Ihmisistä on pidettävä huolta

Talouskriisin myötä eurooppalaisten elintaso ja elinolot ovat kääntyneet huonompaan suuntaan ja uhkaavat heiketä entisestään taantuman pitkittyessä. EU:n on kiireesti muutettava politiikkansa painopistettä: talouskriisistä on...

Suomi tulkitsee kolmannen sektorin hengiltä

Muistisairaiden kävelyttäminen, huippuristeilijän rakentaminen, sairaan lapsen hoito, vammaisten taksikuljetukset, löytökissojen hankinta - näillä toiminnoilla on jotain yhteistä. Nimittäin se, että Suomi on tulkinnut niiden...

EU ei saa heikentää liikennevahingon uhrien asemaa

Ajoneuvojen rekisteröintikäytäntöjen yksinkertaistaminen EU:n alueella vaikuttaa ensikuulemalla hyvältä idealta. Sisämarkkinoitahan edistää se, että Suomessakin voisi käyttää myös jossain toisessa maassa rekisteröityä ajoneuvoa. Nykyisin tämä...

Hyvinvointia ja palveluita ei ole ilman veroja

Verotuksella katetaan julkiset menot ja yhteinen riskinhallinta, kuten sosiaaliturva ja yhteiset investoinnit kuten koulutus, joita kukaan yksityinen toimija ei voi tehdä. Mitä huonompi veropohja...

Sotkeeko EU junaliikenteemme lopullisesti?

Kaikille meille säännöllisesti junaa käyttäville junaliikenteen ongelmat ovat tulleet viime vuosina tutuiksi. Eri puolilla Suomea on kuohuntaa aiheuttanut myös junayhteyksien karsiminen. Valmisteilla oleva rautatieliikenteen...

Tarina Talvivaarasta jatkuu…

Useat kaivosyhtiö Talvivaaraa koskevat Kainuun ELY-keskuksen päätökset ovat kevään aikana kumoutuneet Vaasan hallinto-oikeudessa. Viimeksi eilen hallinto-oikeus totesi Talvivaaran jätevesien poikkeusjuoksutuksia koskevan ELY-keskuksen päätöksen lainvastaiseksi....