VANHUSTENHUOLLOSSA MÄTTÄÄ JA PAHASTI

0

Nuori mies tuli jututtamaan Rajakylässä. Hänellä oli todella monta hyvää kysymystä, mutta mikä häntä erityisesti huolestutti. Vanhustenhuolto! Hän oli tehnyt samanlaisia havaintoja vanhustenhuoltomme tilasta kuin professori Sirkka-Liisa Kivelä, eduskunnan tarkastusvaliokunta ja jälkimmäisen alustuksen pohjalta koko eduskunta.

Tarkastusvaliokunnan merkittävässä tarkastushavainnossa todetaan mm., että ”vanhustenhuollossa informaatio-ohjaus ei ole turvannut iäkkäiden henkilöiden yhdenvertaista kohtelua eikä ole ottanut riittävästi huomioon vanhusväestön yksilöllisiä tarpeita”.

Byrokratian itsensä kannalta varsin kiusallista on, etteivät ”kaikki vanhukset ole tietoisia oikeuksistaan ja niistä palveluista, joita heillä olisi mahdollisuus saada”. Siis viestintäkin pettää! Tarkoituksellisestiko?

Vaihtelua ja epätasa-arvoisuutta esiintyy myös kuntien välillä. Eduskunta on joutunut vastaamaan itsehallinnollisille kunnille, että ”vanhusten omaishoidon järjestämisessä on erityisen paljon eroja kuntien välillä”.

Kunnissa on ajateltu, että kilpailutus ikään kuin vapauttaa niiden virkamiehet (ja luottamushenkilöt) vastuusta. Tämä on toiveikas harhaluulo. Kilpailutuksen vuoksi vanhusten on ollut entistä vaikeampaa hahmottaa palvelukokonaisuutta ja siitä aiheutuvia maksuja, toteaa eduskunta.

Kunnissa voi olla työttöminä paljon alan ihmisiä ja samanaikaisesti riittämättömästi henkilökuntaa hoitamaan vanhuksia. Vastaisuudessa tämä ristiriita uhkaa lisää kärjistyä.

Tästä kurimuksesta ei selvitä millään muulla kuin säätämällä kuntia velvoittavaa lainsäädäntöä. Informaatio-ohjaus eli ohjaavilla kirjeillä asianhoitaminen ei kerta kaikkiaan onnistu. Valtio joutuu lisäämään tukeaan kunnille, mutta myös kuntien tulee käyttää verotusoikeuttaan osaltaan vastatakseen kuntalaisten hyvinvoinnista.

Vanhusten kohtelun parantaminen nousee toivottavasti näiden vaalien keskeiseksi asiaksi lapsiperheiden ja vammaisten asioiden hoidon rinnalla.

Erkki Pulliainen
kansanedustaja (vihr)

JAA