Strategiat muuttumassa

3

Luoteis-Euroopan nuorimman jääkauden katsotaan päättyneen reilut 10 000 vuotta sitten. Ennen perääntymistään mannerjää painoi peruskallion kuopalle ja perääntyessään siirteli vesivirtojen myötävaikutuksella irtonaisia maalajeja paikasta ja alueelta toiselle. Näin muotoutuivat esimerkiksi Salpausselän harjut. Fossiileja 10 000 vuoden takaa ei ole ollut nykysukupolvien tutkittavaksi. Epätasaiselle peruskallioalustalle ovat nousseet mm. energiataloudessa tunnetut subfossiilit, suot. Soista noin puolet, 5,6-6 miljoonaa hehtaaria on ojitettu. Metsäojaa on sitäkin mittavasti, tilastojen mukaan 1,3-1,4 miljoonaa kilometriä. Se vastaa lähes kahta edestakaista matkaa Maasta Kuuhun. Juuri nyt on kulunut 50 vuotta onnistuneesta ensi visiitistä kuuhun.

Äskettäiset kahdet vaalit auttoivat saamaan Pariisin vuoden 2015 ilmastokouksessa sovitut asiat nykykeskustelun keskiöön. Meille suomalaisille tietenkin ”Suomi” ja ”suo” ovat erityisiä kohteita. Vapo Oy:n kahden tuoreimman tilivuoden liikevaihdot ovat olleet 419,8 ja 460,8 miljoonaa euroa ja paras liiketulos 36,3 miljoonaa euroa (MT 24.6.). Turpeella on merkittävä osuus yhtiön tuloksen tekemisessä. Ilmastopoliittiset syyt pakottavat pääministeri Antti Rinteen hallituksen muuttamaan valtakunnallista strategiaa ainakin polttoturpeen osalta. Vapo Oy puolestaan on ilmoittanut rakentavansa aktiivihiilitehtaan Ilomantsiin (MT 24.6.).

Suomen ”virallinen viljelyala” on 2,15 miljoonaa peltohehtaaria. Siitä ruoan huoltovarmuus vaatii puolitoista miljoonaa hehtaaria, loppuosalla harjoitetaan kotimaista ja Euroopan unionin kanssa ”yhteistä tuotantopolitiikkaa”. Suopeltojen osuus on 250 000 ha. Satokauden 2018 paras tuotos saatiin (Länsi-Suomen) suopelloilta. Varsin merkittävä havainto siis.

1970-luvulla kartoitettiin puuntuotantoa varten ojitettuja soita, toimenpiteiden onnistumista ja epäonnistumista. Metsäntutkijoiden mukaan ainakin 600 000 hehtaaria jäi vaatimaan ennallistamista, siis palautusta entiselleen. Osa toki onnistui; tuoreen uutisen mukaan puolet Metsä Groupin uuden biotuotetehtaan raaka-aneista tulee jo ojitusmetsistä.

Mietittävää hallituksella tässä riittää.

JAA

3 KOMMENTTIA

 1. Luin tekstin, mutta sen ymmärtäminen vaati toisen lukemisen. Varmaan hyvää asiaa edelleen levitettäväksi. Maatalousihmiset varmaan ymmärtävät sen paremmin kuin minä.

 2. Koska luotan Suomen Luonnonsuojeluliiton tietävän asiasta, lainaan tässä suoraan heidän sivuiltaan seuraavaa:

  Yli puolet Suomen suotyypeistä on koko maan mittakaavassa uhanalaisia.

  Yli 12000 suomalaista allekirjoitti liiton vetoomuksen suomalaisen suoluonnon puolesta.

  Suomi luopuu turpeen polttamisesta osana ilmastokamppailua:
  Suo on metsiäkin suurempi hiilivarasto, johon hiili on sitoutunut pitkien aikojen kuluessa. Liiton tavoite on, että soiden hiilivarasto säilyy ja turpeen kaivaminen ja polttaminen energiaksi lopetetaan vuoteen 2025 mennessä.

  Ei kai asiaa voi paremmin ilmaista (soittaja).

  • Eipä tätä selvemmin voi sanoa. Kiitos erinomaisesta sitaatista.