Talvivaaran akut ja lataajat

2

 

Talvivaara puhuttaa. Ensin olivat laturit ja kallionmurskaajat, sitten tulivat muut ympäristönpilaajat, nyt tulevat latureita sähköautoihin valmistavat. Suomen Malmijalostus -yhtiötä varten on jo uutisten mukaan 150 miljoonaa euroa investointivarallisuuttakin valmiina. Akkutehtaan pitäisi olla valmiina kahden vuoden kuluttua. Ajatus on sinänsä OK, mutta mitä muuta kaivosalueelle pitikään rakentaa, nyt siis samanaikaisesti.

Sotkamon Luonnon Antti Lankinen on seurannut Talvivaaran/Terrafamen kaivostoiminnan tilaa ja hyväksyttyjä suunnitelmia (MT 16.5.18). Hän muistutti, että vuonna 2016 kaivoksen liiketaloudellinen tappio oli 254 miljoonaa euroa, viime vuonna yli 167 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tappio jäänee alle 100 miljoonan euron.

Ymmärrän Lankisen tekstin niin, että jätteitä varten tarvitaan uusi kipsisakka-allas, muutaman sadan hehtaarin laajuinen sekundäärikenttä ja jätealue esineutralointisakalle. Kortelammen allasalue on puhdistettava. Kuusilammen louhoksen käyttöaika hupenee. Avatakseen Kolmisopen louhoksen yhtiön tulee kuivattaa suuri järvi lähes kokonaan ja rakentaa uudet tuotantokentät. Tavoitehan on tuottaa 150 000 tonnia nikkelisulfaattia ja 5000 tonnia kobolttisulfaattia.

Jos hyvä mäihä kävisi, nikkelin maailmanmarkkinahinta kohoaisi. Tätä itse USA:n presidentti Donald Trump ”tutki” asettamalla huhtikuun alussa teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tuontitullin. Vaikuttiko se siis viitteenomaisesti nikkelitonnin maailmanmarkkinahintaan? Puolentoista kuukauden aikana nousu on ollut vain 1000-2000 US dollaria, nyt ollaan noin 15 000 dollarissa. Juuri tullut uutinen kertoo, että USA ja Kiina ovat päättäneet puolin ja toisin luopua kauppasodasta, jonka tärkeä osa tullit olisivat olleet. Laskeeko nikkelin hinta maaliskuiselle tasolle?

Palaan Antti Lankisen opettavaiseen kirjoitukseen. Siteeraan sen lopusta kappaleen:

Yhtiön liiketoiminnallinen tappio mukaan lukien investoinnit olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vain 13 000 euroa työntekijää kohden. Laskelmaan on huomioitu 1000 työntekijää. Tuotanto oli kuitenkin huipussaan.”

Lankinen kysyykin lopuksi: ”Kuka selittäisi, miten yhtiöstä saadaan kannattava?”

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. Ennusteiden mukaan (tradingeconomics) nikkelin hinta vuoden kuluttua olisi tasolla 12000 $/tn (Q1/2019). Niin näyttävät muuten olevan n. 20-25% alemmalla tasolla suurin osa raaka-aineistat: Brent öljy 53,9 $/tynnyri nyt 79,5 $/tynnyri. Teräksen hinnan ennustetaan laskevan lähes 50% (4066 $/tn, 2118 $/tn).
    Korkeasuhdanne, jos sellaisesta voidaan puhua, taitaa olla takana.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.