Yksityistämisestä valtiollistamiseen

1

Britanniassa Margaret Thatcherin ja John Majorin konservatiivihallitukset yksityistivät valtion omaisuutta 1980- ja 1990-luvuilla. Nyt siellä työväenpuolue haluaisi kansallistaa takaisin energia- ja vesiyhtiöitä, raideliikenteen ja Royal Mail -postiyhtiön. Listan kärjessä ovat vesi- ja energiansiirtoyhtiöt, joiden omistajissa on erityisesti institutionaalisia sijoittajia, valtiollisia sijoitusrahastoja ja kansainvälisiä (suur)yrityksiä. Yksityistäminen ei ole täyttänyt annettuja lupauksia. Yritykset puolestaan pelkäävät, että korvaukset jäävät alle markkinahinnan ja investoinnit vaarantuvat.

Toimittaja Auli Valpola on seurannut korvausten muodostumista. Hän kirjoittaa Kauppalehdessä (18.6.19): ”Korvaukset eivät todellakaan saata perustua yhtiöiden markkina-arvoon. Laskentaperusteena saattaisi siis olla matalampi tasearvo.” Tämä viesti lienee välittynyt suomalaisillekin tasearvoista kiinnostuneille.

Britannian työväenpuolue haluaisi parlamentin päättävän korvauksista. Vähennyksiä voisivat aiheuttaa eläkerahaston vaje, omaisuuserien aiempi myynti sekä yksityistämisen jälkeen maksetut valtiontuet.

Kansallistaminen olisi työväenpuolueen mukaan kustannusneutraalia veronmaksajille, sillä osakkeenomistajille maksettaisiin valtion velkakirjoilla. Kansallistettavan yhtiön velat valtio ottaisi hoitaakseen.

Lainsäädäntö ei sinänsä estä kansallistamista, mutta liian pienen korvauksen maksaminen on Valpolan mukaan eri asia. Omistajat voivat vaatia valtiolta asianmukaista korvausta EU:n ihmisoikeussopimuksen perusteella. Sopimus takaa omaisuudensuojan. Britannian työväenpuolueen hallitus tuskin vetäytyy sopimuksen noudattamisesta, jos ja kun brexit toteutuu.”

Lopuksi ote Valpolan tekstistä joka käsittelee junaliikenteen yksityistämisen epäonnistumista.

Eräät yhtiöt eivät maksa yritysveroa ja ylin johto nostaa miljoonapalkkoja. Junamatkustajat kokevat jatkuvia junien myöhästymisiä, peruutuksia ja ruuhkia, vaikka lippujen hinnat ovat nousseet selvästi palkkoja nopeammin. Elinkeinoelämän järjestö CBI on ehdottanut, että junayhtiöt eivät jakaisi osinkoja epäonnistuessaan, vaan raha käytettäisiin rakenteellisiin parannuksiin. Samaa voisi soveltaa muihinkin yrityksiin ja johdon bonuksiin, mikä voisi vähentää kuluttajien arvostelua.

Mielenkiintoista on nähdä, hautaako nykyinen hallituksemme edellisen laatimat väylien yksityistämissuunnitelmat. Infrastruktuurissa on kysymys myös maan huoltovarmuudesta.

JAA

1 KOMMENTTI

  1. Teksti tuntuu asialliselta. En tunne mainittuja edellisen hallituksen väylien yksityistämissuunnitelmia, mutta kuulostaa ihmeelliseltä. Asia on kai mennyt ohitseni huomaamatta.

    Valtiolla on oltava kyky hoitaa yhteiskunnassa tietyt perusasiat. Tiestön rappeutumisesta olen kuullut ja junaliikenteen kilpailuttamisesta. On siis saatava varoja tiestön kehittämisen ja ylläpitoon. Kun kuulin junaliikenteen kilpailuttamisesta, epäilin ministerin Bernerin kykyä hoitaa tehtäviään. Myöhemmin taksiliikenteen sääntöjen uudistus osoitti sitten lopulta, että hän ei todella siihen kyennyt.

    Nämä ovat ajatuksiani. Jouduin vaihtamaan vaaleissa äänestämään puoluetta mm. edellä mainituista syistä. Toinen syy oli pääministerin toiminta eräissä tilanteissa.