Syrjäytymiselle ei ole hintaa

Hyvää kansainvälistä lasten oikeuksien päivää! Toisinaan tuntuu unohtuvan, että lapset ovat pieniä ihmisiä, joilla on oikeutensa. Heille kuuluvat yhtäläiset ihmisoikeudet; oikeus tulla kuulluksi, tehdä valintoja...

Tehtävänä yhden sukupolven pelastaminen

Nuorisotyöttömyys on noussut EU-päättäjien todelliseksi huoleksi. Kesäkuussa asiaa puivat EU-maiden johtajat ja tällä viikolla työministerit kokoontuivat aiheen äärelle. Konkreettisena toimenpiteenä EU päätyi antamaan 45...

Kestävä kalastuspolitiikka säilyi

Kun Euroopan parlamentti tämän vuoden alussa äänesti kalastuspolitiikan tulevista suuntaviivoista, lopputulos oli voitto kestäville kalakannoille: kalastuskiintiöiden laskentatapa ankkuroitiin kansainvälisesti hyväksyttyihin standardeihin ja poisheitettävälle sivusaaliille...

Miksi tyttöjen koulutus on tärkeää?

Tänään vietetään järjestyksessään toista kansainvälistä tyttöjen päivää. Mikä kruunaakaan sen paremmin, kun pakistanilaisen 16-vuotiaan tytön tällä viikolla saamat tunnustukset. Malala Yousafzai pokkasi torstaina Euroopan...

Masennus esiin

Päätösten tekemisen vaikeus, suunnittelemattomuus, tarkkaavaisuuden puute. Näistä ja muista masennukseen viittaavista oireista kärsii joka kymmenes eurooppalainen. Suomessa uutisoitiin tässä kuussa, että Kelan korvaamien masennuslääkkeiden...

Terveystiedot pilvessä

Euroopan unionissa käynnissä olevalla e-terveyden kehittämisohjelmalla on paljon potentiaalia mullistaa tulevaisuuden terveydenhuoltoa. Eniten annettavaa sillä on potilaille. Sähköisten terveyspalveluiden lisääntyminen parantaa potilaiden oikeutta huolehtia...

Valta on meillä

Vanha ylioppilastalo vallattiin 45 vuotta sitten. Kansalaisvaikuttaminen oli läsnä Vanhalla myös tänään, tosin hillitymmässä muodossaan. Keskustelimme EU-komissaari Viviane Redingin johdolla siitä, mihin suuntaan Euroopan...

Inhimillisessä kaupungissa ketään ei jätetä hankeen

Suomessa vietetään muistiviikkoa, joka samalla päättää Muistiliiton Välitä! -kampanjan. Olen mukana muistiviikon tilaisuuksissa eri puolilla Suomea perään kuuluttaen esteettömiä elinympäristöjä, joissa muistisairaiden perusoikeudet ja...

Suojeluvastuu perusoikeuksista

Lissabonin sopimuksen myötä tullut perusoikeusasiakirja on vasta puolivälin krouvi ihmisten syrjimättömyyden turvaajana. Samalla, kun sisämarkkinalainsäädäntö antaa vahvistuvaa turvaa markkinoiden syrjimättömyydelle ja yhdentyvä talouspolitiikka asteittain...

Eritahtinen Eurooppa on voimavara

Eritahtisuus ei ole Euroopankaan kehityksessä huono ajatus toisin kuin usein väitetään. Ideaalisessa maailmassa tietysti kaikki kansakunnat kehittyisivät samaan tahtiin ja yhteisillä pelisäännöillä. Tai edes...