Uutisia Talvivaarasta!

5

Pääministeri Juha Sipilä teki virkakautensa puolivälissä huomiota herättäneen vierailun Sotkamon Talvivaaran kaivosalueelle. Paljosta kirjoittelusta ja muusta haastatteluaineistosta jäi historiaan pääministerin johtopäätös kuulemansa ja näkemänsä perusteella: ”Tämä on ihme!” Pari vuotta on kulunut ja ”ihmeeltä” hohto kadonnut.

Terrafameksi muuttunut Talvivaara teki johtopäätöksen, ettei ylikilpaillussa terästeollisuuden markkinassa voi pärjätä köyhän malmin tarjoamin eväin. Nikkelisulfidi jalostetaan tulevaisuudessa nikkelisulfaatiksi, jota käytetään sähköautojen akuissa. Terrafame uskoo ensi vuosikymmenellä tarjoavansa nikkeli- ja kobolttisulfaattia vuosittain miljoonaan sähköautoon. Perustuotanto toteutettaisiin edelleen Talvivaara-ajoilta tutuilla rakenteilla ympäristöongelmineen. Uutta prosessissa on metallien kiteytyksessä tarvittava runsas höyrymäärä. Kookas höyrykattila kuluttaa puuta 300 000 kiintokuutiota vuodessa. Tästäkin syystä kaivoksen ja malminkäsittelyn sijainnilla on merkityksensä. Kainuun vaara-alueen havumetsät sopivat höyryntuotannon energianlähteeksi. Kolmesataatuhatta mottia on tietysti poissa muusta puunkäytöstä. Hiilinielut joudutaan Terrafamen toimesta perusteellisesti tutkimaan koko 61 neliökilometrin kaivosalueen osalta.

Kaivosprosesseilla on tunnetusti myös toinen puolensa. Näyttää suunnitellun, että prosessin tuottama sulfaattipitoinen jätevesi ohjattaisiin nykyisen purkuputken kautta Nuasjärveen. Esittelyaineistossa sitä verrataan jo havusellutehtaiden ympäristölupien 20 000 tonnin kiintiöön. Nuasjärveen saa laskea 16 300 tonnia sulfaattia vuodessa. Talvivaara-vaiheessa laskettiin vesistöihin vuosittain jopa 24 000 tonnia sulfaattia, silloin yhteensä Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen valuma-alueille.

Koskaan emme unohda, millä taktiikalla kaivoksen silloiset johtajat junailivat Nuasjärven saastuttamisen ”luvalliseksi”. Viikolla 44/2018 (HS 3.11.) on Talvivaaran toimitusjohtajalle Pekka Perälle ja tuotantojohtajana toimineelle Lassi Lammassaarelle myönnetty heille langetetuista tuomioista valituslupa. Se koskee ympäristön turmelemista koskevan rangaistussäännöksen tulkintaa.

Keskeinen asia on, täyttyykö rikoksen tunnusmerkistö tilanteessa, jossa kaivoksen jätevesipäästöissä on ollut ympäristölle haitallisia aineita huomattavasti enemmän kuin kaivoksen ympäristölupahakemuksessa oli arvioitu, jos ympäristöluvassa ei ole asetettu kyseisille aineille tarkkoja päästörajoja.

Rovaniemen hovioikeus päätti, ettei ympäristölupa oikeuta päästöjä, jos toteutuneet päästöt poikkeavat olennaisesti ympäristölupaharkintaa varten ilmoitetuista tiedoista.”

Erittäin hyvä, että pelisäännöt selvitetään korkeinta oikeutta myöten!

JAA

5 KOMMENTTIA

 1. Sitaatti: ”Terrafame uskoo ensi vuosikymmenellä tarjoavansa nikkeli- ja kobolttisulfaattia vuosittain miljoonaan sähköautoon.”

  NiCd-akuista tiedetään, että niissä käytetään vahvasti emäksistä kaliumhydroksiliuosta, joka on erittäin kova ympäristömyrkky,
  ja tästä syystä uusissa sähköautoissa ei kyseisiä akkuja enää käytetä. (Niemi 2016, s. 10).

  NiMH-akuista tiedetään, että vaikka niiden varauskapasiteetti on suurempi kuin samankaltaisten NiCd-akkujen, niiden kestoikä on edellisiä lyhyempi ja lämpötilaherkkyys edellisiä suurempi. Toisin sanoen NiMH-akku ei kestä suuria lämpötilan vaihteluita. Tästä syystä NiMH-akun lataus pitäisi suorittaa 10-45 asteen lämpötilassa. (Niemi 2016, s. 10).

  Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kumpikin nikkeliakkutyyppi kärsii niin sanotusta muisti-ilmiöstä. (Niemi 2016, s. 10).

  Lähde: https://www.theseus.fi/…/handle/10024/110056/Niemi_Miro.pdf

  Yksistään nämä seikat vaikuttavat siten, että Terrafamen nikkeliakkutehdas tulee olemaan lyhytaikainen työllistäjä. Näin siksi, että nikkeliin perustuvat akut ovat vain siirtymävaihe sähköautojen kehiityksessä. Sähköautojen tulevaisuutta ne eivät ole.

  Kun sähköautot yleistyvät, yhä useammat autonostajat haluavat sellaisen mallin, jonka akkujen varauskyky ei vähene. Toisekseen Pohjois-Euroopassa sähköautojen akkujen täytyy olla sellaisia, että ne säilyttävät varauskykynsä pakkasessa. Kolmanneksi akkujen täytyy keventyä paljon samalla, kun niiden kapasiteetin täytyy kasvaa, jotta ne pystyvät kilpailemaan energian lähteenä biopolttoaineiden kanssa.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.