, vaan kerrankin olen jostain asiasta hannan kanssa samaa mieltä.

  2. Noin se on kuten Hanna kirjoittaa. Lisäksi olemme hölmöjä, myymme kaivasoikeuksia halvalla ja ostamme omat kaivannaiset kalliilla. Esimerkki fosforikaivostoiminnan myyminen Norjalaisille, seuraavana kesänä viljelijä maksoikin kaksinkertaisen hinnan lannoittefosforista. Mitä senyt maksaneekaan.

  3. Kuka tekee kansalaisaloitteet Suomen luonnonvarallisuuden valumisen estämiseksi muualle?

  4. Samaa mieltä Japun kanssa, liittyen myöskin tuohon viimeiseen kappaleeseen hänen kirjoituksessaan.
    Kunnilla oltava oikeus päättää alueelleen tulevasta kaivoksesta. Hyvä Hanna!

  5. Eihän se ole kun perustaa kaivoksen vain, muutama ensimmäinen vuosi tosin pitää varautua siihen että menee vähintäin 100 000 – 1000 0000 € päivässä rahaa, eikä sitä tule mistään, aikanaan se rahantulo sitten kyllä alkaakin jos yleensä on alkaakseen, jos sen ylöskaivetun ja riittävästi jalostetun tavaran maillmanmarkkinahinnat ovat suosiolliset kaivuu-ja jalostuskustannuksiin nähden.

  6. Aika hyvä kirjoitus. Tosin kannattaa huomioida, että kaivoksen tuottaessa esim. 8%, siitä jaetaan osinkoa ehkä puolet eli 4%. Eli Suomeen jää kuitenkin yli 96%.
    Jatkojalostukselle Suomen tulee tarjota kilpailukykyiset olosuhteet.