Oulusta Helsinkiin neljässä tunnissa?

0

Liikenne aiheuttaa viidenneksen Suomen ilmastopäästöistä ja Suomen päästövähennystavoitteet vaativat myös liikennesektorilta suuria ja nopeita päästövähennyksiä. Henkilö- ja tavaraliikennettä on saatava raiteille, pois siiviltä ja kumipyöriltä. Se tarkoittaa, että raideyhteyksien on oltava kunnossa, eli tarvitaan lyhyet matka-ajat, kohtuullinen hinta, miellyttävä kyyti ja luotettava perillepääsy.

Aika on rahaa, ja saavutettavuus on nykymaailmassa alueiden elinvoimaisuuden kannalta olennainen asia. Ihmisten ja tavaroiden liikkumisen helpottaminen ja nopeuttaminen on aivan keskeinen kysymys koko pohjoisen Suomen elinvoiman kannalta, mutta myös Suomen ilmastopolitiikan näkökulmasta.

Pääradan osuus Suomen raidehenkilöliikenteestä on valtava ja matkustajamäärät ovat olleet kasvussa, lisäksi rata on tärkeä elinkeinoelämän kuljetusreitti. Jotta positiivinen kehitys voi jatkua, täytyy matka-aikojen lyhentyä ja kapasiteetin kasvaa. Keskustavetoisen hallituksen keskustalainen liikenneministeri yrittää ratkoa raideliikenteen haasteita kilpailuttamisella. Kilpailu ei kuitenkaan ratkaise kapasiteettipulaa – raiteille ja ratapihoille ei mahdu yhtään enempää junia, ovat ne yksityisessä tai julkisessa omistuksessa.

Pääradan kehittäminen tarvitsee kokonaisvaltaisen suunnitelman. Tarvitaan visio koko maan raideliikennepalveluiden parantamisesta, jota päärata tukee vahvasti. Tällä hetkellä raideliikenteen ja pääradan kehittämisestä puuttuu valtakunnantasoinen kokonaisnäkemys ja -suunnitelma. Esimerkiksi jäämeren radasta on turha haaveilla, kun pääratakaan ei ole kunnossa. Jäämeren rata tuntuu ylipäätään tässä tilanteessa melko kaukaa haetulta hankkeelta, jossa on ongelmia sekä taloudellisuuden, toiminnallisuuden, luonnon monimuotoisuuden ja saamelaisten oikeuksien kannalta.

Päärata on nykyisellään tukossa. Raidekapasiteetin puute estää sekä henkilö- että tavarajunaliikenteen kehittymistä. Pääradan parantaminen ja nopeuttaminen vaatii esimerkiksi kaksoisraiteen rakentamista koko matkalle Ouluun asti, liikenteen pullonkaulojen poistoa Helsingin ja Tampereen välillä ja ratapihojen parantamista. Lisäksi rata pitää sähköistää Tornioon asti, joka avaa raideyhteyden Ruotsiin.

Tavoitteena tulee olla Oulu–Helsinki-välin kapasiteetin merkittävä lisäys ja henkilöliikenteen matka-ajan lyhentäminen neljään tuntiin. Euroopan komission esitys Suomen pääradan saattamisesta osaksi TEN-T ydinverkkokäytävää tukee tätä ehdotusta.

Pääradan parantaminen, nopeuttaminen ja kapasiteetin kasvatus on mielestäni seuraavan eduskuntakauden tärkein kansallinen liikenneinfrahanke. Pääradan parantamisen hankesuunnittelu tulee nostaa jo ensi vuoden valtion talousarvioon, ja teinkin asiasta talousarvioaloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. Hankkeen edistämisessä tarvitaan koko pohjoisen Suomen ja eri puolueiden edustajien yhteistyötä.

JAA