SÄTEILEVÄ POHJOIS-SUOMI

0

Siperia opettaa yhä edelleen, mutta sen rinnalle uudeksi opettajaksi on muodostumassa – hyvin valitettavasti – Fukushima. Sen, minkä piti olla puskuroitu kaikkia mahdollisia onnettomuuksia ja sattumuksia vastaan, ei sitä ollutkaan. Fukushiman ydinvoimalaitosten sulkeminen on maallikon arvioimana hyvältä vaikuttava ratkaisu. Tshernobylissä tuhoutunut ydinvoimalaitos peitettiin (vuotavalla) betonikuorella. Saas nähdä saavatko Fukushiman ydinmyllyt samanlaisen loppusijoituksen. Sekin olisi maanpinnalla!

Fukushiman onnettomuus on tehnyt tutuksi annosnopeudet (mikrosievertiä tunnissa) ja vuosiannoksen (millisievertiä vuodessa). Tuhat mikrosievertiä on yksi millisievert. Näiden mittaukset kuuluvat myös kansallisiin rutiineihin. Tiedot ovat tärkeitä, sillä säteilyannos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveyshaittaa.

Asia ei ole vähäpätöinen. Suomalaiselle sisäilman radonista, röntgentutkimuksista yms. aiheutuvasta säteilystä koituu keskimäärin 3,7 millisievertin vuosiannos. Säteilytyöntekijälle sallittu vuosimaksimi on 50 millisievertiä. Tätä ei jäädä toki odottelemaan. Annosnopeuksia seurataan jatkuvasti mittaavilla laitteilla. 0,4 mikrosievertiä tunnissa on annosnopeus, jonka ylittyessä Suomen säteilyvalvontaverkko automaattisesti hälyttää. 6000 mikrosievertiä tunnissa on annos, joka vuorokauden aikana saatuna saattaa johtaa henkilön kuolemaan. Fukushimassa mitatut yli 10000-kertaiset annokset ovat varmaankin paikalliselle valvonnalle vähintään huolestuttavia.

Suomessa ei liene akuutteja ongelmia ydinvoimaloissa. Meillä ongelmat ja huolestuksen aiheet kohdistuvat uraaniesiintymiin. Pitkään on tiedetty, että kulta ja uraani esiintyvät usein mutta ei aina kallioperässä rinta rinnan. Ei ole tavatonta, että ehjältä näyttävän kallion päällä säteilyn annosnopeus ylittää Pohjois-Suomessa edellä mainitun hälytysrajan. Tilanne muuttuu pahemmaksi, jos kallio murskataan. Silloin annosnopeus voi nousta merkittävästi. Liukoinen uraanioksidipöly edustaa terveydelle todella vaarallista olomuotoa, joka hengitysteiden kautta kehoon joutuneena voi vaurioittaa munuaisia.

Elämme kenkkumaisessa tilanteessa. Kultaesiintymien hyödyntäminen voi muuntua hetkessä säteileväksi uraanikaivokseksi. Kullan hinnannousu näyttää houkuttelevan ottamaan hallitsemattomia riskejä. Kulta-uraaniesiintymät tullevat jakamaan Pohjois-Suomen talvimatkailukohteet houkutteleviin ja vähemmän houkutteleviin. Entä ruoantuotanto? Jako voi olla vieläkin selvempi.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.