Sotessa huomio lähipalveluihin

0

Noin puolet sotesta puuttuu. Kuntaliiton mukaan sosiaalitoimen osuus sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksista oli noin 44 prosenttia vuonna 2016. Merkitseekö hiljaisuus keskustelufoorumeilla tukea pyrkimyksille supistaa sosiaalitoimi pelkäksi ohjaus-, neuvonta- ja tiedottamistyöksi? Jos näin on, saattaisi se supistaa oikeutta saada sosiaalihuollon palveluita lähipalveluina.

Tarve lähipalvelulle syntyy usein perheen/ruokakunnan jäsenen yllättävän sairauskohtauksen tai tapaturman vuoksi. Tilanteen seurauksena vastuuseen joutunut tarvitsee tehtävästä selviytyäkseen yhteiskunnan apua. Päätös avunannosta on tehtävä välittömästi. Se edellyttää asiaankuuluvaa palvelurakennetta.

Sosiaalihuoltolaki velvoittaa tarjoamaan palveluntarpeen arvion. Sitra on tehnyt palvelupakettimallin, joka jakautuu neljään eri osioon: 1) mielenterveys ja päihteet, 2) lapset, nuoret ja perheet, 3)aikuissosiaalityö sekä 4) vanhusten hoito- ja hoivapalvelut. On selvää, että sosiaalityöntekijöitä tarvitaan hoitamaan koordinointi sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaalityö vaatii riittävän resurssoinnin. Tässä on syytä palauttaa mieliin valtiovarainministeriön ja Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys, jossa arvioitiin nuorena syrjäytyneen henkilön yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset. Se on noin miljoona euroa. Siihen on yritetty reagoida etsivällä nuorisotyöllä. Kohtuullinenkin onnistuminen on inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Haaste on valtava. Tilastokeskuksen tuoreen tilaston mukaan tällä hetkellä köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla on lähes 900 000 suomalaista.

Iiro Väisälä, Maija Seppänen & Päivi Hömppi kiitokset herätyksestä Kaleva-lehdessä (20.5.18)!

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.